Rusko v mezinárodních vztazích

Jak Rusko vnímá současný stav mezinárodních vztahů a proč je zjevně nespokojené? Kde se stala chyba v komunikaci mezi USA / EU a Ruskem? Jak si Rusko představuje budoucnost a nakolik jsou jeho představy (ne)kompatibilní s vizemi ostatních hráčů? Může se Rusko obrátit k Evropě zády a stát se aktivním a plnohodnotným hráčem v Asii?

Michael Romancov (1969). Absolvent Pedagogické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK. Působí na Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Specializuje se na politickou geografii, geopolitiku a Rusko.

Další informace: http://www.patecnici.net/