Povodně

Povodně a sucha, dva problémy s jedním řešením. Dokumenty z webu o příčinách, důsledcích a řešeních záplav, sesuvů půdy, povodní, změn počasí a vlivu na klimatické změny planety Země.