xVybraná videa
text k videu
"Nemáme žiadneho kráľa iba kráľa Ludda" -Byron

Earth First!
Earth First!
Earth First!


Názory radikálneho environmentalizmu.
Earth First nie je žiadna organizácia. Nemá prezidenta, viceprezidenta, dokonca ani sekretárku. Nemá žiadnych úradníkov. Žiadnu centrálu. A kto je ich vodcom? Oni nemajú vodcu. Všetci sú vodcami. A je ich tisíce, ktorí práve teraz pobehujú po Spojených štátoch. Earth First vzniklo asi pred 7 rokmi (1980). Založené niekoľkými ľuďmi, unavenými neustálymi kompromismi veľkých environmentálnych skupín.

Earth First je proti takýmto kompromisom. Oni sa na to pozerajú tak, že divočina je našim prirodzeným, pôvodným domovom. A keď vlády a korporácie napadnú váš domov, nebudete robiť kompromisy, ale budete klásť odpor. Ak nefungujú politické prostriedky, vyskúšajte verejný protest. Ak toto nebude fungovať, vyskúšajte občiansku neposlušnosť. A keď nebude fungovať ani to, ako poslednú možnosť, môžete vyskúšať ekologickú sabotáž.

Ľudia v Earth First to nazývajú monkeywrenching. Hodiť francúzsky kľúč do kolies priemyselného systému, keď vám vpadne cez predné dvere vášho prirodzeného domova. Keby som mal trochu viac nervov, sám by som sa k nim pridal. Aspoň v noci. A keby som presvedčil, aby so mnou šiel môj otec a mamina. Nabíjam klince do tohto stromu. A do všetkých veľkých stromov dnes tu v okolí. Forest Service ich plánuje vyťažiť.

Apelovali sme proti predaju tohto územia a v podstate sa s tým nič iné nedalo urobiť. Nič legálne. Toto je posledný pokus o záchranu týchto stromov tu v okolí. Zabíjam do nich klince. Oznámime to Forest Service anonymným listom. My sme veľmi špecifickou spoločnosťou bojovníkov a bojovníčok. Presne tak. Sú zlí muži, zlé ženy, ktoré sa pokúšajú zničiť všetko krásne, všetko čo je správne, všetko čo je divoké na tejto planéte.

A z tejto planéty, z tejto Zeme sa vynorila spoločnosť bojovníkov. Ženy a muži zapichujú svoje oštepy do zeme a zaujímajú stanovisko. A toto je Earth First! Podľa mňa je Earth First radikálnou environmentálnou ekoteroristickou organizáciou. Vlastne to nie je ani organizácia. Myslím si, že sú voľne zoskupenou skupinou extrémistov, ktorí sú osobne motivovaní vystúpiť a brániť Zem pomerne nelegálnymi, dosť zhubnými, fyzicky škodlivými taktikami.

Robil som už rôzne sabotáže. Sabotoval som výstavbu nových ciest, klincoval som stromy, vhadzoval som bordel do palivových nádrží strojov, pálil som ich knihy. Niekoľkí z nás zrezali jeden billboard minulé leto v meste Corvallis. Nanešťastie ma za to chytili. Ale..robil som aj iné veci..tu a tam. Ja som kriminálnik, pretože som porušil zákony spoločnosti, ktorá ich nariadila.

V rámci tohto kontextu som kriminálnik. Ale na druhú stranu to pre mňa nemá žiaden význam, pretože aj tak neuznávam tieto zákony ako niečo dôležité. Ako povedal Ed Abbey na stretnutí Little Granite Creek River Rendezvous pred niekoľkými rokmi, "Nemali by ste páchať nelegálne činy. S výnimkou nočných akcií a s povolením vašich rodičov." Pred desiatimi rokmi som bol hlavným lobistom pre organizáciu The Wilderness Society vo Washingtone D.C.

Začal som spolu s ostatnými ľuďmi cítiť, že environmentálne hnutie postupne strácalo svoju vášeň a ducha. V podstate išlo o dve veci. Jedna je tá, že ľudia pracujúci pre environmentálne skupiny, ktorí začínali ako dobrovoľníci a zapálení amatéri sa postupne stávali profesionálmi a začínali sa viac zaujímať o svoju kariéru, plat, status, prístup k vyšším miestam - už len pre tú vnútornú hodnotu toho prístupu k vyšším miestam.

A zatiaľ čo sa dialo toto, pýtali sme menej a menej, zaujímali sme slabšie postavenie a pozíciu. Earth First sú bojovníci a bojovníčky! A ak nie si bojovník či bojovníčka, odporúčam ti nájsť si inú skupinu. A zároveň ťa nekritizujem, pretože je tu potreba iných skupín a iných metód, ale v Earth First máme v prvom rade bojovníkov a bojovníčky. Čo si ja myslím o Earth First... posúvajú diskusiu na ďalšiu úroveň.

Keď máte korporácie, ktoré konajú nelegálne a nemorálne, a keď máte byrokratické environmentálne organizácie ako Sierra Club a The Wilderness Society a Audubon Society, ktoré konajú, posúvajú sa pomaly, niekedy potrebujete ľudí, ktorí sú natoľko frustrovaní a naštvaní, že podnikajú priamu akciu. A chápem toto ich správanie. A rozumiem účelu, ktorému slúži Earth First.

Nuž, v podstate si myslím, že sú to ľudia, ktorí majú konkrétne názory o tom, ako by sa mali menežovať niektoré prírodné zdroje v tejto krajine. A sú ochotní použiť akúkoľvek metódu im dostupnú, aby vyjadrili toto ich znepokojenie. Je to radikálna environmentálna skupina, ktorá sa nezastaví pred ničím, čo by jej bránilo usilovať sa o to, čo si myslia, že je správne.

Myslím si, že to čo robí Earth First, je prekračovanie hraníc medzi pokojným zhromaždením, pokojnými demonštráciami, k veciam, ktoré majú skutočný dopad. Cítime, že zostáva už len veľmi málo divočiny a veľmi málo z toho sú prastaré lesy. A niektoré lesy tu sú jedny z najkrajších na svete. A cítime, že sa oplatí ich chrániť. Aj s rizikom uväznenia?

- Áno. Myslím si, že Earth First je jednou z najlepších organizácií presadzujúcich právo v Severnej Amerike. My chceme, aby boli uplatňované zákony, ktoré chránia biotopy, ktoré chránia divoké druhy, ktoré chránia divočinu, ktoré chránia národné parky. Ktoré chránia pobrežné biotopy, a lesné územia a súkromné územia a táto vládna administratíva ich nechráni.

Som si istý, napríklad na základe ich knihy (Ecodefense), že nechcú nikoho zraniť. Ale určite podnikajú akcie, ktoré dospeli a môžu dospieť k zraneniam u ľudí. A možno aj horšie. Sabotáž je vykonávaná kvôli predstave, že v existujúcich zákonoch je určitý zmysel vyššieho zámeru. Je to šokujúce. Šokujúca kniha. Určitým spôsobom ma desí.

A viete prečo? Desí ma pretože je v nej potenciál pre násilie, potenciál pre násilie a ublíženie ľudským bytostiam a ja s tým mám problém. Ja nechcem vidieť ako ničia prastaré lesy a nechcem vidieť ako otravujú ľudí a znečisťujú vzduch. Ale zároveň nechcem vidieť niekoho zomrieť. Skutočne nechcem. Som proti technikám a taktikám, ktoré v tej knihe predpisujú.

Ja som skôr za takú variantu, že "položme svoje rozdielne názory na stôl a začnime o nich diskutovať a uvidíme, či ich budeme vedieť vyriešiť". Ale zároveň viem, že oni vychádzajú z toho pohľadu, že to už vyskúšali a nefungovalo to, a tak musia prejsť na ďalší, čo oni pokladajú ako ďalší krok. A je to krok, s ktorým nesúhlasím. Ukazovať ako sabotovať cesty, klincovať stromy, rozoberať helikoptéry, ničiť traktory.

Sú to teroristické aktivity. Niekedy, keď máte nemorálne drevárske korporácie alebo máte ľudí z ropného priemyslu využívajúcich nelegálne metódy, musíte používať im podobné taktiky. A takéto taktiky niekedy skončia tohužiaľ na tejto úrovni. Prečo mám nejaké výhrady voči knihe Ecodefense. Nuž je tam tá kapitola, kde sa hovorí o pridávaní piesku alebo sedimentov a vecí do palivovej nádrže - ale nehovorí, že koľko.

Pridám len kvapku alebo dve kilá. Môžem stráviť celú noc hľadaním toho správneho materiálu, ktorý by som tam dal, a báť sa, že prídu a zatknú mojich priateľov alebo niečo iné. Earth First ponúkli niečo, čo iné environmentálne skupiny neponúkali. Som environmentálnou aktivistkou už 8 až 10 rokov. A robila som už všetko.

Písala som listy, rozprávala som so zástupcami v kongrese, čítala som dopadové štúdie na životné prostredie, organizovala som výlety, aby som ľuďom viac priblížila lesy a prehrávala som. A nezdalo sa, že byť rozumnou niekam povedie. Hrať tú hru, hrať ju so systémom jednoducho nefungovalo. Stromy naďalej ťažili, rieky boli stále zahradzované, vzduch bol špinavý, voda nepitná.

A potom som stretla Earth First. Môj prvý kontakt s mejnstrímovým environmentalizmom bola prezentácia "Punching cookies". A necítila som, žeby ma títo ľudia nejako posúvali vpred, aby som vyšla von a venovala sa týmto veciam. Robiť niečo sama z vlastného popudu, ako jednotlivec, v prostech veci. Skôr to bolo kŕmenie informáciami, potom šiel človek domov a bol nasýtený...a k ničomu to neviedlo.

A cítim to tak, že ako ľudia z Earth First alebo ako environmentalisti priamej akcie, inšpirujeme jednotlivcov, aby pokračovali aj na vlastnú päsť vo svojej práci, ktorej boli vystavení. Musím to robiť a v tom nemám na výber. Neviem, je to ako keby ku mne rozprával prales, alebo vlk. Kondor ma žiada o pomoc a ja nemôžem povedať nie.

Jednu vec, ktorú sme hovorili, keď sme začínali s Earth First bolo, že sme dovolili našim akciám nastaviť jemnejšie body našej filozofie. Toto je jedna vec, s ktorou sa nezhodnem so zelenými. Zdá sa, že oni sú spokojní s vysedávaním a vypracovávaním detailných programov a vyhlásení o zásadách a podobne. A potom s tým nič nerobia.

Earth First je jedinou aktivistickou zelenou skupinou poruke. Ak sa chcete na to pozerať z tohto uhla. Ostatné sú debatné spoločnosti. Akcia! Akcia akéhokoľvek druhu. A nech naše akcie nastavujú jemnejšie body našej filozofie. My to nemusíme všetko vymyslieť. Nemusíme byť všetci stopercentní. Nemusíme byť všetci svätí na tejto planéte. Tak robte niečo. Nemusíme mať našu filozofiu prepracovanú do posledného písmena.

Je tu priestor pre nepresnosti. Ale robte niečo! Aj keď to porušuje zákon. Ja verím vo vyšší zákon. Je čas pre spoločnosti bojovníkov povstať z tejto Zeme a postaviť sa pred molocha ničenia. Byť protilátkami proti ľudským kiahňam, ktoré pustošia túto vzácnu a krásnu planétu. Ja nechcem ďalej žiť ak tu nebudú nosorožce, nechcem žiť ak tu nebudú horské levy v Kalifornii. Môj život má význam pre tento cieľ.

Hovorím, hoďte to do koliesok tohto šialeného pokroku a bojujte. Preto sú tu bojovníci. Kvôli tomu je tu spoločnosť bojovníkov. Ekologická sabotáž je nástrojom. Táto kravata je nástrojom. Viete, ja idem a lobujem členov kongresu; a idem a rozprávam s redaktormi L.A.Times; a idem a rozprávam s Tichomorskou Akčnou Ligou Za Správne Raňajky a hovorím s nimi o tom ako robiť to čo robíme.

A tí všetci ma nebudú počúvať, pokiaľ nebudem nosiť oblek a kravatu. Ale viete, je to len nástroj. A myslím si, že nástroje ktoré potrebujeme, sú legislatívny proces, proces vzťahu s verejnosťou, pozdvihovanie povedomia u americkej verejnosti a príležitostne nejaké zaklincované stromy, aby sme posunuli našu agendu. To čo je dôležité je biotop a prežitie. Nie proces.

Toto je rozdiel medzi Earth First! a mejnstrímovým environmentálnym hnutím. Earth First! v podstate spájala ľudí pozitívnym spôsobom proti environmentálnej komunite. Uvedomili sme si, že sme dosiahli náš prvý hlavný cieľ, keď sme začali s Earth First! Čím bola reorganizácia a reštrukturalizácia environmentálneho hnutia.

A preto dnes napríklad zaujíma Sierra Club silnejší postoj pri tvorbe zákona California Desert Protection Act of Santa Cruz, čo je dobrý príklad. Takže keď pred rokmi chcela Sierra Club len 2 milióny hektárov, Earth First! ich ovplyvnili a potom si povedali "prečo by sme nemohli žiadať všetko čo chceme?" A tak zvýšili svoju požiadavku na 3 milióny hektárov.

Inými slovami, Earth First! presviedča dobrých ľudí v mejnstrímovom environmentálnom hnutí, aby nerobili kompromisy ešte pred začiatkom hry. Nemyslím si, že Earth First! má akúkoľvek dôveryhodnosť. Myslím si, že je niekoľko radikálnych ľudí na okraji hnutia, ktorí si myslia, že Earth First! je dôveryhodná, ale drevospracujúci priemysel si určite nemyslí, že sú dôveryhodní. Dôveryhodnosť ma vôbec nezaujíma.

- "Kašli na to!" Nezáleží mi na tom, či sme dôveryhodní pre Williama Pat Mossa alebo pre Jimmyho McClure alebo pre Donalda Hodela, či F. Dale Robertsona. Donald Hodel a F. Dale Robertson nemajú vôbec žiadnu dôveryhodnosť u mňa. Je to choré. Neverím, že Forest Service si myslí, že sú dôveryhodní a nemyslím si, že by si to myslela verejnosť.

Keď vidíte členov Earth First! vyť ako vlci na mesiac v lokálnej televízii, nepridáva im to na dôveryhodnosti. Pokiaľ budú ochotní spolupracovať v rámci zaužívaných hraníc, sme ochotní vypočuť si všetko čo chcú prezentovať. Nezaujíma nás dôveryhodnosť ani legitimita so zločincami, ktorí ovládajú túto planétu. Nezaujíma nás, či senátor James McClure alebo tajomník ministerstva vnútra Donald Hodel nás nechce pustiť do svojej kancelárie.

Pretože oni nie sú dôveryhodní pre nás. Sú pre nás len obyčajní gangstri, ktorí majú moc, ktorí ovládajú, ale nemajú žiadne morálne ani etické právo mať nad nami akúkoľvek kontrolu. Takto vyzeráme mierni. Viete, aby som bol úprimný, takto vyzeráme mierny. Keď Earth First! hovoria, chceme 40 miliónov hektárov, a my vieme, že sa nám podarí získať len 10 miliónov.

Viete, ja sa vyberiem do Kongresu a poviem im, pozrite sa, dáte nám 10 miliónov alebo nám dáte 40 miliónov. Môžem sa obrátiť na Kongres a povedať im, že my "sme hlas rozumu". V tejto spoločnosti je pre niektorých politikov desivá predstava, že Sierra Club je hlasom rozumu. No v porovnaní s Earth First! sú oveľa miernejší.

Ale obávam sa ich tichého súhlasu ich... nedostatočného odsúdenia Earth First! a ich teroristických aktivít. Earth First! sa stalo fundamentálnou renesanciou, pokusom dostať sa späť ku koreňom Muira, Leopolda, Marshalla. Povedať, že divočina má právo existovať sama za seba. To je filozofia, v ktorú verilo mnoho ľudí v environmentálnom hnutí. Ale nikto nebol ochotný to verejne vysloviť.

Dlhá je legenda o živote Johna Muira, a mnoho nebezpečenstiev, ktorým čelil. Bez jeho vedenia si môžete byť istí, Yosemite by nebol nikdy zachránený. O storočie neskôr sa bijeme znovu, príbeh, ktorému čelíme, je obrovský. Ale tak je aj hnutie inšpirované jeho menom, nech žije vo vás jeho odvaha a práca.

Pre vás je sila Muira, keď bojujete za prežitie rieky Pre vás je sila Muira, keď pomáhate prežiť ďalšiemu druhu Pre vás je sila Muira, John Muir by bol na vás hrdý! Áno, myslím si, že John Muir by bol hrdý na Sierra Club.

Princípy, ktoré stanovil John Muir, keď sa pokúšal zachrániť (národný park) Yosemite, sú presne tie zásady, ktoré dnes používame my. Pohľad na svet výkonného riaditeľa Sierra Clubu je skôr bližší pohľadu ľudí ako je Jim Watt, či Ronald Reagan, než pohľadu Earth First! A dôvod prečo si myslíme, že Sierra Club sú nepostačujúci, je ten, že oni sa v podstate snažia reformovať systém, čo si myslíme, že je deštruktívne pre život.

My sa snažíme systém rozvrátiť. Chceli by sme, aby sa tento systém zrútil. A keď hovorím o systéme, myslím tým moderný priemyselný systém ako ho poznáme. A dôvod prečo sa pozeráme na tento moderný priemyselný systém ako na deštruktívny je, pretože je založený na predpoklade, že ľudské bytosti sú nadradenejšie, ...že tento svet existuje predovšetkým pre ľudí. Myslím si, že mnoho členov Sierra Clubu akceptuje tento predpoklad.

Zatiaľ čo členovia Earth First odmietajú tento predpoklad v prospech biocentrického pohľadu na svet. Myšlienka, že ľudské bytosti sú len ďalším živočíšnym druhom medzi miliónmi iných na tejto planéte. Sierra Club je súčasťou systému, aby... pretože sme si vybrali vládny systém ako nástroj, ktorý využívame. Ale sme aj akceptovanou súčasťou systému tými, ktorí ho riadia? Definitívne nemáme veľké slovo.

Nuž. Mierny environmentalizmus je vo svojej podstate byrokratický. Problém, ako ho vidím ja, je práve tu. Toto je ten problém. Cieľom nie je sedieť a vybavovať dohody v zafajčených miestnostiach. Mainstreamové skupiny často nevravia to čo vravím ja. Ich postoj je príliš mierny. Sú ochotné upustiť príliš veľa zo svojich požiadaviek kvôli komerčným záujmom. Hlavné environmentálne skupiny ešte stále chcú reformy.

Ešte stále veria v systém. Myslia si, že všetko čo človek môže využiť, ...že využívanie prírodného prostredia ľuďmi je ešte stále ten najdôležitejší a najlepší účel. A dohadujú sa len na tom, či turizmus je lepší než ťažba alebo nie. A vzhľadom k tomu, myslím si, že Earth First hovorí, že prírodné prostredie je tu samé kvôli sebe. Má svoj vlastný účel. Vlastný priebeh.

Pretože jeho vlastný život a rozmanitosť je jeho najlepším využitím tohto prostredia. Sú proti technológii, sú proti kapitalizmu. Myslím si, že vyznávajú skôr socialistickú a marxistickú filozofiu a podkopávajú základné korene Spojených štátov a ich ústavy. A myslím si, že sú významnou hrozbou pre tunajší americký spôsob života. Nie je to problém s kapitalizmom, či niečím iným o čom tu rozprávam.

Je to skôr problém s peniazmi všeobecne. Peniaze sú systém, ktorý má tendenciu usmerňovať a takpovediac tiecť proti ekologickému toku energie. Aby mohli byť súčasťou tohto systému, ktorý ich využíva, zúžitkuje. Nie sme ani vľavo, ani vpravo, nie sme v strede, nie sme dokonca ani vpredu ani vzadu. My dokonca ani nehráme túto hru. Je to voľne usporiadaná, skoro by som povedal že neorganizovaná radikálna environmentálna skupina.

Nie je to environmentálna skupina ako napríklad Wilderness Society alebo Sierra Club, ktoré sa postavia a bojujú za veci na úrovni, na ktorej by mali bojovať. Radikálny znamená vychádzajúci od koreňa veci. Je to jedna z definícií. Myslím si, že určite v tomto smere sme radikálni, že ideme ku koreňom. Pokiaľ ide o nás, tak John Muir, Aldo Leopold, Rachel Carson sú našim pôvodným vyznaním.

Ale radikálny znamená tiež a je relatívne k tomu, čo obhajujú iní. Takže v tomto zmysle môžeme mať radikálny návrh pre divočinu, môžeme podniknúť radikálne kroky, aby sme dosiahli naše ciele a tak si myslím, že použiť slovo radikálny v tomto zmysle by bolo správne. Ale sme my skutočne radikálni? Je to čo presadzujeme skutočne extrémne? Nemyslím si to. Myslím si, že sme skôr konzervatívni.

Ja sa považujem za konzervatívneho. Ten bojovný duch je príliš hodnotný, aby bol zneužitý na vojny. Vložme ho do lepšieho kontextu. Napríklad konať v snahe zachrániť matku Zem. Až potom bude ohňom ošľahané perie skutočne visieť. Luk bude horieť do zlata. A duch bude svietiť slnkom. Myslím si, že sa musíme pozrieť na pravú definíciu slov, ktoré dnes používame.

Myslím tým to, že korporácie radi rozprávajú o extrémizme a radikálnom správaní a všetkých tých veciach, ktoré radi prisudzujú environmentalistom. A ja si zase myslím, že je extrémne znečisťovať vzduch, myslím si, že je radikálne vyťažiť prastarý les.

A tak keď ich činy vystupňujú veci do bodu, kde ďalšou akciou je klincovanie stromov, v tomto bode nie je nikto zranený, strom nie je vyťažený,... a tak ďalšia akcia, ktorá nasleduje je to, že oni vstupujú do lesa, aby ho vyťažili alebo robili tam to, čo zvyčajne robia, a vtedy sa konfrontácia a eskalácia dostane do bodu, kedy je možné, že sa niekto zraní, kedy je niečo pravdepodobne nelegálne.

Myslím si, že nemorálny čin je založený na nemorálnej aktivite korporácie a nie na klincovaní stromov. A toto je náš politický prístup. Prístup sabotáže, kríženia plánov, politické aikido. Berieme energiu šialenej mašinérie a postavíme ju proti nej.

Berieme na seba silu starej rudy a buldozéra a oslobodzujeme ho, aby sa mohol vrátiť späť do zeme. Berieme šialenosť lesného plánu Forest Service a otočíme ho proti Forest Service. Áno. Podávame odvolania a žaloby, píšeme listy, predkladáme návrhy pre územia divočiny, ale pritom ani minútu si nemyslíme, že sa spolupodieľame na liberálnej reforme. Vrážame francúzsky kľúč do tohto systému, spomaľujeme ho, krížime mu plány, kopeme ho do tváre.

Sme znepokojení, keď ľudia nevyužívajú tieto metódy, ktoré im poskytujeme a uchyľujú sa k iným metódam, ktoré narúšajú a v niektorých prípadoch ohrozujú bezpečnosť ľudí, zatiaľ čo si oni robia svoju prácu. Niektoré iné techniky, ktoré sme videli, ktoré si myslím, že predpisujú v Daveovej knihe, ako napríklad odstránenie všetkých prieskumných kolíkov pre cestu. Takéto niečo je veľmi jednoduché pre človeka urobiť.

Ísť popri ceste alebo prieskumnej línii a odstraňovať tieto kolíky bez premýšľania nad tým, koľko bude stáť ich výmena. Niekedy dokážu spôsobiť škodu až 15 - 20 tisíc dolárov za jedno popoludnie. Filozofia za tým je taká, že ak sa toho bude diať v dostatočnom množstve, ak sa spraví dostatočná škoda na priemyselných nástrojoch prenikajúcich do divokých miest, potom sa budú zvyšovať hodnoty poistného.

Forest Service nebude schopné stavať nové cesty a zároveň držať pokope starú sieť, ak bude neustále poškodzovaná. Môžete sa pozrieť na ekonomickú stránku. Dlhodobú aj krátkodobú. Vie to stáť ťažobnú spoločnosť toľko, hoci len niekoľko stromov je klincovaných, niekoľko ich mašín je zničených, stojí ich to toľko, že budúci mesiac si nebudú môcť dovoliť dať ponuku na ďalší predaj.

Stálo nás to nejaké peniaze, a nielen priemysel lesných produktov... Viete aj ten pilčík, ktorý je tam vonku aj ten stavbár ciest, všetci sa snažia zarobiť si. Alebo prevádzkovateľ píly, ktorý sa spolieha na dovoz dreva z tohto predaja. Takže som si spočítal, že moje nedávne aktivity ich stáli asi milión dolárov na škodách. Ale...môžu ma zažalovať, ja nemám žiadne peniaze... HAHAHA Pôjdem do väzenia? Káva zdarma, super. Tri jedlá denne, telka...

Monkeywrenching - sabotáž je v mnohom využívanie nástrojov diabla proti diablovi. A to je dosť všeobecné. Dosť všeobecná definícia. Ale špecificky sabotáž môže znamenať takmer nelegálne aktivity. Samozrejme klincovanie stromov je obľúbenou témou pre diskusiu. Ale ja si myslím, že akákoľvek akcia, ktorá je osobnou akciou a oddanosťou proti kolosovi priemyselnej civilizácie...je monkeywrenching.

Či je to klincovanie stromov alebo piesok v nádrži. Nuž jedným druhom sabotáže je ničenie súkromného vlastníctva ako napríklad mašinérie, ktorá je využívaná k ničeniu. Monkeywrenching v sebe samozrejme zahŕňa aj aktivity ako odstraňovanie pások zo stromov, ktoré sú určené na ťažbu, odstraňovanie prieskumných kolíkov.

Ja sa pozerám na monkeywrenching ako na priamu akciu, ktorá je vo všeobecnosti nelegálna, s cieľom zastaviť ničenie divočiny alebo iného typu poškodzvania životného prostredia. Ako zodpovedná akcia k odstráneniu vybraného cieľa, ktorý ničí nejaké prírodné územie. To čo robíme je odstraňovanie označenia tejto plánovanej holorubnej ťažby. Forest Service plánuje toto všetko vyrúbať - celé to územie.

To označujú tie žlté značky, ktoré tu nachádzame--pozrite sa naokolo, je to asi 12 hektárov. A my ich strhávame, skrývame, zakopávame. Aby sme úplne vymazali akékoľvek známky prieskumu. Zatiaľ čo nie všetci v Earth First sa podieľajú na monkeywrenchingu, či to dokonca obhajujú, tak my to neodsudzujeme. Neodpisujeme to. Považujeme monkeywrenching za oprávnený nástroj sebaobrany pre niektorých ľudí z Earth First.

Monkeywrenching nie je partizánska vojna, je to opičia vojna. Ľudia to môžu podporovať, pretože to nie je ohrozujúce a musíme to používať veľmi opatrne, výberkovo. Ja tomu hovorím terorizmus. Myslím si, že ľudia, ktorí to hovoria, nikdy nestrávili ani týždeň v Beirute, či dokonca v Paríži. Terorizmus je podľa definície zabíjanie, úmyselné zabíjanie nevinných civilistov pre dosiahnutie nejakého politického cieľa.

Zatiaľ čo ekotáž si definitívne dáva pozor, aby neboli zranené žiadne živé bytosti. Je to vec sebaobrany. Myšlienka za tým je asi takáto - zastaviť buldozér, ktorý nahlodáva divočinu, zastaviť drevorubačov, aby neťažili les. Takéto veci. Terorizmus je násilný útok, ktorý ohrozuje život človeka. Monkeywrenching je jednoducho sabotáž neživých strojov pre ekologické účely.

Neviem či je to terorizmus alebo nie. Nevedel by som vám to povedať. Je to určite porušenie zákona. A podľa mňa aj porušenie dobrého správania. Som si istý, že je to závislé na pohľade každého jednotlivca. Pre mňa je to celkom blízke terorizmu. Nasledujme všetci tancujúci klinec! Klincujem stromy už mnoho rokov. Minul som všetky peniaze na klince a pivo. Putujem do údolia, kde rastú vysoké stromy.

Koľko som ich všetkých dostal, to nikto nevie Je to celkom nepríjemná situácia, keď naša lokálna skupina Audubon a Sierra Club a dokonca aj lokálna Earth First skupina nevystúpili silno odsudzujúc aktivity Earth First. Nikdy sme nepočuli nikoho z nich hovoriť, že je dosť zlé, že ten pracovník na píle v severnej Kalifornii skončil s potrhanou tvárou kvôli klincu. A kým ľudia nezačnú hovoriť, že nestojí za to zachrániť tieto územia kvôli riskovaniu ľudských životov... viete, v určitom zmysle ospravedlňujú vraždu.

Drevárske spoločnosti nechcú robiť ponuku do dražby v takýchto podmienkach. Vedia, že stromy sú plné klincov. Klince nabíjame dostatočne vysoko, aby sa pilčíci nemohli poraniť, ak sa rozhodnú rúbať napriek tomu. Ale firmy vedia, že píly sa môžu poškodiť týmito vecami, ak sa pokúsia ich vyťažiť. Ale, ako som už povedal, my ich o tom informujeme. Najskôr sa o to ani nepokúsia.

Peň na tejto procesnej linke ide dopredu zľava tohto pásu; zuby na píle rezali ten peň, keď sa pásová píla točila. Čo sa stalo je, že narazili na klinec, ktorý bol zabitý do dreva a pásová píla sa vlastne rozbila na dva kusy a vyletela odtiaľ. A jeden kúsok trafil toho chlapíka do krku a vyrazil mu zuby; urobilo mu to celkom veľkú škodu.

Toto je dôvod, prečo sú zamestnanci píl trochu v obavách z klincovania stromov environmentálnymi skupinami, ktoré protestujú proti ťažbe v týchto územiach. Monkeywrenching je obranný čin. A myslím si, že je namierený na vinníkov. Čo sa týka stromov pri ich klincovaní - viete, píla je jedným z vinníkov pri ničení lesov.

Terorizmus je ničenie biodiverzity, ktorá znamená slobodu nielen prírodzených foriem života žiť svoj život bez zábran, slobodne a živo. Ale zároveň to znamená aj zničenie ľudskej spontánnosti a ľudskej slobody. Toto je pravý terorizmus. Terorizmus má podobu dnešnej formy západných vlád. Mňa to vôbec netrápi, či nás ľudia nazývajú teroristami alebo nie.

Pretože si myslím, že najdôležitejšia časť našej práce je dostať naše posolstvo do povedomia ľudí. A tí ľudia, ktorí si myslia, že sme teroristi nám neubližujú, pretože naše posolstvo sa napriek tomu dostáva k našim sympatizantom. A čím viac sympatizantov oslovíme, tým sa stávame silnejšími. A myslím si, že nakoniec si ľudia uvedomia, že teroristi sú v skutočnosti tí, proti ktorým bojujeme my. Ničitelia Zeme.

Pri holorube sa stáva to, že zničia všetky stromy na danom území, všetky staré stromy. Všetky druhy, ktoré sú závislé na prastarých lesoch nemajú kam ísť. Kompletne narušia pôdu. Pôda je úplne narušená, rozrytá, a začne erodovať. A nastáva pokles množstva druhov na danom území. Druhy, ktoré sú závislé na prastarých lesoch, ako je sova dlhochvostá, ďatle, nemajú kam ísť. Tu to spravili na veľmi veľkom svahu.

Pravdepodobne je tento holorub nelegálny, ale nikto to nesleduje. Všetka pôda zeroduje dole do rieky. Ak sa v nej zdržiavajú pstruhy a množia sa tam, pravdepodobne to bude celé zničené. Holorubná ťažba znamená, keď na určitom území vyťažíte všetko čo sa dá speňažiť, napríklad 2 alebo 4 hektáre dohola. Vyťažíte všetko, vytiahnete to na skládku a naložíte na pílu a nejako to už využijete, palivové drevo, čokoľvek.

A takto nič nezostane. Zostane to holé ako táto skládka tu. V celku si myslím, že biologické a ekologické základy Zeme sú pod paľbou práve teraz. A musíme niečo urobiť, aby sme aspoň spomalili technologickú beštiu do bodu, kedy budeme schopní sa zastaviť a preskúmať, čo vlastne robíme. My sme v podstate pozastavili proces vzniku druhov a evolúcie na tejto planéte a podarilo sa nám to obrátiť naruby.

A to je niečo, čo sa zrýchľuje alarmujúcim tempom. Niektorí z tých najrešpektovanejších a najznámejších biológov a ekológov vo svete dnes hovoria o veciach, kvôli ktorým mi tuhne krv v žilách. Keby som sa sem tam neopil, keby som nemal zmysel pre humor, asi by som sa obviazal dynamitom a nasmeroval to k priehrade Glen Canyon. Žijeme v dobe premáhajúcej hrôzy.

Michael Soulé, zakladateľ Spoločnosti biológie ochrany prírody nedávno povedal, že evolúcia stavovcov môže byť u konca. Iní zase tvrdia, že za 20 rokov môže vyhynúť až jedna tretina všetkých druhov. Že na prelome tisícročia zostanú nažive jedine tie cicavce, ktorým my dovolíme prežiť. Dochádza vám to?! Nemáme čas žiť normálne životy! Nemáme čas predstierať, že všetko je v poriadku.

Tam kde je najhlbšia voda Tam kde je najväčší cicavec Tam kde je naša budúca potrava Drží to atmosféru pohromade Oceán je priestor, na ktorom sme závislí! Prirodzený priestor, ten musíme mať Prirodzený priestor, ten musíme mať Prirodzený priestor, ten musíme mať Musíme mať priestor, aby sme prežili! Les je prirodzený priestor, špeciálny priestor Tam kde sú najvyššie stromy Tam kde si medveď môže poškrabať chrbát (ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch)

Drží pôdu pohromade Obnovuje kyslík, skutočne Les je priestor, na ktorom sme závislí! Prirodzený priestor, ten musíme mať Prirodzený priestor, ten musíme mať Prirodzený priestor, ten musíme mať Musíme mať priestor, aby sme prežili! Nemyslím si, že strácame akékoľvek druhy; vo veľkom meradle... Zdá sa mi, že oni to hovoria, len preto, že ťažíme v týchto územiach, že stratíme všetky tieto druhy.

Podľa mňa je to fraška. Je vzrušujúce zisťovať ako môžme mať medvede grizzly a ďatľov chocholatých, samozrejme tu nechceme medvede grizzly; ale ako môžme mať ďatľov chocolatých a sovy dlhochvosté a udržiavať pritom zdravé komunity. Pretože ak nemáte zdravé komunity, nie je tu nikto, kto by si vážil tieto tvory. Tie veci, ktoré sú k dispozícii. To čo sa deje teraz v priemyselnej spoločnosti udáva smer.

Budeme sedieť na vlastných odpadkoch, stovky a možno tisíce rokov na toxickom a rádioaktívnom odpade. A ako sa k tomu postavíme vypovedá o tom akí sme ako ľudia. Je možné, že dýchanie sa stane nebezpečné pre vaše zdravie. Páchatelia budú zastrelení, predaní a rozdelení, a tvoja sestra bude mučená elektrinou. A atómový oblak, červené oči ako víno vo vašom dychu. Myslím si, že veci sú pod kontrolou.

Je potrebná neustála ostražitosť a je potrebné všetko od uvedenia legislatívy k občasnému klincovaniu stromov. Ale veci sú pod kontrolou. Áno samozrejme, že sú veci pod kontrolou korporatívnych záujmov na tejto planéte ako celku a nezdá sa, že by sa starali o niečo viac ako len o krátkodobý zisk a koľko moci pre seba dokážu nahromadiť.

Dokonca aj z hľadiska manažérskej filozofie, ktorou sa v súčasnosti riadia, vládne agentúry, reformované environmentálne skupiny, a korporácie si podľa našich odhadov nepočínajú veľmi dobre. Ľudia neprijímajú industriálny spôsob života len tak. Nasilu sú ním kŕmení. A jediný spôsob, akým sa ho dá zbaviť je vykašľať ho. A to bude prudká reakcia. Hovoríme, že nebudeme robiť kompromisy pokiaľ ide o zvyšných 10 percent kontinentu, ktoré sú prudko pohlcované.

Lebo za posledných 200 rokov ničivá sila priemyslu pohltila veľkú časť krajiny a z tohto kontinentu postupne vyciciava krv. Ponúkame zásadné spochybnenie a kritiku priemyslu, pokroku a technológii. Sme luditi? Jasné, že sme luditi! Máme radi zápach horiaceho buldozéra? My milujeme zápach horiaceho buldozéra! Nikto sa neozve, aby spochybnil technológie alebo priemyselnú spoločnosť, lebo ľudia neuznávajú právo iných druhov na život na Zemi.

Ak chcete mať priemyselnú spoločnosť, tak len za cenu ničenia iných biotopov, iných spoločenstiev. Nemyslím si, že nás technológia zabije. Myslím, že rozvážne využitie technológie a inteligentné využitie technológie sú odpoveďou. Neverím, že návrat k predindustriálnej spoločnosti je riešením týchto problémov.

Mnohí z nás členov hnutia hlbokej ekológie, alebo hnutia Earth First, by radi videli ľudí žiť skôr spôsobom akým žili pred 15 tisíc rokmi oproti tomu, čo tu vidíme dnes. Tak si radšej dajte pozor, buďte obozretní, buďte varovaní, vedzte, že hoci papagáj vo svojej klietke hovorí "hrubý domáci produkt" Píp! Píp! Prst je na spúšti, zuby sú na jeho krku a starý dobrý kojot je zhrbený Groucho. auuuuuuu

Na priemyselnom systéme musí byť niečo zle, keď sa zo zisku stáva chamtivosť, a keď sa chamtivosť stáva hnacou silou. Nie je nič zlé na systéme založenom na zisku, ak je vyvážený určitou environmentálnou citlivosťou. Najväčšou hrozbou pre biologickú diverzitu je priemyselná spoločnosť. Hoci sa používanie technológie vymklo spod kontroly všetkým, či už ide o jednoduché poľnohospodárstvo, alebo sofistikovaný lov, zber a chov zvierat, pri ktorých došlo k omylom.

Všetci iste robili chyby, nikto sa ale nedopúšťal takých omylov aké robíme my práve teraz. Myslím, že Earth First by možno radi videli mestá ako miznú z máp a Los Angeles späť v rukách Indiánov, a ja to chápem, ale to nie je reálne. Sme proti technológiám. Niekto musí byť proti technológiám. "Som s lesom, nenechám sa zastrašiť, som s lesom do svojho posledného dňa." Čo sa chystáme urobiť tu na území Forest Service...

Stromy v tomto holorube boli zachránené, pretože boli označené veľkým W ako "Wildlife". A keď opatrne označíme nejaké navyše... Viete koľko stromov zachránime, a oni si nikdy nevšimnú rozdiel. Je to skutočne dobrý trik. Musíte použiť rovnaký druh farby, ale keď ich neoznačíte príliš veľa, nikdy si to ani nevšimnú. Earth First je skrátka spoločnosť bojovníkov, ktorá vychádza z biocentrického princípu.

Našim cieľom je ochraňovať ohrozenú biodiverzitu, ako je to len v súčasnosti možné. Zachrániť základné prvky. Postarať sa o to, aby medvede grizly a vráskavce obrovské a dažďové pralesy a prastaré sekvoje prežili. Aby pri poslednom vyčíňaní priemyselného monštra nebolo všetko ostatné, čo je dobré na tejto planéte zničené. Našou úlohou je náprava škôd.

Myslím, že sme sa o tom presvedčili pri tom, ako tvrdo ma potrestali, pretože som dostal maximálny trest odňatia slobody. To o niečom vypovedá. To nám hovorí, že vývojári, že ťažiari uránu tu v Arizone, že pilčíci v Montane, že Forest Service po celej krajine, že politici sa nás boja. Že sa boja toho, čo my predstavujeme. Ja sa pozerám na monkeywrenching alebo sabotáž ako na veľmi limitovanú súčasť, malú časť oveľa väčšej kampane.

Nie je to konečná taktika. Ale počas kampane, kde sa snažíme chrániť prastaré lesy, sa môže vyskytnúť nejaké klincovanie stromov, nejaké zrušenie prieskumných trás, poškodenie zariadenia ako súčasť celkového pokusu spomaliť alebo v niektorých prípadoch dokonca obťažovať ľudí, ktorí sú zapojení v týchto ohromne deštruktívnych aktivitách. Monkeywrenching je niečo skoro ako smrteľný úder z milosti a je našou najneočakávanejšou taktikou.

A je taktikou, ktorá stojí druhú stranu najviac peňazí, a proti ktorej sa ťažko bráni. A je určite súčasťou nevyhnutnej stratégie. V budúcnosti sa monkeywrenching bude čím ďalej tým viac rozširovať. Čoraz viac ľudí ho bude využívať.

Niektorí budú pri tom aj prichytení. Tomu sa nedá zabrániť. Niektorí za to aj pôjdu do väzenia. Je jasné, že niektoré ich akcie sú trestné a malo by sa k nim pristupovať ako ku kriminálnikom. Väščinu z tých, ktorých prichytili pri monkeywrenchingu bolo zadržaných pre ich vlastnú nerozumnosť, ich vlastnú nepozornosť.

Forest Service v Oregone teraz prípady klincovania stromov postupuje FBI lebo priznávajú, že s tým nevedia nič urobiť. Samozrejme, ani FBI s tým nič nenarobí. Členovia Earth First sa musia zodpovedať za svoje konanie, či už ide o klincovanie stromov alebo ničenie zariadenia alebo zdržiavanie ťažby stromov. V našej legislatíve už existujú zákony, ktoré Earth First silno podporuje.

A v istom zmysle silno podporovať tieto zákony znamená, že musíte zvoliť sabotáž, keď tieto existujúce zákony skutočne podporujete, pretože samotná vláda ich nepodporuje. Na druhej strane si myslím, že keď to preháňajú a ohrozujú ľudské životy napríklad klincovaním stromov alebo nejakým iným druhom teroristickej aktivity, myslím, že zachádzajú priďaleko. Všetky zákony sú zabudnuté, všetky zákony sú obchádzané, všetky zákony sme úplne zmietli zo stola.

A potom vidíte, že sa prastaré lesy stále vyrubujú. Chápem prečo potom ľudia klincujú stromy a ľahajú si pred buldozéry. Hovorím vezmite zákon do vlastných rúk. To je to, čo musíte urobiť. Keď sa len budete držať ich zákonov, stromy sa naďalej budú stínať a sekery dvíhať. Prečo to všetko robíme? Pretože sme najdôležitejšou generáciou ľudstva, ktorá kedy žila na tejto planéte.

Dnešok, táto chvíľa, rok 1987, je najkritickejším obdobím za 3,5 miliardy rokov organickej evolúcie na tejto planéte. Nesnažíme sa zachrániť parky pre turistov, nesnažíme sa vyčistiť vzduch, aby sme mali pekný výhľad na Grand Canyon. Snažíme sa pomôcť evolúcii, aby mohla pokračovať. Či už si vezmeme atómovú vojnu, Big Mountain alebo kyslé dažde, sú to všetko len symptómy choroby; vzdialenia sa od nášho zdroja, posvänej Matky Zeme.

Ak nájdeme naše miesto na Zemi, zistíme, kým v skutočnosti sme. Sme deťmi Korytnačieho ostrova, príbehu, ktorý je starý a nový zároveň. Na Korytnačom ostrove nájdete korytnačí úsmev, ktorý za vás nesie tento svet. Divočina je podstatou všetkého, o čo nám ide. Biologická diverzita. Nie sme environmentálnou skupinou. Environmentálne skupiny sa zaoberajú zdravotnými rizikami pre človeka.

Trápi ich, či sú vzduch a voda čisté z hľadiska potreby ľudí. Pýtajú sa nás, prečo sme takí tvrdí, keď ide o niečo tak nepodstatné a okrajové ako je divočina. Niečo také elitistické ako divočina. Poviem vám, že taká kaibabská veverica si o divočine nemyslí, že je elitistická. Necítia žiaden súcit voči ľudom. Snažia sa všade zachraňovať divočinu; pre koho sa ju ale snažia zachrániť, keď nie pre ľudí?

Neviem pre koho ju chcú zachrániť. Divočina je základom všetkého. Je skutočným svetom. A naším cieľom je, aby jedného dňa z každého jazyka na Zemi pojem divočiny zmizol, pretože to, čo vyjadruje teraz už nebudeme potrebovať pomenovať. Pretože všetko je divočina. Je to jednoducho tak. Už to viac nie je záujem o životné prostredie, čo týchto ľudí motivuje. To, o čom hovoria je sociálna revolúcia.

Opýtajte sa Muira. Povedal, že keď dôjde k vojne medzi rasami, postaví sa na stranu medveďov. A na čej strane budete vy? - Vravím, že ten čas je tu. John Muir by povedal, že by bol na strane medveďa grizly. Ťažko povedať. Niektorých medveďov a niektorých ľudí... Všetkých medveďov a všetkých ľudí...Neviem. - Medveďov. Problém s Earth First je, že im nezáleží na ľuďoch. Skutočne im na nich nezáleží. Sú im ukradnutí...

Záleží na tom, aké sú vaše priority. Keď sa pozriete na niečo také, ako je strom starý tisíc rokov alebo nenahraditeľný prastarý ekosystém, je to otázka priorít. Podľa filozofie hlbokej ekológie majú všetky živé bytosti právo na život. Samotné živé stromy alebo ekosystémy majú také isté právo na život ako individuálne ľudské bytosti alebo celé spoločnosti.

Hlboká ekológia je filozofiou, ktorá presadzuje myšlienku biocentrizmu, podľa ktorej je svet prírody väčší a dôležitejší, ako jeho malá časť, ktorú predstavuje ľudstvo. Myslím, že základným princípom hlbokej ekológie je presadzovanie myšlienky biocentrizmu. Všetky formy života v prírode sú si rovné. Myslím, že od toho sa odvíja, ako vnímame tento svet.

Ak vnímame svet ako pokračovanie seba samých, našej ekologickej podstaty, pri širšom a hlbšom stotožnení sa s prírodou cítime bolesť, keď sa iným bytostiam, nielen tým ľudským, ubližuje. Myslím si, že to ponúka ľuďom cestu späť z odcudzenia a bolesti, ktoré sú v podstate dominantnými javmi modernej doby, v ktorej ľudia medzi sebou zjavne cítia čoraz menšie prepojenie.

Pravdepodobne už nevnímajú vôbec žiadne prepojenie s krajinou, pretože jej pojem sa stáva príliš abstraktným, ako tak cestujú po diaľnici a náhlia sa za prácou. A ponúka cestu späť k jednote - návrat do celku a sústavy všetkých vecí. Je to istý druh spirituálneho naplnenia, bez ktorého fungujeme už sedem tisíc rokov. Pozrite sa na tieto borovice ťažké, pozrite sa na javory. Kričia od radosti.

A takto musíme kričať aj my. Či už sedíme vo väzení. Alebo stojíme pred buldozérmi alebo píšeme listy alebo sme utláčaní nedýchateľnosťou mestského smogu, ešte stále musíme jasať radosťou. A nie je nádhernejšieho života, než život bojovníka a bojovníčky v obrane toho, čo je správne. A moje srdce je odvážne a jasá bojovníkmi a bojovníčkami, ktoré tu vidím tento týždeň. Ženy, muži, deti, tí z nás, ktorí už sivejú.

Všetci sme bojovníčky a bojovníci. Všetci sme oddaní niečomu tak významnejšiemu, než sme my sami. A to je podľa mňa podstata života bojovníka. Uvedomenie si, že vo svojom živote to najdôležitejšie nie je váš život. Ako povedal Martin Luther King, "Ak ľudské bytosti nemajú za čo zomrieť, nezaslúžia si ani žiť."

Sú to tvrdé slová, ale sú to pravdivé slová. A ľutujem tých ľudí. Ktorí sa zaujímajú len o svoju ďalšiu výplatu, svoje videoprehrávače a svoj vlastný život. A pozdravujem vás. Oslavujem vás. A milujem vás za to, že ste moji spolubojovníci a spolubojovníčky.

Earth First!
Earth First!
Earth First!

x Hlína jako materiál - Ruce jako nástroj a Srdce jako nejlepší vedení
Wild and Free kolektiv predstavuje dokumentárny film First Earth o hnutí smerujúcom k masívnemu posunu vzorov a zvykov v ubytovaní - k stavaniu zdravých domov starými spôsobmi, zo samotnej zeme, a k životu v spoločenstve ako za starých čias znovu vytváraním obcí. Film je rozľahlý, natáčaný na mieste zo západného pobrežia Ameriky až po Západnú Afriku. Audiovizuálny manifest filmovaný počas štyroch rokov na štyroch kontinentoch, "Najskôr zem" potvrdzuje, že domy postavené z hliny sú najzdravším bývaním na svete; a keďže k výchove dieťaťa je ešte stále potrebná obec, je našou povinnosťou pretvoriť naše predmestské štvrte na eko-dedinky, ten skutočný severoamerický sen.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.