xVybraná videa
text k videu
2. světová válka zůstává i 66 let po jejím skončení jedním z nejfrekventovanějších témat. Přitahuje svým obrovským rozsahem, nesmyslnou ničivostí i faktem, že válečné události byly ve velké míře natáčeny na 35mm a 16mm materiál. Hekatombu let 1939-1945 se proto rozhodli nově zpracovat francouzští dokumentaristé. Realizaci šestidílného střihového cyklu předcházely pečlivě rešerše v mnoha filmových archivech světa, výběr materiálů natočených filmovými amatéry a konzultace s předními odborníky na 2. světovou válku z řad historiků.

Po dohodě s producenty se autoři rozhodli získané materiály pečlivě restaurovat a kolorovat, cyklus doprovází komponovaná hudba a technicky dokonalé ruchy. Komentář vychází z obecně známých faktů, citátů politiků oné doby a vzpomínek prostých lidí, kteří se dostali do válečného soukolí. Cyklus zaznamenal velký ohlas u přímých pamětníků, zájemců o historii střední generace i u mladších lidí. První díl připomíná období "převzetí moci" nacisty v Německu, "nezadržitelný vzestup" Třetí říše, likvidaci Rakouska a Československa, začátek 2. světové války, podivné vyčkávání v době tzv. "podivné války" a konečně Hitlerův útok na Západní Evropu v květnu 1940.

Druhý díl francouzského dokumentárního cyklu připomíná události od nacistického útoku na západní Evropu v květnu 1940 po říjen téhož roku, kdy Hiler musel svou plánovanou invazi do Velké Británie odvolat. 10. května udeřil Wehrmacht na neutrální Holandsko a Belgii, cílem útoku se stala také Francie. Francouzi a Angličané se snažili německým vojskům čelit, ale taktika Blitzkriegu, kombinace neustálých tankových a leteckých úderů, se po zkušenostech z Polska osvědčila i na západní frontě. Britům se velkou část svého expedičního sboru podařilo evakuovat z Dunkerque, Francii však zachvátil smrtelný chaos.

Čtvrtina obyvatelstva se ocitla na útěku, vojáci se hromadně vzdávali. Nakonec se francouzská vláda rozhodla požádat o příměří, což byl eufemistický výraz pro kapitulaci. 22. června 1940 boje ve Francii skončily, ale už čtyři dny předtím vyslal z Londýna generál de Gaulle signál, že vše není ztraceno. Velká Británii musela čelit nebezpečí německé invaze takřka sama, za přímé podpory zemí Commonwealthu a nepřímé pomoci USA. Od července do konce září 1940 probíhaly masové a brutální útoky Luftwaffe na jihovýchodní Anglii. Dramatický průběh tzv. Bitvy o Británii zvrátilo RAF ve prospěch ostrovní říše a Hitler musel nakonec v říjnu 1940 realizaci plánu Lvoun, kódové označení vylodění v Anglii, odložit.

Válečný rok 1941 začínal zdánlivě méně dramaticky. V Atlantiku probíhala ponorková válka nacistů proti britskému loďstvu a válčilo se také v Africe. V německých štábech však už tou dobou vrcholily přípravy jedné z nejspektakulárnějších vojenských akcí historie - útoku na SSSR známému jako Barbarossa. Než k tomu ale došlo, museli ještě Němci pomoct svým italským spojencům v boji proti Řecku a při tom zničili nepohodlnou překážku své expanze na Balkáně - Jugoslávii. Na Východě se historickým milníkem války stal 22. červen 1941.

Čtyři miliony německých vojáků a jejich spojenců zaútočily na frontě dlouhé tři tisíce kikometrů proti Sovětskému svazu. Důvěra v čestné slovo Třetí říše a nedůvěra ve zpravodajské informace se sovětskému vedení krutě nevyplatily. První čtyři měsíce byly pro Sověty jedním velkým debaklem - zničené letectvo, statisíce zajatých a padlých, obrovské územní ztráty, pád Minska a Kyjeva, nepřítel před branami Leningradu a Moskvy. Teprve v listopadu 1941 se právě zde měla karta obrátit. V prosince 1941 získal světový konflikt nové dimenze, když Japonci zaútočili na Američany, Brity a Holanďany v Tichém oceánu a Jihovýchodní Asii.

Předehrou k válečným událostem roku 1942 v Pacifiku a Jihovýchodní Asii byl 7. prosinec 1941. Tehdy Jpaonci překvapivě zaútočili na americkou Tichomořskou flotilu v Pearl Harbour. USA, Velká Británie a Nizozemské království se ocitly ve válce s Japonským císařství, které se rozhodlo prosadit svůj vliv v západním Tichomoří násilím. Na začátku roku 1942 přálo štěstí připravenějším a houževnatějším Japoncům.

Obsadili Holandskou Východní Indii, dobyli Singapur, vylodili se na Nové Guineji, v těsné blízkosti Austrálie. Zvratem se stala bitva u Midway, kde se Američanům podařilo potopit čtyři japonské letadlové lodě. Na evropském válčišti zasazovala RAF citelné rány Třetí říši svými cílenými nálety na německá města a průmyslová centra. Na Východě se Wehrmacht vzpamatoval ze zimní porážky u Moskvy a v létě 1942 přešly jeho jednotky opět do ofenzívy. Směřovaly k ropným polím v Baku a k Volze. V říjnu se německá 6. armáda dostala na předměstí Stalingradu...

V říjnu 1942 se začala radikálně měnit situace v Africe. Montgomeryho vojáci porazili u El Alamenju italsko-německá vojska, V listopadu se v Maroku a Alžírsku vylodili Američané a Britové. Francouzská Severní Afrika se - s výjimkou Tuniska - postavila na stranu Spojenců. Ve stejnou dobu se začal naplňovat osud německé 6. armády u Stalingradu. Její kapitulace počátkem února 1943 patřila k historickým zvratům světového konfliktu. V květnu 1943 Němci a Italové v Africe kapitulovali a o dva měsíce později se Spojenci vylodili na Sicílii.

Mussoliniho režim padl a Duce sám byl ve spektakulární operaci zachránhěn svými nacistickými spojenci. Na východní frontě se u Kurska rozzuřila největší tanková bitva dějin. V okupované Evropě pokračovalo drama Židů, nad nimiž Hitler vyřkl rozsudek smrti, a Německo se zaplňovalo zahraničními dělníky, kteří měli proti své vůli přispět k vítězství Třetí říše.

6. června 1944 se Spojenci vylodili na plážích Normandie. Atlantický val nevydržel a bylo jasné, že osud Třetí říše je zpečetěn. 20. července byl uskutečněn nezdařený atentát na Hitlera. Padla poslední šance jak zachránit Německo samotnými Němci. V srpnu byla osvobozena Paříž, a poté Anglo-američané zamířili k Belgii, Holandsku a německým hranicím. V létě 1944 zahájila Rudá armáda masivní ofenzivu v Bělorusku, při které nemilosrdně drtila Wehrmacht, jemuž docházeli muži i potřebný materiál.

V Tichomoří probíhaly krvavé boje s fantickými Japonci na Marianách a později na Filipínách. Vánoce a Nový rok v Ardenách byly poznamenány poslední velkou německou ofenzívou. Začátkem roku 1945 už operovali Sověti na území Německa. Na tragický pochod zmrzlou krajinou se vydaly statisíce německých uprchlíků. V únoru byly zničeny Drážďany, ostatní velká německá města už byla v troskách. Na jaře 1945 postupovali Spojenci západními částmi Říše jako nůž máslem. Na východě kladli Němci zoufalý a marný odpor.

Hitler spáchal sebevraždu a 2. května kapitulovala berlínská posádka. 7. a 8. května pak celá Německá říše. 2. světová válka v Evropě skončila. Na tichomořském bojiště panovaly obavy z dalšího vývoje bojů. Invaze do Japonska měla podle armádních plánovačů stát životy nejméně miliónu amerických vojáků, o japonských obětech nemluvě. Ke slovu přišla tajně vyvíjená zbraň. 6. srpna v Hirošimě a 9. srpna v Nagasaki. Teprve poté si japoské vedení uvědomilo, že válka je prohraná. 2. září 1945 Japonské císařství kapitulovalo Nejkrvavější konflikt historie skončil - stál životy padesáti milionů lidí. Francouzský dokumentární cyklus
x Bilance nejkrvavějšího konfliktu historie: léta 1933-1945.

Velká vlastenecká válka Osmidílný cyklus ruských dokumentaristů, věnovaný událostem let 1941 - 1945 na Východní frontě, využívá bohatství filmových archivů v kombinaci se sekvencemi realizovanými počítačovou grafikou. Autoři si dali za cíl rekonstruovat hlavní události srážky Třetí říše s obří zemí, která, jak se ukázalo později, nestála přeci jen na oněch "hliněných nohách". Chronologicky líčí průběh konfliktu, připomínají aktéry obou dvou stran i zbraně, které bojující armády používaly.
Související odkaz
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.