The insect apocalypse

Populace světového hmyzu za posledních 30 let klesla o tři čtvrtiny a mnohé druhy vyhynuly. A to je chyba všech lidí. Tento dokument se zabývá dramatickými důsledky této dosud nepoznané katastrofy. Výsledky dlouhodobého monitoringu publikovaného v roce 2017 potvrdily, že až 75% světové populace hmyzu za posledních 30 let zmizelo. Rozsah vymírání druhů je tak obrovský, že se mnozí …