xVybraná videa
text k videu
V dávných dobách získávala nepopsaná míst na mapě světa děsivé názvy, jako například "Zde jsou draci". Neznámé děsilo a některým lidem dávalo útěchu že mohou toto neznámé alespoň opatřit nálepkou Vysnění draci představovali postačující vysvětlení pro vše jinak neuchopitelné. Vymyšlená představa a pár slov změnily neznámé v prosté a postačující. ZDE JSOU DRACI Úvod do kritického myšlení Tito staří kartografové by se zde dnes cítili jako doma. Dávání prostých nálepek je totiž stále způsobem, jak se lidé vypořádávají s neznámým.

Při setkání s jevem, pro nějž oni sami neznají racionální vysvětlení, jako například... sen o strýčkovi, který další noci zemře, je mnohem snazší přijmout vysvětlení v podobě "psychického spojení" než se snažit o složité porozumění kognitivního vnímání, pozitivního výběru, a zákona velkých čísel. "Zde jsou draci" je mnohem jednodušší. Valná většina populace přijímá draky (nebo jejich logické ekvivalenty) jako přirozenou součást světa, který si zvykli znát. Nyní se podívejme na některé moderní draky.

Má určitý smysl naslouchat tělu, místo přijímání toho, co nám medicína říká, že by naše tělo mělo dělat. Já na duchy věřím. Já bych za nimi určitě šla kvůli všemu od nachlazení po rakovinu. Já věřím, já vážně věřím na léčení, založené na něčem jiném než naše moderní lékařství. 11. září došlo k útoku naší vlády na náš lid. Jsem skutečně pověrčivá osoba, nikdy nešlapu na kanál, když mi přes cestu přeběhne černá kočka, tak se zastavím, otočím a jdu jinudy.

Velký díl výzkumu jde do vývoje mnoha léků a já myslím, že jejich hlavním cílem, je zjistit jak si co nejvíc zvýšit zisky. Myslím, že máme schopnost tak nějak vycítit a vidět něco jako pohyby energií... Detoxikační čaj... vážně skvěle chutná a... ...podle etikety by taky měl zbavit vaše tělo všech nečistot a važně si myslím, že to funguje. Když ho pijete, tak váš pot vážně odporně smrdí.

Prodělala jsem cranosacriální terapii terapii kde energie proudí z prstů přímo do vaší hlavy a kolem vaší hlavy. ...a taky myslím, že biopotraviny pěstují lidé, kterým opravdu záleží na jejich těle a na Zemi. Myslím, že hodně z toho se "otiskne" do jídla. Pozná se to na chuti a určitým způsobem můžete cítit lásku, kterou do toho dali. Já tak nějak věřím v další dimenze. Homeopatie je totéž jako... je to naředěná verze kombinace bipotravin a hledání spirituální pravdy.

Moje jméno je Brian Dunning. A každý týden uvádím volně dostupný internetový podcast jménem Skeptoid, na skeptoid.com, věnovaný šíření vzdělanosti pomocí boření rozšířených pseudovědeckých mýtů zamořujících naši společnost. Každý týden se soustředím na jedno téma, o kterém jste se mohli dočíst v novinách městské legendy, neúčinné způsoby alternativní léčby, konspirační teorie a nebo jakýkoliv právě populární nadpřirozený jev.

Přes internet ale oslovíte jen omezenou skupinu lidí a já věřím, že tento materiál je důležitý. Proto jsem se rozhodl natočit tento krátký film, abych oslovil i širší publikum a poskytl tak tento obecný úvod ke kritické analýze populárních témat. Samozřejmě i jiní lidé šiří své filmy s pomocí internetu, ale ty nejčastěji slouží k šíření paranoidních konspiračních teorií a nebo politické agitaci. Kdykoliv si pak zapnete televizi, tak zjistíte, že dokumentární kanály ze většinou změnily v paranormální kanály, ve zprávách jsou stroje na výrobu volné energie a zázračné plačící sochy, bez špetky kritiky a odpolední diskuzní pořady se věnují propagaci nejnovějších knih hnutí New Age nebo diet slavnách celebrit.

A proto jsem natočil tento film. Čato mě uslyšíte používat slovo pseudověda. Pseudověda je ideou, jež se tváří jako skutečná, ale ve skutečnosti ji nepodporují žádné výzkumy nebo důkazy. Často je spojena s vědecky znějícím jazykem popisujícím její činnost. Většinou však jde o produkt, na kterém má někdo vydělat. Většina doplňkových nebo alternativních léčebných metod jsou pseudovědami. Duchovní sily a astrologie a feng shui and telekineze jsou vše pseudovědy.

Lidé v televizi, kteří předstírají, že nachází duchy s použitím moderních přístrojů praktikují pseudovědu. Bylinná detoxikace je pseudovědou. Dopustil jsem se právě celé řady odvážných tvrzení? Ale vůbec ne. Jen jsem poukázal na fakt, že tyto koncepty nejsou podpořeny žádnými důkazy. Rovněž nejsou podpořeny jedinou vědeckou hypotézou a výsledky žádných experimentů nenasvědčují, že by fungovaly. Já nejsem tím, kdo přichází s odvážným tvrzením. To lidé propagující tyto pseudovědy musí svá prohlášení podpořit.

Oni to však nedělají a často bohužel ani nemusí jejich oběti nadálé plýtvají penězi na bezcenné podvody. Je toho však ještě víc. Když vložíme svoji důvěru v pseudovědu, aniž bychom testovali její platnost, přivoláváme zpět temný středověk. Přes 500 let nedošlo k téměř žádnému pokroku ve vědách či oblasti lidských práv. Vědecké pokusy a tím pádem také učení, byly často ilegální. Pokud věci nezkoušíme, pokud neprovádíme experimenty, tak se neučíme. Nekráčíme kupředu.

Kritické myšlení je tím nejdůležitějším hybatelem pokroku lidské rasy. Ve chvíli, kdy polevíme v pozornosti a bezvýhradně přijmeme pseudovědecká tvrzení, obětujeme pokrok a vracíme se zpět k drakům. Nyní věnujme pár minut shrnutí několika nejdůležitějších varovných signálů. Toto jsou ony varovné kontrolky, na které je třeba dávat pozor a které nám pomohou identifikovat pseudovědu. Dovolávání se autority Dovolávání se autority je způsobem použití autoritativních znaků, jež mají produktu propůjčit důvěryhodnost.

Často se jedná o zobrazení někoho v bílém laboratorním plášti. Okamžitá důvěryhodnost! Dalším příkladem jsou podobně založené marketingové triky založené na doporučení celebrit a zmínkách o certifikátech, univerzitách a institutech. Správná věda prezentuje správná data. Nikdy se nepotřebuje uchylovat k pochybným marketingovým trikům, a téměř nikdy nepoužívá prezentaci v bílém plášti. Prastará moudrost Dejte si pozor na každý produkt nebo koncept, který má být založen na prastarém vědění.

V dávných časech bylo známo jen velice málo o lidské anatomii a mnoha dalších vědách. Od těch dob věda obsáhla celé nové encyklopedie informací o našich tělech a světě kolem. Je naprosto nelogické a zpátečnické si myslet, že naši předkové měli o čemkoliv lepší znalosti než moderní věda. Snahu sice měli, ale v dávných dobách jsme zkrátka ještě neměli nástroje vyvinuté během následujících staletí bádání. Proto nám prastaré moudrosti, daly věci jako teorie ploché země, lidské oběti, otroctví, půměrnou délku života zvící 30 let, dešťové tance, upalování čarodějnic a lékařskou techniku pouštění žilou k vyvážení čtyř základních tělních tekutin.

Ale alternativní léčebné terapie přece obstály ve zkoušce času, nebo ne? Ono nezáleží na tom, jak dlouho tu která metoda byla. Jediným kritériem, který medicína pro léčbu má, je jestli funguje. Nezáleží nám na tom, jestli tomu staří Číňané věřili, nás zajímají jen výsledky testů. Když uslyšíte, že nějaký produkt má být založený na prastaré tradici, tak je to nejspíš kvůli tomu, že jeho účinnost nepodporuje žádný důkaz. Prastará moudrost by vždy měla být varovnou kontrolkou.

Pozitivní výběr. Pozitivním výběrem myslíme naši tendenci pamatovat si události, které potvrzují naše přesvědčení a nevšímáme si těch, které tak nedělají. Díky tomu můžete odejít z hodinového sezení s psychotronikem, který položil 200 otázek a učinil 300 vágních prohlášení, z nichž smysl dávalo asi tak 10 a stejně si řeknete: "Páni! Ten o mně věděl všechno!" Mnoho nemocničních zaměstnanců si myslí, že za úplňku je na pohotovosti hektická noc. Všichni si pamatují ty šílené noci, kdy úplněk byl a tím sami sebe utvrzují.

Zároveň ovšem zapomínají na stejné noci, kdy žádný úplněk nebyl. Statistika ukazuje, že noci s úplňkem jsou stejné jako jiné, ale my mýtu věřím díky pozitnímu výběru. Záměna kauzality a korelace Mnoho lidí si často plete korelaci s kauzalitou. Pokud jste náhodou užívali bylinný přípravek kolem doby, kdy vaše rakovina vstoupila do remise, tak si pravděpodobně budete myslet, že to způsobil onen přípravek. Pleteme se korelaci s kauzalitou. Tohle je platná korelace.

Lidé, co jí hodně rýže, mají tmavé vlasy. Jistě všichni dokážeme přijít s naprosto logickými důvody, proč se tyto věci dějí naráz. Naštěstí nás však bude jen málo, co by si mysleli, že jedno je přičinou druhého. Zde je další platná korelace U dětí je autismus často diagnostikován krátce po první dávce očkování. Důvodem této korelace je fakt, že očkování náhodou připadá na stejnou dobu, kdy se autismus poprvé projeví. Mnoho lidí však mezi obojím mylně nachází kauzální spojení a jen se podívejte, k čemu to vede.

Někteří lidé skutečně brání tomu, aby byly jejich děti očkovány a to jen díky nedostatku kritického myšlení, nezodpovědného šíření poplašných zpráv a desinformací v médiích. Korelace nemusí nutně znamenat souvislost. Uzený sleď Uzený sleď představuje techniku zabránění sledování logické řady důkazů. Když v dávných dobách sledoval vaši stopu pes, tak se věřilo, že použití uzeného sledě jej svede z cesty. Uzený sleď tak představuje útržky informací přidané do debaty, aby odlákaly od skutečného tématu.

Nejoblíbenější jsou mezi zastánci konspiračních teorií. Když budete poslouchat lidi, kteří kteří vás budou chtít přesvědčit, že 11. září bylo dílem naší vlády, skladají se jejich důkazy prakticky jen z uzených sleďů. Kdo navedl obě letadla na cíl? "No, Dick Cheney měl na středním východě obchodní zájmy." To je možné, ale kdo navedl obě letadla na cíl? "No, majitelé měli oba mrakodrapy pojištěné." To je možné, ale kdo navedl obě letadla na cíl? "Mladší bratr George Bushe Marvin byl ředitelem bezpečnostní agentury a Světové obchodní centrum patřilo mezi jejich klienty. " To je možné, ale kdo navedl obě letadla na cíl? "Brian Dunning navštívil Světové obchodní centrum jenom dva roky před jeho zřícením a není podezřelé, že se v jednom podcastu věnoval vyvracení teorií o 11. září?"

Uzení sleďové představují irelevantní návnadu, která v žádném případě nemá s diskuzí nic společného a jen budí zdání jisté relevance, protože některá jména a místa jsou stejná. Mějte se před nimi na pozoru a buďte tím psem, který se nenachá svést ze stopy. Nesledujte uzeného sledě. Důkaz výmluvností Když už jsme se dotkli konspiračních teorií, tak se podívejme na další tamtéž oblíbený důkaz. Říká se mu "Důkaz výmluvností" a sestává se z předkládání takového množství informací, prohlášení a obvinění týkajících se tolika věcí, lidí a míst, že není v ničích silách na ně všechny odpovědět.

Taková smršť informací dává zdání důkladného až vyčerpávajícího výzkumu. "Když mají tak velké množství důkazů, tak prostě MUSÍ mít pravdu!" U informací však nikdy nezáleží na kvantitě, ale vždy jen na kvalitě. Můžete si vršit hromady hnoje až do nebe, ale tím z nich zlato nevznikne. Poukazovat na fakt, že zlá vláda přidává fluor do pitné vody nepodporuje tvrzení, že určitá konkrétní značka magicky "ionizované" vody léčí rakovinu. Nezáležní na tom, jestli to je a nebo není pravda, je to naprost irelevantní.

Skládat sledě na sledě se nikdy nevyrovná skutečným důkazům. Mějte se na pozoru a brzy narazíte na další tvrzení podporované jen důkazem výmluvností. Může jím být další konspirační teorie, může jím být reklama na nový druh zázračné vody s léčivými účinky, může jím být bylinný přípravek určený k detoxikaci vašeho těla. Dobře se podívejte na všechna jejich tvrzení a dobře si všimněte, kolik z nich je skutečně relevantních a dostatečně konkrétních pro testování.

Všimněte si, jak by bylo nepraktické snažit se reagovat na každé jednotlivé tvrzení z řady. To je jako nekonečná hra "prašť krtka." Jak se dá vyhrát? Když odmítnete hrát. Mystická energie Prakticky každý pseudovědecký argument se dovolává jisté formy "energie." Životní síla, či, negativní energie, pozitivní energie, pole tělesné energie - všechno jen nesmyslné bláboly, které znějí uvěřitelně jen díky tomu, že používají věděcky znějící slovo: energie. Lidé hlásící se k hnutí New Age tvrdí, že energie je vznášející se zářící oblak, který může jít kamkoliv potřebujete a ze kterého mohou zasvěcení čerpat sílu k zahnání únavy i k léčení.

Představte si nehmotné stvoření z původních dílů seriálu Star Trek a máte dobrou představu, jak si New Age představuje energii. Energie je měřitelnou schopností čehokoliv vykonávat práci. V tomto kontextu, kdykoliv spiritualisté mluví o tělesných energiích, vlastně nikdy neříkají nic ani vzdáleně smysluplného. Tohle je dobrý test. Kdykoliv uslyšíte slovo "energie" použité ve spirituálním nebo paranormálním kontextu, nahraďte jej výrazem "měřitelná práceschopnost".

Dává potom jeho použití nadále smysl? Existuje dobrý důvod, proč nikdy neuslyšíte lékaře nebo lékárníky mluvit o energetických polích nemají žádný smysl. Potlačování autoritami Jde obykle jen o chabou výmluvu proč jiní vědci neberou jejich prohlášení vážně, proč jejich produkt nemůže být schválen úřady pro léčiva, nebo proč vědecké časopisy nezveřejní jejich články Často uslyšíte, že se jedná o o spiknutí lékařských kruhů k potlačení "mastičkářství," protože je v zájmu farmaceutického průmyslu udržet vás nemocné.

Ve skutečnosti by však kterýkoliv lékař nebo společnost, po vyvinutí nové léčby vydělal balík a nikdy by nic takového netajil. Totéž platí pro výrobce automobilů po celém světě, kteří prý "potlačují" výzkum efektivnějších motorů. Ať už by vás lidé s určitými ideologickými záměry chtěli přesvědčit o čemkoliv, věda nikdy nebojuje proti dobré vědě. Čistě přírodní Jak se můžeme znovu a znovu přesvědčit, nemůže definice "přírodní" znamenat, že produkt je automaticky bezpečný nebo zdravý.

Právě stojím vedle obřího jedovatého dubu. Představte si další přírodní prvky jako bolehlav, rtuť, olovo, muchomůrky, neurotoxin z medůz, azbest - a to ani nemluvím o prakticky nekonečném množství toxických bakterií a virů - E. coli, salmonela, dýmějový mor, neštovice. Pro ty prvky, jež nejsou nebezpečné, byly vytvořeny syntetické verze, které je v mnoha případech učinily bezpečnější, účinnější nebo jen snáze vyráběné ve velkém množství. Čistě přírodní? Často je to dobrá věc. Ovšem stejně často není.

Ideologická podpora Někteří lidé prohlašují, že je morální, etické, nebo politicky správné přijmout jejich tvrzení, aby vaši pozornost odlákali od faktu, že jejich argumenty nemají vědecký základ. V některých případech, jako například aktivisté proti očkování nebo fluoridaci vody, se dokonce snaží využít právní systém k prosazeni jejich názorů namísto toho, k čemu jsme dospěli vědeckým bádáním. Obecně platí, že pokud je teorie vědecky správná, tak i když je zbrusu nová, najde si svou cestu do školních učebnic.

Skutečná věda se tvoří v laboratořích a ne soudních síních, při protestních pochodech, na blozích, ani u Oprah. Politické nebo společenské akce pro legalizaci či propagaci produktu nebo názoru jsou důležitým znakem, že jde o blábol. Když se naučíte rozpoznávat tyto varovné signály, a dalším jim podobné, tento výčet zdaleka není kompletní, tak zjistíte, že je vidíte všude. A když budete mluvit s někým, kdo vás bude chtít přemluvit k vyzkoušení bylinné terapie nebo spirituální meditace, můžete poukázat na nesrovnalosti v jeho argumentech a to jej připraví o nástroj, na který nejvíc spoléhá.

Když už víme, před čím se mít na pozoru, zkusme aplikovat tyto znalosti na některá skutečná tvrzení. Mějte však na paměti, že kritické myšlení nesmí znamenat jen prosté vyvracení. To samo o sobě nemá žádný smysl. Nutné je jen tehdy, kdy pseudověda stojí v cestě pokroku, ovšem pak je nezbytné! Předtucha je když se vám zdá nebo si představujete jisté události, které se pak vyplní, aniž by bylo možné, že byste o tom mohli vědět. Nejobvyklejším případem předtuchy je, když slyšíte o tom, že někdo myslel nebo se mu zdálo o jiné osobě a později zjistil, že tato osoba ve stejné chvíli zemřela.

To zní jako jasný důkaz toho, že musí existovat jakési duchovní spojení. Francouzští fyzikové Georges Charpak a Henri Broch přišli s chytrým výpočtem, který ukázal, že toto je nejen možné, ale i jisté. V průměru by se to mělo stát asi jedné osobě ze 150 kdykoliv v průběhu života. Předpokládejme, že každý zná 10 lidí, kteří během jednoho roku zemřou - členové rodiny, známí, nebo většinou celebrity a známí lidé - lidé, na které pomyslíte jen jednou do roka.

Rok se skládá ze 105.120 pětiminutových intervalů v nichž může kdokoliv z těchto deseti zemřít. To nám dává šanci 1 ku 10.512, že budete na někoho myslet během přesně toho pětiminutového intervalu, kdy během roku zemře. To samo o sobě nezní moc pravděpodobně, uvědomte si však, že ve Spojených státech žije 300 miliónů lidí. Tahle nepravděpodobná náhoda se tak musí stát 28.500 Američanům ročně. Jen malé procentu z nich vystoupí se svým příběhem v televizi nebo novinách, ale to obvykle stačí k přesvědčení nekritického laika, že předtuchy a duchovní spojení musí být skutečné.

A když pak tato kritéria jen drobně uvolníte tím, že myslíte nebo se vám zdá o někom a když jej pak příště potkáte a zjistíte, že se mu v životě stala nějaká nepříjemnost, pravděpodobnost exponenciálně vzroste v řádu miliónů. Taková matematika se dá úspěšně použít na všechny pseudovědy spočívající ve svých důkazech na zázračnou náhodu. Zákon velkých čísel - ona nevyhnutelnost nepravděpodobných jevů - dokazuje, že i ty nejpodivnější náhody jsou jen matematickými jistotami.

Naučte se počítat a neuchylujte se k paranormálním vysvětlením. Teď se pojďme podívat na doplňkovou a alternativní léčbu. Mohli bychom si myslet, že po staletích lékařských objevů, se lidé nebudou vracet k prastarým praktikám, když dojde na jejich zdraví. Naneštěstí se však zdá, že čím víc se věci mění, tím víc zůstávají stejné. Jenom drobný vzorek produktů a technik stále prodávaných, stále poptávaných Američany 21. století a bez empirických důkazů nebo teoretických základů Reflexologie.

Homeopatie. Ionizované šperky. Magnetická therapie. Léčebný dotyk. Střevní výplachy. Chiropraxe. Bylinná detoxikace. Obří dávky vitamínů. Spirituální léčení. Duchovní požehnání. Detoxikační vložky do bot a koupele. Naturopatie. Aromaterapie. Bioidentická hormonální therapie. Chelace. Iridologie... Snadno si všimnete, že žádný z těchto produktů není úředně schválený. Je legální prodávat cokoliv, co není přímo nebezpečné, pokud nebudete tvrdit, že to má účinky diagnostické, léčebné a nebo že to slouží jako prevence onemocnění.

A takhle se každým rokem prodávají "doplňky" v hodnotě miliard dolarů. Obvykle tvrdí, že jejich výrobky podporují zdraví, ale aby se vyhnuli střetu se zákonem, ponechávají tato prohlášení velice vágní a jen tvrdí, že dojde k "obnovení rovnováhy", "podpoře krvetvorby", "posílení imunitního systému", "obnovení vitality" nebo čemukoliv podobnému, co samozřejmě nedává lékařsky smysl, ale laické osobě to zní věrohodně. Pokud si to produkt zaslouží, dostane se mu úředního schválení a tento proces je spojen s tím, čemu říkáme nahodilý kontrolovaný test, obvykle známý jako klinická studie.

Klinická studie je velmi zvláštním procesem. Je naprosto jiná než jak většina alternativních produktů demonstruje svoji účinnost, což se děje pomocí osobních svědectví a "studií." Věnujte 5 minut prohlížení Wikipedie a blahopřejeme, právě jste dokončili "studii." Další dvě minuty se zamyšleně drbejte na bradě a dívejte se z okna a právě jste dokončili další "studii". Nyní můžete svůj produkt prodávat s legálně správným tvrzením, že "Studie ukazují, že tento produkt repolarizuje vaše energetická pole".

To úřadům pro léčiva samozřejmě nestačí. Pro nahodilou kontrolovanou studii vyberou statistici dostatečně velký vzorek populace, aby mohli dospět k jasným závěrům. Speciální péče je věnována tomu, aby tento vzorek přesně odpovídal složení cílové populace a nedošlo tak k cílenému výběru, který by mohl ovlivnit výsledky. Subjekty jsou takzvaně slepé, takže o samotném testu ví jen naprosto nezbytné údaje. Náhodně a bez jejich vědomí jsou rozděleny do skupin.

Jedna z nich obdrží vzorek právě testovaného léku; další současný konvenční přípravek; a vždy alespoň jedna ze skupin dostane pouze placebo bez skutečného účinku. Také dohlížitelé jsou slepí. - tomu se říká dvojslepost - takže ani oni neví, k jaké skupině byli přiděleni, a kdykoliv je to možné, tak ani oni neví, jaký druh léku vlastně podávají. Vše je podřízeno tomu, aby se zabránilo jejich zaujetí a také dalším účinkům, jako třeba snaze pacientů reagovat tak, jak to od nich dohlížitelé čekají.

Celý pokus trvá tak dlouho, aby uspokojil jak statistiky, tak vědce. Konečně, když jsou finální údaje zpracovány rovněž slepými statisky (tomu se říká trojslepost), dostaneme výsledky. Pláště anonymity jsou odhozeny stranou a my se konečně se statistickou jistotou dozvíme, která lečba účinná je a která není. Když tento proces ukáže významné výhody nového přípravku, a celý test může být zopakován jinými výzkumníky a přinést podobné výsledky, tak tehdy, a jedině tehdy, vědci prohlásí, že tento produkt funguje a že je to potvrzeno důkazy.

Vyberme si jen jeden příklad alternativní léčby a detailně jej prozkoumejme. Homeopatie. Tento systém byl vytvořen kolem roku 1800 a měl sloužit k vyvážení čtyř základních tělních tekutin - krve, hlenu, žluté žluči, a černé žluči - pomocí užívání nekonečně malých dávek toho jedu, který nerovnováhu vyvolal. Je zcela zjevné, že všechny tyto základní předpoklady, na kterých homeopatie stojí, jsou dnes již dávno pokládány za mylné. Homeopatie je o extrémním naředění. Čím větší naředění, tím efektivnější léčba.

Malé množství většinou rostlinného výtažku se zředí ve vodě, daleko za bod, kdy je sloučenina chemicky považovaná za čistou vodu. V rané fázi ředění, je roztok promíchaný, což má vodě dát "spiritualní otisk" původní sloučeniny, aby mohla být dál nekonečně ředěna, aniž by ztrácela na účinnosti. Tato voda je pak buď rovnou prodávána nebo se jí napouští cukrové tablety. Podívejme se na jeden takový druh. Tenhle je ve formě prášku. Tohle jsou obyčejné cukrové pilule, stejné jako si koupíte v lékarně.

Sacharóza a laktóza jsou jedinými uvedenými surovinami. Každá tableta má být napuštěna jedinou kapkou naředěné vody. V podsatě se jedná o malý bonbon, bez zvláštní příchutě. Tohle je roztok síry 30C. To ovšem neznamená 1 díl síry na 30 dílů vody; to znamená C, nebo-li římská 100, na třicátou, nebo také 10^60, což je jednička se 60 nulami. Chemickou čistotu vyjadřuje Avogadrova konstanta, 6x10^23, technicky je tedy tento roztok o 37 řádů čistější než chemicky čistý.

To ovšem znamená menší koncentraci síry než jeden atom ve všech oceánech na planetě. Jak moc je pravděpodobné, že v této lahvičce je byť jediná molekula síry? Nemožné. Je to jen čistý cukr. Tahle celá police v lékárně je jen čistý cukr napuštěný čistou vodou. Pokud všechno tohle ještě není podpořeno skutečnými důkazy, neznamená to, že to nemůže fungovat. Mnoho lidí ovšem věří, že může. Chytří lidé, vaši přátelé a sousedé a kolegové z práce. Podívejme se na některé důvody, proč chytří lidé věří na podivné věci.

Za prvé, vše nevysvětlitelné ja lákavé! Kdo nemá rád fascinující témata? Ať už jde o lochnesku nebo o černou díru ve středu naší galaxie, je to úžasné! A co takhle nová meditační technika, která vám umožní změnit vzhled vašeho těla? Všichni máme přirozený sklon být vzrušeni novými a zvláštními věcmi. Dokonce ani ti nejchytřejší lidé vůči tomu nejsou imunní. Je to lidské. Za druhé, snadné odpovědi jsou lákavé. Přijdete k lékaři a ten vám řekne "Božíčku, je mi líto, ale selhávají vám ledviny a po celý zbytek života budete potřebovat dialýzu. "

Váš soused, který prodává ovocnou šťávu z Brazílie, vám řekne "Hej, to je v pohodě, pij tuhle drahou šťávu a ta tě vyléčí. " Co je pro vás lákavější? Je vůbec překvapivé, že lidé, kteří prodávají nesmysly, stále získávají zákazníky? většina pseudověd prodává snadné odpovědi. Všichni chceme uvěřit, že vše může být snadno dosažitelné. Za třetí, naše zvídavá povaha nás podněcuje zkoumat možnosti. Vědecká vysvětlení se nazývají teoriemi a vždy jsou a také budou předmětem vylepšení a úprav, díky novým objevům.

Bez ohledu jak pevné jsou základy našeho poznání a bez ohledu na to, jak moc jsou experimántálně ověřeny, zůstanou veškeré teorie předmětem vylepšování. Někteří lidé ženou tuto nutnou neúplnost každé teorie až do logického extrému. Vrhají se na každý náznak možnosti, že teorie je chybná a dávají těmto náznakům stejnou nebo větší váhu než teorii samé! "Gravitace je jenom teorie, mohla by být mylná; alternativném vysvětlením je, že Země se neustále rozpíná a tlačí se proti nám. "

Nechme Einsteina a ostatní věnovat se jejich práci; oni ví, o čem mluví. Dejme našim nejsilnějším teoriím uznání, které si zaslouží. Je rozumné přijmout ty nejvýznamnější teorie, i když jim vy sami nerozumíte. Je iracionální je z tohoto důvodu odmítat nebo tvrdit, že máte něco lepšího. Za čtrvté, lidem zkrátka chybí schopnost kritického myšlení. Milujeme nevysvětlitelné; milujeme snadné odpovědi; nesnášíme komplikovanost. A nikdo nám nikdy nedal nástroje, jako ty, o kterých jsme dříve mluvili, k rozlišení vědy od pseudovědy.

Není divu, že většina lidí, bez ohledu na jejich inteligenci, věří ve všechny možné šílené výmysly bez náznaku pravdy. Většina z nás je vědě vystavena jen díky sdělovacím prostředkům. Výsledkem toho je, že naše znalosti jsou obecně velice chabé a "negramotnost" je neustále posilována. Sdělovací prostředky jen zřídka zahrnují také zdravý skepticismus. Nikdy nečekejte, že by vás mohly vybavit všemi potřebnými nástroji. Ty si budete muset vyhledat a také aplikovat vy sami.

Nyní víme, jak vypadají varovné kontrolky a chápeme, proč je lidé ignorují. Co ale můžeme udělat pro to, aby z nás byly racionální osobnosti schopné pomoci ostatním k témuž? Za prvé, konejte lokálně. Nejjednodušší, co můžete udělat, je aktivně vyhledávat varovné kontrolky. Mějte oči a uši utevřené všem prohlášením o prastaré čínské moudrosti, tělesných energetických polích, čistě přírodních surovinách, i před obrázky lidí v bílých pláštích a televizních pořadech nekriticky přijímajících existenci duchů nebo duchovních sil.

Pak je podrobte analýze. Zkoumejte. Jděte na internet a hledejte. Dejte si však pozor na původ zdrojů. Google vám na dotaz na jakoukoliv pseudovědu nejspíš nabídne zejména stránky, které jsou zaměřené na komerční propagaci produktu či služby a na nich kritiku v žádném případě nenajdete. Články na Wikipedii věnované kontroverzním tématům mají vždy sekci věnovanou kritice nebo skeptickému pohledu. Sledujte odkazy. Čtěte reference na spodní části stránky.

Váš přítel doporučuje akupunkturu nebo si myslí, že v Roswellu v roce 1947 přistáli mimozemštani? Jděte a aktivně hledejte odbornou kritiku a až potom si udělejte vlastní názor. Za druhé, jednejte globálně. Zaujměte jasný postoj, když vaše komunita řeší otázku "Neměly by média a školství být vyvážené?" Není správné a vlastně lepší zahrnout obě strany? Nemá svoboda slova a akademická svoboda klíčový význam? No to není jednoduché. Ve věcech názoru nebo filosofie, kde s akademická svoboda uplatňuje, ano.

Ve věcech vědy, v žádném případě ne. Matematika nedává stejný prostor tomu, že 2+2=5. Zeměpis nedává stejný prostor teorii ploché země. Lékařské školy nevěnují stejný čas pouštění žilou. Dějepis nedává stejný prostor popírání holokaustu. Pseudovědám by nikdy neměl být věnován stejný čas a na tom není nic zaujatého nebo zpátečnického. Fakta a klamy nemaji stejnou důležitost. Přijměme informace, jež obstojí v náročných testech, ne ty informace, které v nich selžou.

Chcete být součástí změny? Dělejte vše pro to, aby skončila tato škodlivá móda dávat pseudovědám stejný prostor. Až přístě televize odvysílá nebo noviny otisknou lež jako pravdu, dejte jim vědět, že nepodporujete škodu, kterou tím páchaji. Až přístě bude vaše škola chtít nahradit vědu názorem, pomozte ukončit tuhle pošetilost "vyvážené vědy." Sice může být politicky korektní chtít zařadit 5, ale je mi líto, příklad na tabuli říká 2+2. Je tu ještě jeden poslední dárek, který bych vám rád zanechal, a tím je seznam četby.

Jako každý seznam je velmi neúplný, ale ukážu vám knihy které považuji za nejlepší začátek pro každého na počátku cesty ke kritickému myšlení. Jako první by měl každý přečíst klasiku z pera Carla Sagana "Svět ovládaný démony: Věda jako svíce v temnotě. " Tato kniha je jakousi Biblí všech kriticky myslících lidí. Je velmi čtivá, přístupná, a každá stránka je fascinující pro všechny. Kapitola 12 obsahuje Saganův slavný Detektor pitomostí, pravděpodobně ten nejužitečněší švýcarský nůž pro pochopení světa.

Druhou knihou je Švindl, od Jamese "Úžasného" Randiho. Randi se nesnaží být všemi oblíbený tak jako Carl Sagan; místo toho tvrdě zasahuje hřebík na hlavičku. Tahle kniha je plná neúprosného odhalování podvodů a švindlů. Dozvíte se, jak snadno je možné klamat lidi a může pro vás představovat skutečný budíček. Jestli chcete být schopni rozpoznat, kdy se vás někdo snaží zneuží pomocí pochybného výrobku či služby, představuje Švindl vaši první linii obrany.

Jako třetí bych doporučil knihu, kterou byste pravděpodobně nečekali. Dobrodružství Huckleberryho Finna od Marka Twaina. Mark Twain byl možná tím nejefektivnějším kritikem lidské ignorance a pošetilosti, který kdy žil. Ačkoliv na povrchu kniha působí jako dobrodružný román, je ve skutečnosti sbírkou šokujících odhalení lidských slabostí živených pověrčivostí, rasismem, chamtivostí, a ignorancí.

Jestli si mysléte, že si James Randi nebere servítky, tak znovu zkusta Marka Twaina pod novým úhlem. Konečně pak doporučím svoji vlastní knihu, Skeptoid, Kritická analýza populárních témat, s předmluvou od Jamese Randiho. Jde o 50 krátkých témat založených na mých internetových podcastech, rychlou a snadnou analýzu 50 fenoménů, které vás vždy zajímaly Hrůza z Amityville, Philadelphský experiment, mýty o biopotravinách, Bigfoot, duchovní koule. Každý zde může najít něco, co jej zaujme.

Někteří lidé kritizují vědu tím, že poukazaují na to, že nezná všechno a že nemá odpovědi na všechny otázky. Takhle kritika je samozřejmě pravdivá. Věda je celá založená na tom, že nevíme vše. Věda představuje proces učení. Jestliže chceme zlepšit svět, zlepšit podmínky lidstva, zlepšit technoligii; je učení a tím pádem věda, tou klíčovou cestou kupředu. Když uslyšíte někoho kritizovat vědu, protože nemá všechny odpovědi, tak se s ním nehádejte. Místo toho poukažte na to, že právě v tom je síla vědy.

Nemohli bychom se přece každý den učit, kdybychom předpokládali, že už všechno známe. Někteří lidé kritizují skepticismus, protože nenechá nic na pokoji. Mnoho paranormálních a a alternativních fenoménů přináší jejich zastáncům útěchu a představují pozitivní sílu v životě lidí. Štěstí a osvícení jsou však ve světě všude kolem nás; není nutné obracet se kvůli nim na pseudovědy. Když pak navíc začneme věnovat víru nepodloženým nebo nadpřirozeným jevům, přispíváme k přesunutí pozornosti, vlivu a prostředků směrem od technologií a konceptů, u kterých byl prokázaný prospěšný efekt pro lidstvo a okolní svět.

Volba mezi pseudovědou a vědou je také volbou mezi stagnací a pokrokem pokrokem směrem k dlouhověkosti, zdraví, štěstí, čistší planetě, hojnosti jídla, znalostem a míru. V našem světě mohou skutečně být neobjevení draci. Také je ale jedna věc, kterou víme s jistotou doposud jsme žádné neobjevili. Navštívili jsme mnoho míst a spatřili všemožné úžasné věci, ale věda až doposud nebyla nikdy nucena hodit ručník do ringu a přiznat existenci magie.
x Úvod ke kritickému myšlení. S českými titulky.
Většina lidí je schopna plně přijmout nadpřirozená a pseudovědecká tvrzení bez kritiky, neboť jsou podporovány prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Video "Zde jsou lvi" nabízí sadu nástrojů pro uznání a pochopení nebezpečí pseudovědy a porozumění pro realitu na základě výhod, které nabízí skutečnou vědou. Video připravil Brian Dunning, autor webu Skeptoid. License: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.