5 Pravidel

Režijní debut Vavřince Menšla 5 Pravidel je strhujícím celovečerním dokumentem o skupině zhruba padesáti osob různého stáří a profesí, která se dobrovolně účastní experimentální hry-larpu s názvem Systém.

Live Action Role Play, zkráceně larp, nejčastěji pracuje s historickými či fantaskními náměty. Ve filmu 5 Pravidel však sledujeme herní linii, která se odehrává v imaginární nesvobodě totalitního státu. Systém v tomto státu manipuluje s osudy účastníků pomocí mechanismů, které jsou společné všem totalitním režimům, fašistickému Německu, normalizaci v Československu nebo režimu v současné Severní Koreji.

Kontakt Bio Art Production, s. r. o.