xVybraná videa
text k videu
Je poněkud domýšlivé přehlížet nebo prohlásit za falešné to, co se nám zdá nepravděpodobné.

Jiné světy
Cesta do srdce šamanismu Šipibo Pamatuji se na jednu noc v džungli kdy nějaký hlas ve mně křičel nechtěl vědět, chtěl zapomenout, jít domů. Ale bylo příliš pozdě. Mystická zkušenost není praktika integrovaná do naší kultury. A přesto jsem cítil její volání. Odešel jsem za indiány; léčiteli, kteří léčí psychotropními rostlinami. Když jsem přikládal sklenici k ústům, neměl jsem ani tušení, že jsem nastoupil cestu, z které není návratu.

Přišel jsem za nimi s respektem. za těmi, o kterých jsem si představoval, že jsou schopni čelit strachu ze smrti a přesáhnout ji, objevovat svou duši a rozkódovat mechanismy myšlenek, aby objevili neviditelný svět. Projel jsem Mexiko, pak Peru při hledání těchto lidí. Sdílel jsem jejich rituály, dokud jsem nepotkal Kestenbetsu, šipibo-konibovského šamana. Rituály, které jsem s ním sdílel, mě zavedly až na hranice mentální smrti, do bodu zlomu, kde moje mysl musela přijmout tuto zkušenost, přijmout zpochybnění a nové definování reality.

Listopad 1999 Kestenbetsa, Guilermo Arevalo, Šipibo-konibský šaman. Učím mladé, jak dosáhnout těchto psycho-magických znalostí, této spirituální zkušenosti, aby je mohli dál učit ve svých vesnicích a doma vykonávat práci šamana. Nejen práci šamana, ale také ukázat, jak žít svůj život, jak žít na této planetě a respektovat přírodní zákony. Pro mě je to velmi důležité. Bez této duchovní znalosti, člověk nemůže poznat sám sebe jako uvědomělou lidskou bytost. Při každém obřadu, před zahájením rituálu, první zpěvák zpívá, aby vstoupil do kontaktu s duchy.

V momentě stříhání vlasů, žena, která zpívala, vstoupila do kontaktu s duchy. V momentě zvířecí oběti, všichni vstoupí do kontaktu s duchy. Potom ta žena nese mrtvé zvíře do chatrče na svých zádech a přitom zpívá, aby nabídla jako oběť duši zvířete duším zemřelých. Ayahuasca, víno mrtvých Drsnost této zkušenosti je reálná. Jako tento zápas se odehrává v symbolickém světě. Na tradičních slavnostech, indiáni pijí fermentovanou kukuřičnou šťávu. Ale šamani mizí ve tmě, aby si vzali ayahuascu.

Co toto posvátné víno obsahuje? Jakým způsobem přenáší vědomí do neznámého prostoru? Jak šaman doprovází své pacienty svým zpěvem? Obsahuje historie lidstva srovnatelný fenomén? Jsou šamani tajní cestovatelé do univerzálnější reality? Po mojí první cestě jsem za pomoci vědy zkoumal doktrínu, která řídila můj systém víry. Našel jsem muže, kteří se věnovali studiu šamanismu, náboženství a fenoménů spojených s vědomím. Tito filosofové, psychiatři, etnologové a farmakologové postupně odhalovali, že se realita šamanů odrážela v jejich výzkumu.

MUDr. Stanislav Grof Psychiatr specializující se na jiné stavy vědomí.
Když se podíváte do Starého zákona, máte tam Mojžíše, který má vize Jehovy v hořícím keři a Abraháma komunikujícího s andělem. A v Novém zákoně Ježíše pokoušeného ďáblem. Svatý Jan na kříži má vizi apokalypsy. Na začátku islámu byly Mohammedovy mystické vize archanděla Gabriela.

Příběh buddhismu začíná zkušeností Buddhy Takže bychom neměli náboženství bez těchto zkušeností zakladatelů náboženství, proroků, svatých… Je velmi zajímavé, že když se náboženství stávají organizovanými, často se od těchto zkušeností odvrátí. A dnes mnohé z těchto dnešních církví… prostě tam přijdete a slyšíte příběhy o tom, co se stalo lidem před 2000 lety, ale kdyby někdo v těchto církvích měl takovou mystickou zkušenost, podobnou té, která náboženství inspirovala, kněz by zavolal záchranku.

Toho člověka by odvezli na psychiatrii a nasadili mu sedativa. Když Evropané přišli do Ameriky, v 16.- 17. století, přinesli s sebou zákony inkvizice, které výslovně zakazovaly užívání rostlin s psychotropními účinky, které způsobovaly jiný stav vědomí. A výslovně odmítali a označili to za kacířství používání těchto psychotropních rostlin při léčení lidí. Nejsme tedy první kultura, která se zalekla těchto jiných světů, které nám halucinogeny otevírají.

Charles Grob, MUDr. Profesor psychiatrie ale věří, že je mnoho věcí, které se můžeme naučit od domorodých léčitelů a šamanů, kteří mají znalosti předávané po celé generace, jak používat tyto rostliny. a kteří by mohli učit nás. Tito primitivové, tzv. primitivové, mají ohromné znalosti, ke kterým my tzv. "sofistikovaní" lidé nemáme přístup. Ale z kterých se můžeme poučit a které nám mohou pomoci uspět v používání nových způsobů léčení a porozumění, které by prospěly celé společnosti.

Šaman ze sociálního hlediska, je duchovní vůdce indiánů. Je jejich vůdce. Těchto znalostí můžete dosáhnout, když projdete různými fázemi. Proto stát se dobrým šamanem, trvá dlouhou dobu. Musíte strávit rok nebo dva v izolaci, abyste získali znalosti a techniky rituálních postupů, jako je používání léčivých rostlin. Tato rostlina se jmenuje čakruna. Vaří se společně s ayahuascou. Ayahuasca způsobuje nevolnost, čakruna navozuje vize. Proto se míchají. Ayahuasca se musí vařit deset hodin.

Musí se trochu zjemnit. Listy čakruny obsahují DMT, silný halucinogen, který je při požití ústy neaktivní. Ale v žaludku je rozpouštěn enzymem: monomamin oxydázou. Jeremy Narby, Antropolog Autor Kosmického hada Oni míchají listy čakruny s ayahuascou, která obsahuje několik substancí,které potlačují tento žaludeční enzym. Když se několik hodin vaří tyto dvě rostliny společně, vznikne nápoj, který obsahuje orálně aktivní DMT a molekuly jsou v žaludku absorbovány neporušené a jdou přímo do mozku.

Jak mohli objevit tento recept, když víme, že v Amazonii je 80000 rostlinných druhů? Jakákoli kombinace by znamenala šanci na nalezení jedna ku šesti miliardám. Já se domnívám, že šamanismus rozhodně je původní věda, je původní a je současná zároveň, protože přežila mnoho tisíc let. Tyto techniky jsou výsledkem staletí a tisíciletí pokusů, což je vědecká metoda. Něco vyzkoušíte a na základě výsledků modifikuje to, co děláte. na základě výsledku, kterého chcete dosáhnout.

To jsou technologie vědomí, technologie duše a není důvod to skrývat Je nutné pracovat s určitou zodpovědností Rick Strassman, MUDr. profesor psychiatrie autor "DMT: Molekula duše" ale vyřadit je a považovat je za něco špatného to prostě není pravda, to není správné. Byl jsem překvapený, když jsem objevil skutečnou farmakologickou studii o ayahuasce. Jace Callaway, PhD. v oboru farmakologie, Universita Kuopio, Finsko a Charles Grob, psychiatr v Torrence Hospital v LA, se zúčastnili projektu Hoasca v Brazílii, největší experimentální studie ayahuascy, která kdy vznikla.

Několik měsíců sledovali osoby užívající tuto rostlinu, analyzovali jejich krev, srdeční rytmus, krevní tlak a psychický stav. Před a po každém užití sledovali mozek uživatele. Jejich výsledky byly exemplární Ayahuasca nevyvolává ani závislost ani toxickou otravu. Naopak, hladiny serotoninu, našeho přirozeného antidepresiva, které se sníží po užití většiny drog, v krvi dokonce vzrostly. Dočasné změny v mozkové aktivitě byly rovněž zaznamenávány, a signalizovaly vzrůst nervových receptorů souvisejících se serotoninem.

Tyto objevy jsou revoluční pro potenciální léky. Indiáni jsou fascinováni západními turisty, kteří, tak jako já, hledají mystické zkušenosti po vzoru Carlose Castanedy nebo Williame Burroughse. Pro ně je neviditelný svět realitou, kterou nepotřebují objevovat. Je zakořeněná v jejich kultuře. Oni navštěvují šamana, pouze když jsou nemocní. Kontakt s jinými světy je nebezpečný, ale šaman je zde, aby je ochránil. Kestenbetsa se ptal, proč se chci zúčastnit takového rituálu.

Odhodlaně jsem odpověděl: Chci vědět. Tak jsem pod jeho vedením vstoupil do světa vizí, kde jsem s hrůzou čelil svým strachům. Zvracel jsem při objevování svých temných stránek, a plakal jsem při setkání se světlem. Byl jsem jako dítě v novém světě. Teprve později jsem pochopil, co se skutečně stalo svými technikami a znalostmi mě vedl divokou konfrontací s mou identitou. Uzdravil mě. Protože uzdravení je vše, co hledá. V jiném světe, jiné dimenzi, je snadné pochopit a identifikovat nemoc.

Kořeny zla jsou často psychologické, organické nebo duševní. Duševní nemoc je zcela jiná, protože člověk je odříznutý od své duše a své mysli. Má velmi málo energie, je velmi rozrušený a je zatížený velkým smutkem. Musíš s ní přijít v neděli večer. To jí pak budu schopen víc pomoct. V devět večer. Přines malou matraci a kabát. Budu jí schopen uzdravit, ale při obřadu. Poslední dva týdny jsem se cítila opravdu špatně. Ale už několik dní jsem klidnější.

Včera, u šamana, jsem pila ayahuascu podle jeho instrukcí. Chutnalo to dost hořce. Posadila jsem se. Brzy se mi udělalo špatně. O půl hodiny později přišla nějaká žena a začala zpívat S prvními tóny mi bylo jako kdybych umírala. Asi za hodinu, potom co zpíval muž, jsem se cítila jako ve snu. Ženský hlas to potvrdil: nebyla to moje představivost. Řekla: "Ty to nechceš, to chce ayahuasca." Podařilo se mi se probudit. Necítila jsem se moc dobře. Moje matka mě dovedla ke Guillermovi, aby mě uzdravil.

Cítila jsem se jako bych byla v mlze, velice křehce. Šamanismus je přírodní věda objevená lidmi po celém světě, v závislosti na jejich rase, tradici, historii, jejich zvycích a legendách, jejich příbězích a mýtech. Pablo Amaringo Malíř, bývalý šaman Člověk vždy byl oddaný duchovní přirozenosti věcí. Ve skutečnosti je člověk jako… věřící zvíře. Je jí lépe. Předtím se vůbec nesmála. Cítí se mnohem lépe. Už se zase usmívá a přestala plakat. Předtím by ani nevstala z postele.

Pořád na mně visela. Pořád se mě držela. Luis Eduardo Luna Etnobotanik Dá se říct, že šamanismus má několik komponentů. tento termín je ovšem vytvořen antropology, protože pojem šaman sahá zpět do jazyka "Tungu" a byl aplikován na léčitele na celém světě a používá se i pro moderní léčitele. západní léčitele. To znamená, že se jedná o pojem, který je hodně užívaný, proto je složité určit, kdo je skutečný šaman. Ale dalo by se určit několik základních charakteristik.

Byl by to člověk, který je schopný dostat se do změněného stavu vědomí a v tomto zvláštním stavu je schopný navázat kontakt s duchovním světem ve jménu své komunity. Šaman je někdo, kdo je skutečně oddaný poznávání vnitřního vesmíru, J.C. Callaway, PhD Výzkumník v obl. farmakologie Univerzita Kuopio, Finsko kdo tomu věnuje velké úsilí. Jako vědec, musím říci, že my nevíme a ani nemůžeme vědět všechno. A je tolik věcí, které nemůžeme vědět a nevíme, že musíme uznat možnost, že existují lidé jako jsou šamani, kteří se dokážou naladit na informace, které nejsou běžně k dispozici jiným lidem.

A tito lidé mají dost důležitý úkol, a když ne z jiného důvodu, tak alespoň aby nám poskytli perspektivu k realitě. Na mnoha různých místech jsem potkal skvělé lidi. Vesnické staršiny a náčelníky. Mají skutečnou moudrost. Moudrost, kterou nazýváme nejvyšší. Oni vědí všechno. Tam, kde jsou, neexistuje čas. Ani prostor. Pouze přítomnost. Obvykle, když se podíváme na západní vědu je tu kartesiánsko - newtonovské myšlení je velice racionální a vzdálené od mimořádných stavů.

Zapomínáme však, že inspirace Descarta k dílu Rozprava o metodě vzešla ze snu, ze snu uvnitř snu, v podstatě z mimořádného stavu vědomí. Pokud zůstáváme v normálním stavu vědomí, se všemi těmi vědeckými metodami a nástroji obevujeme pouze zlomek reality. A chybí nám důležitá část příběhu, která je odhalená v jiném stavu vědomí. To je způsob v mimořádném stavu do kterého se dostávají jogíni. Tito lidé se napojí na určité zdroje moudrosti, které nejsou k dispozici v běžném stavu vědomí.

Ukazují buď zcela odlišnou perspektivu ke každodenní realitě nebo nám ukazují normálně neviditelnou realitu, která je velice důležitá pro skutečně hluboké pochopení toho, kdo skutečně jsme a jaká je podstata reality. Domnívám se, že každá živá bytost má základní šamanskou dimenzi. Vezměte si například sny. Michel Boccara sociolog výzkumník, CNRS Ale člověk považuje mystickou realitu snu jako neskutečnou realitu. Pojem "neskutečná skutečnost" mi připadá směšný, protože ve skutečnosti je vše reálné.

Realita ve snu je stejně skutečná jako je skutečné toto pole nebo ten potok za mnou. Nebo ta kamera, která nás točí. To je ale jiné. A to je právě to zajímavé: máme různé reality a abychom pochopili život, musíme překonat různé úrovně skutečnosti. Duchové jsou tam vzadu. Dobře zpívají. Vysvětlují, k čemu je který zpěv dobrý. Když správně jím, můžu je zazpívat stejně dobře jako duchové. Duchy přivoláváme prostřednictvím zpěvu, stejně jako byste zatelefonovali příteli.

Melodie jsou používány při obřadech s ayahuascou, ale všechna světová náboženství v průběhu času objevila tajné zvuky, které jsou příhodné pro navození určitých stavů vědomí. Nejprve jsem se otočil, když jsem se vznášel ve svém těle, živé plátno naplněné vizemi, které přicházely a odcházely. Postupně jsme začínal chápat. že se musím soustředit, abych se dostal do tohoto neznámého jazyka beze slov aby mohl odhalit záhady mé mysli. Realita toho světa, je stejně pevná jako hmotná realita.

Dokonce silnější, protože moje tělo cítilo, co jsem viděl. Obraz a pocit byly jednotné. Kestenbetsa a ta rostlina mě dostali jinam. Rostlina byla vozidlem a on byl řidičem. Během toho zážitku samotného jsem měl jistotu, že tyto světy byly napojené na myšlenky. Už to nebyly povrchní drobné impulsy, se kterými jsem se podvědomě identifikoval. Byly to gigantické pohybující se vesmíry. Chtěl jsem se s ním smát, Podělit se sním o radost z mých objevů. Ale jakmile se takové myšlenky vynořily, opatrně mě zavedl do světa hrůzy, abych si uvědomil, že všechny tyto strachy a touhy byly ve mně skryté spolu se silou extáze.

Abych se mohl vydat za světlem, musel jsem přijmout pohled do tmy, abych se stal ostražitým a rozeznal temnotu včas, protože se vždy objeví, když je světlo příliš silné a přijde v podobě myšlenek, které se snaží ovládnout zážitek. Ale jaké jiné typy myšlenek existují? Nevěděl jsem, co mám dělat a má mysl prchala před každou myšlenkou řítíce se k tělesnému pocitu. Mé tělo bylo útočištěm. Velice častou u vizí z ayahuascy je ucelenost vize, poselství vize, závisící na smyslu toho, co je prožíváno.

Rostlina čakruna je jako život Otevírá mysl a otevírá vidění. Člověk tak může zachytit plno věcí. Vize hadů představují matku rostlinu. Had také představuje cestování. Může to být mistr, ten, kdo učí. Techniky šamanů jdou mnohem dál, než kam sahá individuální historie, která je hlavním zájmem psychoterapie. Vezmou nás na cestu kolem smrti a nazpátek, kolem mocných přírodních sil, archetypálních bytostí, mimozemšťanů atd. Takže fungují na zcela jiné úrovni.

Archetypy chápu jako určitý druh prapůvodních, univerzálních sil, které mají svým způsobem reálnou existenci Během několika minut vstupuji do světa vizí. On zpívá a já se konečně uvolňuji. Mé napůl zavřené oči vidí klubko hadů, kteří uvolňují místo krokodýlům. Jsem překvapen, protože je to moje první takováhle vize. prožívám extázi a nechávám je pomalu vstoupit do svého těla. Pak zpěv ustane. Krokodýli zmizí. A já se vznáším sám uvnitř sebe. Vize se zatemňuje.

Začínám pociťovat hrůzu naplňující mé orgány. Křičí jako o život. Stahuje se mi žaludek. Má mysl nechce přijmout to, že patří k této hroudě pulzujícího masa. Vize začínají být hrozivé. Jak pomalu podléhám, Kestenbetsa začíná znovu zpívat. Mé buňky začínají zase bzučet a extáze je okamžitá. Přestávám myslet. S úzkostí cítím pohyby uvnitř mě samotného. Vypadá to, že mě energie těchto živých drahokamů uzdravuje, aby pohladily mé nitro. Myšlenky mi radí, abych utekl, ale mé tělo odmítá.

Cítím, jak se dech šílenství dotýká mého vědomí. Mé myšlenky křičí strachy. Smrt, smrt… Pak všechno mizí. Fyzické tělo vstupuje do duchovního světa, aniž by muselo projít smrtí. Duch, který klečel vedle mě, byla žena bez tváře. Už se mě téměř dotkla, když se objevila myšlenka "Duše, můžeš do mě vstoupit. Zvu tě." Pak mě Kestenbetsovo zpívání zadrželo a on řekl, "Nesmíš takhle vyzývat duchy, to je nebezpečné." Pozvání do světa duchů bylo pryč. Inkové komunikují s duchy.

Mayové a Šipibové tady komunikují s duchy. Stejně tak Amahuacasové a všichni domorodci v této oblasti. Duchové žijí ve skupinách. Každá skupina má určitou funkci. Pokud chci například jednoduše získat znalost o rostlinách, jejich používání a vlastnostech, když chci tajemství této znalosti, odpovídající duch mi ho sdělí. Řekne mi, jakou nemoc může daná rostlina léčit a jak ji mám použít. Ale jiné duchové vás také mohou naučit, co je pod zemí, ve vodě, ve vesmíru.

My všichni jsme spojeni s vesmírem, všichni jsme mikrokosmy. Ale mimo nás existují také jiné světy se stejným množstvím vesmírů. Tímto způsobem je vše spojené. Nejsme sami, odděleni jeden od druhého. jsme propojeni jako zásuvka, která přenáší světlo do žárovky. Tak je to s námi. Naslouchal jsem tomu, co říkali amazonští šamani, jejich slova byla "Existují esence neboli matky nebo duchové, které jsou společné pro všechny formy života." A díky kontaktu s těmito entitami se člověk může naučit schopnosti všech dalších druhů a komunikovat s nimi.

Když jsem se podíval svým pohledem ovlivněným molekulární biologií na zjištění, která šamani získali svými vizemi, našel jsem mnoho společného, všechny druhy dvojšroubovice, například. Existují náznaky v tom, jak šamani vnímají svět vizí, že na určité úrovni pravděpodobně vidí molekulární verzi naší biologie, která nás spojuje se vším okolo. Protože, když se dostanete až k lidským neuronům, jádro těchto neuronů obsahuje DNA. Dlouhou molekulu ve tvaru dvou propletených hadů, která obsahuje data odpovídající 86 telefonním seznamům města Paříž na prostoru o rozměrech dvou miliontin špendlíkové hlavičky.

Tato téměř zázračná substance naplněná informacemi se nachází ve všech dalších formách života kolem nás. Má také elektromagnetické vlastnosti, které začínáme měřit, ale stále ještě jim nerozumíme. Měli bychom vzít v potaz, že věda objevila strukturu a funkci DNA teprve před 48 lety. Zatímco šamani umísťovali dvojšroubovici, nazvanou náboženskými historiky Axis Mundi, do centra šamanských obrazů a ztvárnění duchů přírody po tisíce let napříč pěti kontinenty.

Dvojšroubovice je základním kódem života a symbol naznačující, že ayahuasca nás dostane do nejzákladnějších prapůvodních úrovní ve smyslu uvědomění nás samých v podstatě naší biologie… Přemýšlel jsem o tom a snažil se přijít na to, jak k tomu dojde, existují lidé, kteří sestoupí do své DNA ve velkém psychedelickém tripu, a oni svým způsobem vidí, jak se jejich vědomí zjemňuje. Vidí své tělo jako orgány, buňky, jádro DNA… Máme k dispozici všechny receptory a tyto receptory jsou velice citlivé i na malé dávky některých halucinogenů.

Proč tomu tak je? Zdá se, že jsme se vyvíjeli ze stejného jádra. Lidský centrální nervový systém a halucinogenní rostliny, že pocházíme ze stejného původního zdroje. Proč tomu tak je, že lidský mozek je propojen tak, aby byl tak citlivý i na minimální dávky halucinogenů? Pro mě to je nezodpověditelná otázka. Pro vědce a filosofy také Při PCR, když jsem se zabýval výzkumem molekul Dr. Kary Mullis nositel Nobelovy ceny za chemii 1993 jsem nebyl právě pod vlivem LSD, ale má mysl se předtím naučila, že můžu sestoupit až k molekulám DNA, prostě budou okolo mě, a nepřišlo mi to hloupé.

Je to prostě způsob, jakým přemýšlím. Můžu umístit sám sebe na různá místa A zjistil jsem, že částečně, což je jen můj názor, to je díky psychedelickým drogám. Dr. Kary Mullis obdrží Nobelovu cenu z rukou jeho Veličenstva. Biogenetik Dr. Kary Mullis získal Nobelovu cenu za objevení PCR, revoluční techniky, jak rozmnožit malé množství DNA pro použití v genetickém výzkumu, což je kreativní genetický průlom, a němž prohlašuje, že za jeho objevení vděčí užívání psychedelických drog.

Nedělám často experimenty, ale otázka je, kdybych nebral LSD, jestli bych někdy vynalezl PCR? Nevím, skutečně o tom pochybuji. K vytvoření série obrazů "Svatá zrcadla" jsem byl inspirován Alex Grey, malíř původně díky psychedelické zkušenosti a ta mě vyvedla ven z těla. Dostal jsem se ke kombinaci znalostí západní vědy s více asijským a východním náhledem na energetické systémy a šamanskému pojetí, že vše je propojené že my jsme … od hmoty k duchu je to kontinuum, a ukázat, že základní pochopení vede napříč různými kulturami, že vše souvisí se šamanskými základy.

Schopnost využít tyto stavy kreativně a za vyšším účelem, než jen být mimo nebo zůstat sjetý apod. je použít tyto vize jako nástroj. Domnívám se, že více umělců zažívá tento mystický stav. Už nemáte žádnou jinou možnost, poté co jste měli tuto zkušenost, vaše práce s ní koresponduje. Blázen nekomunikuje s ostatními. To je pro mě rozdíl mezi nebezpečným prozkoumáváním jiných světů, což francouzský básník Michaud nazývá "znalost z klášterů", a stát se psychotikem.

Toto zkoumání je nebezpečné, protože se může lehce stát, že se v určitou dobu posunete do světa, kde to, co cítíte, se nedá předat. Například někteří velcí spisovatelé. Například koho já vidím jako největšího šamanského spisovatele naší doby Kafku. Napsal jsem práci o jeho šamanských kvalitách. Proměna je dokonale šamanské dílo, protože se Kafkův hrdina promění v obrovský hmyz. Prožívá svoji proměnu. To by mohlo vypadat jako šílenství, pokud by se nejednalo o symboliku.

V momentě, kdy to Kafka popisuje a promění to v něco, co lze sdělit, stává se to symbolem a proto se nejedná o šílenství. Jean Giraud (MOEBIUS) umělec Mimotělní zkušenost s vědomím, které je všemocné nebo pozměněné Vlastně se mi termín "pozměněný" zdá trochu hloupý. raději bych to nazval "ztlumené" vědomí. Ale tohle jsou věci, které se opírají o komunikaci. Na technické úrovni je to něco extrémně složitého, mysteriózního, divného a nepopsatelného a zároveň velmi přirozeného.

Jedná se o určitý lehký trans, v němž jsem si vědom toho, co se děje okolo mě, ale doslova mě to připojí do jiné dimenze. Je to spíše jako dělat práci, ne kreativní, ale objevnou. Odkrýváte nebo objevujete věci, které jsou skryté. Učení vnímání a destrukce vnějších vrstev a všeho co dělá lidskou bytost sociální a civilizovanou a domestikovanou, musí umělec rozbít. Měl jsem zkušenost s halucinogenními houbičkami, která mnou hluboce otřásla. Musím říct, že tato zkušenost s houbičkami byla tak silná, že jsem si přísahal, že to už nikdy neudělám.

Navíc mi trvalo celý život ne strávit, ale asimilovat a rozvíjet vše, co jsem zažil během několika hodin. Měl jsem štěstí, že jsem neprošel dlouhou výukou. Ve škole jsem nezůstal moc dlouho, a ani jsem nedokončil vysokou školu uměleckou. Okamžitě jsem byl odtažen pryč. Vždycky jsem byl odtažen od systémů, které ochočovaly mysl a vydával jsem se po stezkách, které byly naprosto divoké. A tato zkušenost s houbičkami nepomohla věcem, protože jsem byl vtažen do dokonalého tajemství a nebyl tam nikdo, kdo by mě vedl.

Bylo to totálně šílené. Skutečně je to šílenství. A často, když maluji, moje úzkost, o které jsem předtím mluvil konfrontuje formu šílenství. Tím myslím, že jsem konfrontován jazyky. Jazyky, které ani nebyly zaznamenány. Takže je to extrémně složité a bolestivé. Samozřejmě, všechno co můžete udělat je přestat malovat a vyhodit to. Ale není to tak jednoduché. Skutečně máte pocit, že jste v nebezpečí. Pokud nevedete spořádaný život… Tím spořádaný myslím, že si dáváte pozor, co jíte, co pijete, co říkáte, co si myslíte…

Být čistý, očištěný. Pokud se vám podaří být disciplinovaný můžete získat vize, poznání, vstoupit do kontaktu s duchy a dostat se do krajnosti své duchovní části. Vždy říkám lidem ze západu, aby byli opatrní, když se pustí do těchto praktik a aby je podstupovali s úctou. Mnoho lidí v naší kultuře bere psychedelika, ayahuascu a podobné věci pouze pro pobavení jako jízdu na horské dráze Mají tu zkušenost, mají vize a pak přijde konec jízdy a oni nevyužijí tu znalost.

Je to svým způsobem smutné. Měli bychom s touto informací něco udělat. Tyto věci jsou jen klíče jako jakýkoli nástroj a ta skutečná informace je zamčená v nás, my jen musíme přijít na to, jak ji odemknout. Důležité je otevřít ten potenciál, který máme. Je zřejmé, že když začnete používat cannabis, houbičky, LSD, peyot nebo ayahuascu, abyste tím nahradili televizi a zpestřili si taneční večírky, je to totální katastrofa, je to naprosto mimo kontext. To je jako by chirurgové prováděli transplantaci srdce jen tak pro zábavu, aby si užili víkend. To je šílené!

Je to ten nejstarší duchovní systém a také nejstarší způsob léčení. Je to systém, kde duchovní přístup a léčebný přístup nejsou odděleny. Tak, jak tomu je v naší kultuře, ale jsou propojené. A šamany chápu jako nejstarší průkopníky vědomí. My indiáni můžeme slyšet, protože žijeme spolu s přírodou a duchy. Následujeme své tradice. Máme znalosti o naší kultuře. Na rozdíl od lidí ze západu, kteří žijí v ignorování tradičních konceptů. Po více než 100 obřadech s Kestenbetsou, se změnilo mnoho věcí ve způsobu, jak jsem viděl svět.

Poznal jsem, že jsem nikdy neobýval své vlastní tělo, ani nikdy neopustil dětství. Únor 2002 Jejich způsob léčení je věda mysli, jejich rostlina je technologie vědomí věnovaná člověku přírodou, aby se mohl spojit s ní a sám se sebou a dosáhnout jejich posvátného spojení. Je to nebezpečná cesta, kterou je nutné jít opatrně. Jednou jsem byl neopatrný, když jsem porušil dietu a byl jsem týden schizofrenní. Vrátil jsem se, aby mohli obnovit psychologickou část mé mysli.

Teď zase experimentuji. Dnes v noci jsme si vzali novou rostlinu. Vize jsou příliš silné. Usilovně se snažím vyvarovat myšlenky abych nezešílel, být přítomen odhalená mysl cítící organické Mám nové myšlenky, pocit dosahování skrytých tužeb, tajných impulsů. Pravda se stává lží, jakmile ji uchopím. Nekonečná kaskáda informací na mé psychické práci na tom co jsem nebo si myslím, že jsem. Vše, co cítím je krev proudící mými žilami, záškub těch nejmenších svalů, zatímco vize přibývají a ubývají podle rytmu písně.

Moje identita se rozpouští v těchto výjevech viděných jako kognitivní koncepty, nedostupných přes myšlenku. Když mě šamani propouštějí do tohoto světa, bojím se sám sebe. Bojím se, co bych si mohl představit a to mě nutí prchat. Ale chytnou mě. Nemohu uprchnout před touto zkušeností. Byl jsem zcela posedlý myšlenkou. Zpěv mi neustále říká, abych se jí nedržel. Vedou mě do tohoto duchovního těla, odkud pochází. Je to pořád jen emoce, pocit, vize.

V tuto chvíli, v tomto kolektivním prožitku, já jsem ten primitiv kterého učí a léčí sofistikované bytosti, které to myslí dobře. Otevřu tvé myšlenky a tím tě naplním radostí Tím srovnám tvé myšlenky Tím srovnám tvé tělo Teď tě uzdravím až do hloubky tvého srdce. Tím tě naplním nesmírnou radostí. Tím vrátím život do tvého těla. A do tvých myšlenek.

Vyléčím tvé bytí, tvé tělo mocnou esencí stromu a vesmíru. Abys byl naplněn radostí, pamatuj si má slova. Aby sis je zapamatoval, zazpívám ti je. Přestože jsem malý, rozzářil jsem tvé myšlenky. Vesmír je v harmonii. Slovo je a vždy bude.
Šamanská píseň Kestenbetsy
x Cesta do srdce ayahuaskového šamanismu kmene Šipibo Konibo
Ojedinělý dokument svého druhu. Režisér Jan Kounen nás uvádí do hlubokých tajů šamanské medicíny a připomíná tak, jak málo ještě víme o životě, rostlinách, našem vědomí, apod. Kromě počítačově zpracovaných halucinogenních vizí je zde zachycen i život kmene Šipibo Konibo, který se svými tradicemi, znalostmi, sociální pevností, funkčností a provázaností překračuje zajisté v mnohém západní duchovní kulturu.
Součástí dokumentu jsou také zajímavé postřehy nejrůznějších osobností z pole lékařství (Rick Strassman), antropologie (Jeremy Narby), psychoterapie (Stanislav Grof) či umění (Alex Grey a Pablo Amaringo).
Dokument při svém uvedení v roce 2004 vyvolal kontroverzi díky zobrazené zvířecí obětině, kterou kmen Šipibo Konibo používá, a díky scénám čištění, jímž účastníci ceremonií procházeli.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.