xVybraná videa
text k videu
Dokumentárny film o histórii Rómov na území Slovenska a dôvodoch, pre ktoré sa obyvatelia osád dostali do izolácie a chudoby.

Filmová esej Pauly Ďurinovej V dokumentárnom filme s názvom Osamote traja muži uvažujú o svojom prežívaní samoty. Hľadajú linku medzi samotou a opustenosťou, a zároveň nám ukazujú, prečo to, čo žijú má zmysel. Každí z nich vníma život v samote inak. To sa odzrkadľuje aj na ich vytváraní si postoja k životu. Film je koncipovaný formou úvahy, filmovej eseje. Počas neho môžeme konfrontovať aj svoje prežívanie s žitím Michala, Romana alebo Marcela.

Podľa štatistík žije na najväčšom slovenskom sídlisku Petržalka 122 929 ľudí. Dokumentárny film sleduje príbehy niekoľkých z obyvateľov. Ukazuje príbehy, ktoré ich spájajú z ich sídliskom a vysvetľuje prečo ho nevnímajú ako geto, ale ako svoj domov.

Harmanec je malá dedina v údolí stredného Slovenska. Má len jednu ulicu, bez bočných uličiek. Obrovská fabrika tvorí podstatnú časť Harmanca. Ľudia z nej v pravidelných intervaloch kráčajú domov, alebo do krčmy. Ako je práca prepojená s ľudskými životmi a nakoľko je pre nich dôležitá? Dokumentárny film Roľka naša každodenná ukazuje stereotypy a zvyky miestnych obyvateľov. Zároveň nás privádza do domova jedného z bývalých zamestnancov, ktorý z práce vo fabrike tažil mnohými spôsobmi. Film vznikol vrámci medzinárodného workshopu na tému Homo faber Đ človek a práca.
x Krátký dokumentární film mapuje příklady pozitivního soužití mezi Romy a majoritou. Zároveň vysvětluje pojmy jako rasismus, diskriminace, stereotypy a předsudky a podobně. Realizované s finanční podporou Úřady vlády SR v rámci akčního plánu prevence všem forem diskriminace, rasismu, xenofobie, antisemitismu a ostatních projevů intolerance. Autor: Paula Durinova.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.