A is For Atom

Pohled na vzestup a pád jaderné energie. V padesátých letech si vědci a politici mysleli, že by mohli vytvořit jiný svět s neomezeným zdrojem jaderné energie. Ale věci se začaly měnit. Vědci v Americe a Sovětském svazu byli zmanipulováni k vybudování desítek potenciálně nebezpečných elektráren. Pak přišly katastrofy Three Mile Island a Černobyl, které změnily názory na bezpečnost tohoto neviditelného paliva.

Pandora’s Box, s pod nadpisem A Fable From Age of Science, je šestidílným dokumentárním televizním seriálem BBC z roku  1992 napsaný a produkovaný Adamem Curtisem, který zkoumá důsledky politického a technokratického racionalismu.

Epizody se zabývají komunismem v Sovětském svazu, systémovou analýzou a teorií her během studené války, ekonomikou ve Spojeném Království v 70. letech, insekticidem DDT, vedením Kwame Nkrumaha v Ghaně v padesátých a šedesátých letech a historií jaderné energie.

Série byla oceněna BAFTA v kategorii „Best Factual Series“ v roce 1993.

A je pro Atom

Závěrečná epizoda byla pojmenována po propagandistickém filmu společnosti General Electric z roku 1953, který vysvětluje jadernou energii a představuje z tohoto filmu umělecky vybrané záběry. Epizoda je pohled na historii jaderné energie. V padesátých letech vědci a politici mysleli, že by mohli vytvořit jiný svět s neomezeným zdrojem jaderné energie. Ale věci se začaly měnit. Vědci v Americe a Sovětském svazu byli zmanipulováni k vybudování desítek potenciálně nebezpečných jaderných elektráren. Z obchodních důvodů se společnosti General Electric a Westinghouse rozhodly, že prodávané typy elektráren budou verze založené na reaktorech používaných v jaderných ponorkách, ale budou se prodávat s pochybnými tvrzeními o jejich nákladové efektivnosti a bezpečnosti.

Avšak v roce 1964 bylo u společnosti AEC zjištěno, že zatímco malé reaktory byly bezpečné, větší rozměry jaderného paliva používaného v elektrárnách byly potenciálně náchylné na syndrom Číny – což byla nehoda, kdy by jádro reaktoru mohlo zaplnit dno nádoby, kontejnment reaktoru. Studie ukázala, že by se to mohlo potenciálně stát, a pak by to způsobilo velmi velké škody. Tyto obavy byly z velké části skrývány před veřejností. Epizoda se podrobně zabývá pokusy najít řešení pro problém s Čínským  syndromem.

V Sovětském svazu byly reaktory považovány za příliš drahé, dokud nepřišel Brežněv k moci. Za jeho vlády Anatolij Petrovič Alexandrov navrhl levné reaktory, které byly vyrobeny velmi rychle, s velmi malým počtem bezpečnostních prvků, někdy dokonce i bez kontejnerů. To bylo veřejně kritizováno odborníky, ale odborníci byli ponecháni stranou.

V Británii, v roce 1974, zpoždění nativní pokročilé plynově chlazené reaktorové pohonné jednotky způsobilo rozhodnutí přijmout americký PWR design reaktorů.

V Americe však bylo zjištěno, že bezpečnostní systémy, které musely pracovat, aby se zabránilo tavení paliva, nemohly být spolehlivě fungovat za složitých okolností v jaderném reaktoru. Testy prováděné na chladicích systémech nouzového chodu reaktoru, které se zabývají přerušeními potrubí, provedené na zkušebních modelech AEC v Idahu v roce 1971, opakovaně selhaly; často byla voda vytažena z jádra pod tlakem. Bylo zjištěno, že teoretické výpočty neměly korespondenci s realitou. Nicméně neměly nutně prokázat, že nebudou fungovat na skutečném reaktoru, a proto se rozhodli pokračovat v zavedených bezpečnostních systémech, že nejlepší důkazy by mohly nefungovat v případě nehody.

Inženýři, vědci a regulátoři, kteří se snažili zveřejnit potenciální problémy, zjistili, že jejich obavy nebyly zveřejněny. Tyto otázky zůstaly do značné míry neznámé veřejnosti a jaderná energetika měla u veřejnosti vysokou míru důvěry.

Pak přišly katastrofy Three Mile Island v roce 1979 a Černobyl v roce 1986, které změnily názory veřejnosti na bezpečnost této nové technologie. Zjistilo se, že průmysl skrýval problémy a nepředvídatelnou povahu těchto typů reaktorů a že bez jakýchkoli konzultací představoval riziko pro veřejnost.

Dokument dokládá, že formy reaktorů byly zvoleny pouze z obchodních důvodů. Existuje velmi široká škála vědeckých a technických možností, které nebyly zkoumány. Proto by možná jaderná moc měla být vedena veřejnými rozhodnutími a přetvořena, ale z pohledu více morálky.

PANDORA’S BOX

From unidentified 1950s promotional film featuring father and son characters looking across a bay at a city

Son„When did all this begin, Dad?“

Father„Well, son, it’s a very old story; it’s… so old, it’s hard to say when it really began… Could’ve been back in 1540, when Copernicus identified the Earth as a speck of dust moving in an orbit around the Sun… or it could’ve been in 1905, when a young Swiss-German physicist  arrived at a fundamental truth – that matter could be converted into energy – and expressed it  in the equation E = mc2. Then there were other dates…

1937: the first industrial atom-smasher;
1942: the first nuclear chain reaction;
1945: the Bomb. Somewhere in the course of these events, 
the dawn came up on the atomic era. It’s going to have a tremendous effect on our town down  there, son… It’ll be felt in every town in America. And it won’t matter whether they make ships or shoes or sealing wax; with atomic power will come benefits to mankind that we can as yet only imagine.“

A is for ATOM

In 1945, in the aftermath of war, scientists were heroes – particularly the physicists, who had built the atomic bomb. „They are men“, said Life magazine, „who wear the tunic of Superman and stand in the spotlight of a thousand suns.“ In the public imagination, atomic scientists had harnessed a terrifying power which could literally reshape the world.

From footage of Robert Oppenheimer, chief scientist, Manhattan Project in The Decision to Drop the Bomb (1965)
„I knew the world would not be the same. I remembered the lines from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita: „Now I am become Death, the destroyer of worlds.“ „I suppose we all thought that, one way or another.“

Many of the scientists who had worked on the atomic bomb felt a deep sense of guilt about what they had done. They were convinced they now had a moral duty to use the immense forces they had unleashed for better, peaceful purposes. What they did not foresee were the demands that would be made of them when their science came out of the laboratory and into the world of politics and big business. They would lose control and be forced to compromise and to deceive.

Dr. Chauncey Starr, physicist, Manhattan Project 1943–1946
So, all of a sudden we found… that, as scientists and technologists, we were capable of changing in a massive way the framework in which society functioned. I and many others felt that nuclear power represented a major energy future for the world. You have to understand that… this was the first time that mankind had ever found an energy source which wasn’t a routine natural phenomenon on Earth. Fire, of course, comes every time lightning strikes a forest; nuclear power was something else completely – we made it. And our ability to give the world what appeared to be – and still does appear to be – a limitless energy source for the future, was, to any scientist and engineer, probably the most exciting philosophical concept you could find.

From footage of a TV address made by President Eisenhower, September 1954
„Today, in Shippingport, Pennsylvania, we began building our first atomic power plant of commercial size. „Mankind comes closer to fulfilment of the ancient dream of a new and a better Earth. „The scientists have provided us with an example of nuclear science at work. In this baton which he is holding in his hands there is a small source… of neutrons. I bring this source of neutrons over to this place in which we have uranium and we set up a bit of atomic fission. This will move the marker on the scale and finally light the light to which he points and the project will be started.“

In this general mood of enthusiasm for science, politicians began to look to atomic power as more than just cheap electricity. It became the way to a better world.

Prof. Yurii I. Koryakin, Head of Research, USSR Institute of Power Research
They were years of great hope. Stalin had just died and Khruschev had come to power. We believed atomic power would lead to a better life for everyone. On top of all this, we were hypnotised by Lenin’s slogan: „Communism equals Soviet power plus the electrification of the whole country.“  Atomic power was seen as the way to communism.

At the very same time as Eisenhower began construction at Shippingport, Russia suddenly announced that it had already built the world’s first nuclear power station. What the Soviets did not reveal was that it took more electricity to run the plant than it produced. Then, in 1956, another country entered the nuclear race. In this case, the atom’s role was to recapture the glories of the past.

Footage of (presumably) 1950s Britain
Voiceover
„Tomorrow, Her Majesty the Queen, here at Calder Hall in Cumberland, is to open the first nuclear power station in the world to operate on an industrial scale.“

„Our prosperity in the Victorian era“, wrote the government’s scientific adviser, Lord Cherwell, „was due to the men who put Britain eighty years ahead in the use of steam power. Our prosperity in the coming century will depend on learning how to exploit the latent energy in uranium.“

From TV footage of Richard Dimbleby presenting the BBC outside broadcast of the opening of Calder Hall nuclear power station
 „Uranium… (He picks up and holds a cartridge in his hand) Well, now, that is uranium. That little black thing I’m holding in my hand: two pounds of that form of uranium. And the potential energy which could be given off by this when properly used is equal to the energy – or the heat, if you like the word better – produced by two-thousand six-hundred tons of coal. That is uranium.“

From footage of the Queen’s opening address
„…atomic scientists, by a series of brilliant discoveries, have brought us to the threshold of a new age … It is with pride that I now open Calder Hall, Britain’s first atomic power station.“

The British government announced that by 1965, half the country’s electricity would come from nuclear power. In the late fifties, the United States Atomic Energy Commission made films that portrayed an „atomic future“ in America. Scientists designed nuclear cars, planes and rockets. Others predicted whole new cities powered by vast atomic engines. If, somehow, a product could be „atomic“, it had to be good.

Vladimir Ivanovich Merkin, designer of first Soviet civilian reactor
It was a golden age. Scientists and engineers were bursting with ideas. Suddenly anything seemed possible; the power of science was limitless.

Unidentified footage, mostly landscapes filmed from low-flying aircraft (American, 1950s?)
Voiceover
„Science for the world – a dynamic world, moving rapidly, flying, reacting to flashes on the radar screen; watching schedules where everything is calculated down to seconds and fractions of seconds … Science has permeated our very existence and can no longer detach itself …“

More unidentified footage, here (presumably) of the site for a nuclear power plant
Voiceover„The station is to be situated on the shores of a forest lake. During the rest period, a magic silence reigns around the building site …“

But now, just when the scientists were being swept along on a wave of publicity, they began to discover it was going to be far more difficult to produce nuclear power than they had first thought. The problem was the cost of building the reactors; they were proving too expensive to compete with conventional fuels. In the Soviet Union, this led to increasing pressure to build fast, often without proper protection from nuclear radiation. In February 1957, the planner in charge of the whole nuclear power programme died from an accidental burst of radioactivity.

Vladimir Ivanovich Merkin
We came under pressure to cut costs; there was a desire for this energy to be cheap and widely available. Although we understood that reactors had to be safe, we always had to keep costs uppermost in our minds. We moved so fast [that] there simply wasn’t time to take all the precautions. Maybe that’s why safety began to be neglected – in particular, the possibility of a huge accident

Then, in October 1957, there was a major accident in Britain.

Newsreel clip
Voiceover
: „Emergency at Windscale atom plant  – and the milk from two-hundred square miles of farmland is condemned as radioactive.“

The core of the reactor caught fire and spewed high levels of radioactivity across northwest England. The radioactivity released was far worse than the public was told. It led some scientists to question the speed at which the technology was being pushed to compete with fossil fuels. They included the scientist who had built Windscale, Christopher Hinton. He had been put in charge of implementing the Government’s plans for cheap electricity.

Sir Kelvin Spencer, Chief Scientist, Ministry of Power 1954–1959
Hinton was a thoroughly honest man; and when he found that all sorts of bogus tales had been told about the relative costs of electricity from nuclear energy, he was shocked – he told me this, that he was absolutely shocked. He realised that the estimates of the cost of nuclear energy compared with the costs of coal energy were cooked; and when I asked him „Why didn’t you do anything about it?“, he said: „Well, I couldn’t, because the thing’s gone too far.“ You see, so much had been committed by then to a nuclear future … It must’ve been some billions that they’d already spent. It was too late.

From Harold Wilson’s address at the Labour Party Conference in 1963
„It is, of course, a cliché that we’re living at a time of such rapid scientific change that our children are accepting as part of their everyday life things which would’ve been dismissed as science fiction a few years ago. „We’re living, perhaps, in a more rapid revolution than some of us realise.“

The politicians were now committed to nuclear power. In 1960, a Labour politician, Anthony Wedgewood Benn, suggested an idea for a party political broadcast. To the hymn Jerusalem, the camera would rise from waving fields of corn to reveal an atomic plant.

Back to Harold Wilson’s conference address
„… the conscious, planned, purposive use of scientific progress, to provide undreamed-of living standards and the possibility of leisure, ultimately, on an unbelievable scale.“

Nuclear scientists were now being carried along by a political enthusiasm for what science could achieve. Yet few of them, in Britain, America or the Soviet Union, knew how to fulfil the promises they had made.

From ATOMIC ACHIEVEMENT, a Westinghouse promotional film
Voiceover
„There’s a new dawn breaking over our world: the hopeful dawn of the atomic era. What benefits…“

But two large American corporations, Westinghouse and General Electric, had already invested millions of dollars in nuclear technology. For them, there was no way back. In 1961, the new chief executive of General Electric told his staff: „We’re going to ram this nuclear thing through.“

Voiceover: „… we can move forward to new and even greater achievements in the atomic era. This is the hope that awaits us, in this new dawn’s early light.“

Control over nuclear technology had passed from the scientists to the industrialists. They were now about to take an enormous gamble: to make nuclear power not only practical, but profitable.

Bertram Wolfe, General Manager, GE Nuclear Energy
 I’m Bert Wolfe; I head General Electric’s peaceful nuclear power programme and this is a building which is made to model an actual boiling-water reactor … We can come right over here to a facility where down low in the cavity there is the boiling-water reactor.

General Electric and Westinghouse took the simplest form of nuclear reactor – originally designed for submarines – and redesigned it on a gigantic scale. These were then offered to power companies at knockdown prices. The manufacturers decided to bear any extra costs themselves. They gambled they could start a bandwagon which would make the nuclear business profitable. The key figure was the salesman.

Bertram Wolfe
We would sell one at a time; and each time we sold one, we’d have a celebration – I can recall when we had meetings and someone would come in and say „We sold a plant to (somebody)!“ and we’d all stand up and shake hands and… go out for lunch and have wine and toast each other… It was a great celebration. Then, in the late sixties, we began selling these by the tens, so it became a real business.

The plants were sold often before they had even been designed. The power company accepted on faith the manufacturer’s claims that because the reactors were big, they would achieve economies of scale. These sales were then cited to the next buyer as proof of the soundness of the manufacturer’s claims. In the process, the reactors became bigger and bigger – and it worked. The two corporations (Westinghouse and General Electric) sold dozens of plants, at home and abroad. Only Britain refused to succumb.

From a General Electric promotional film A is for Atom (1952)
Voiceover: „A giant of limitless power at man’s command. Man is building a brighter future for his children – and his children’s children – in the new world of the Atomic Age …“

But senior nuclear scientists were worried about safety in these enormous plants. At the centre of the reactor was the uranium core. Its heat powered the generators. The cores were now so large that if, for any reason, the flow of water to keep them cool were lost, they would melt. The scientists feared that such a core would then burn its way through the floor of the containment shell. In theory, there would be nothing to stop it emerging on the other side of the world. They called it the „China syndrome“. The doubters included Alvin Weinberg, the man who had designed the original submarine reactor.

Alvin Weinberg, Director, Oak Ridge National Laboratory 1955–1974
 As long as the reactor was as small as the submarine intermediate reactor – which was only sixty megawatts – then the containment shell was absolute. Now, that’s not quite right, because –

Adam Curtis, interviewing off-camera, interruptsWhen you say „the containment shell was absolute“, do you mean it was safe? 

Alvin Weinberg: It was safe. But when you went to six-hundred megawatt reactors and thousand megawatt reactors, you could not guarantee this – because you could, in some very remote situation, conceive of the containment being breached by this molten mass and that change, I would assert, occurred as a result of this enormous economic pressure to make the reactors as large as possible.

In 1964, a team of scientists working for the US Atomic Energy Commission studied the possible consequences of a nuclear accident. They concluded: „We have found in our present study nothing inherent in reactors, or in safeguard systems as they have now been developed, which guarantees either that major reactor accidents will not occur or that protective safeguard systems will not fail. Should such accidents occur, very large damages could result.“

Alvin Weinbergand that’s when the nuclear dream began to fall apart.

In 1965, scientists advising the US Atomic Energy Commission tried to force the manufacturers to make their reactors safer.

From an unidentified (black-and-white) TV current affairs or news-style programme
Presenter
: „Good evening. Well, as I’m sure you’ve heard, we’re going to have an atomic power plant here in New York. The Atomic Energy Commission has granted to Consolidated Edison  permission to build a nuclear steam electric generating station at Indian Point in Westchester County.“

Westinghouse had already built a small atomic plant at Indian Point. Now they applied to the AEC for a licence to build a giant reactor on the same site. At the same time, General Electric proposed a massive plant just outside Chicago. The scientists on the AEC’s Advisory Committee on Reactor Safeguards were worried that a core melt so close to large cities could cause a disaster.

They drafted a letter to the chairman of the AEC, Glenn Seaborg, which would, by law, have to be published. It said they would only agree to the plants if the manufacturers redesigned all future reactors to stop a molten core escaping if an accident, however unlikely, occurred. Seaborg was an ardent proponent of large reactors.

Glenn Seaborg, interviewed 1966
„We think that it will be possible to build huge nuclear power reactors that will produce electricity at the rate of millions of kilowatts and use salt seawater at the rate of hundreds of millions of gallons a day…“

Glenn Seaborg asked for the letter not to be published. „The impact on the industry might be serious“, he said, „and the public might misunderstand it.“  He and his fellow commissioners would deal with the problem in private.

Dr. Glenn Seaborg, Chairman, AEC 1961–1971
 All I can say is that we… tried to take such steps as we could to follow their advice [and] make the changes that would make them safe.

Adam Curtis, interviewing, off-camera: So what did you say to the manufacturers?

Dr. Glenn Seaborg: We… had meetings with the manufacturers and discussed the issue with them. I think they were doing the best they could and I don’t know if we ever made a tremendous push to try to get them to change their whole manufacturing system.

Adam Curtis: Why not?

Dr. Glenn Seaborg: Oh, I think it was at that time not regarded as a feasible approach.

Dr. David Okrent, Chairman, Advisory Committee on Reactor Safeguards 1966
We asked General Electric to come in and discuss how they might cope with this; and, in effect, they came in and showed problems that would arise with their containment and indicated that they didn’t think they wanted to continue selling power reactors if they were going to have to deal with the core-melt problem. Westinghouse showed something called the „core catcher“, but no proof of how it would work. Neither company was anxious to deal with the problem, obviously.

Adam Curtis, interviewing, off-camera: Weren’t General Electric, in effect, threatening you?  They’re saying „If you insist on this, then we’ll just pull out of – „

Dr. David Okrent It was a kind of threat, I think, yes.

Back to Glenn Seaborg

Adam Curtis: What would’ve happened if you had said „I think these plants that are being built – these enormous plants – by General Electric and Westinghouse are potentially dangerous.“?  What would have happened if you’d said that?

Glenn Seaborg: Well, that’s a hypothetical question… I –

Adam Curtis: You had the power to do it. What would’ve happened?

Glenn Seaborg: I don’t think we had the power to stop them… well, we could’ve refused to license them of course, but, again, I think that in the context of the times, it’s… not a question that makes much sense.

Indian Point and the other reactors were built without the redesign the Committee had asked for. Instead, the AEC ordered a massive upgrading of the capacity of the emergency cooling systems, to prevent a core from ever melting. In effect, the manufacturers had got their way. But they had set a terrible trap for themselves.

In contrast, in the Soviet Union, the grandiose nuclear plans of the 1950s had remained on the drawing board. The Soviet planners were unconvinced they could be constructed cheaply. The physicists and engineers spent their days designing reactors that would not get built.

Then, in the mid-sixties, Brezhnev came to power. He believed that the road to communism lay through giant technological projects. The nuclear power programme began again. It was dominated by Anatoly Alexandrov, a famous physicist who had designed what was known as the „RBMK“ reactor. His team planned giant versions to be built around Soviet cities.

Anatoly Alexandrov
I believe and I’ve always believed that nuclear power is incredibly important. No other fuel – neither gas nor oil, nor, to a lesser degree, coal – can see humanity through even the next thousand years. Atomic energy is ecologically cleaner than any other form of energy.

The idyllic picture of a nuclear Eden masked a reality in which safety was barely even considered. The reactors were built at great speed to cut costs and to fulfil the Soviet plan. Some had no protective containment at all, despite the high[?er]pressures of steam. Large amounts of water, contaminated by radiation from the reactor core, were pumped into giant open ponds.

Prof. Yurii I. Koryakin, Head of Research, USSR Institute of Power Research
 A decision was taken to build huge million-kilowatt reactors. The first was completed in 1973 and many others followed. But, in the headlong rush to finish on time, all sense of proportion was lost.

Film excerpt featuring workers at a (presumably) Soviet nuclear plant showering and checking themselves for radiation
Voiceover (in English)
: „Complete safety for the attending personnel is ensured at the atomic power plant. The slightest radioactive contamination can be detected with the aid of radiation monitors. At the exit of the washroom, there is a installation. This will not let you out if there is the slightest trace of radioactivity about you.“

Yurii I. Koryakin
Under Brezhnev, things started to fall apart. Theft and negligence were rife. In the late seventies, the Brezhnev era reached new heights of corruption just as we were building more atomic plants than ever. Our efforts to solve this problem internally failed completely, so we went public.

Koryakin and a fellow engineer wrote an article in the journal Kommunist. It openly challenged Alexandrov. It criticised the lack of safety in the design of the plants, where they were sited and the growing question of what to do with the nuclear waste. It caused a sensation.

Yurii I. Koryakin
At a press conference, our article was called a pack of lies, but people knew we were right. The scientific mafia led by Alexandrov was firmly in the saddle – all those medals and foreign trips. There’s a Russian saying: „Cake for some, knocks for the rest.“  Ordinary engineers like us got kicked in the teeth. It often happens like that in life.

Britain, meanwhile, struggled just to make her plants work.

From an episode of Tomorrow’s World broadcast in 1975

Presenter (Michael Rodd?): „So far, the first of the advanced gas-cooled reactors being built here on the Kent coast at Dungeness hasn’t produced a single watt of electricity. Ordered at a cost of £80 million and due to be commissioned in 1972, it might just start producing electricity in 1977 – and really, nobody has a clue how much it’s going to cost us.„So, why is it that things have gone wrong?  For a start, – „

Christopher Hinton, interviewed 1974
„When Calder Hall was opened, we were leading the world by three years … I can only feel terribly sad, because I’ve seen that lead… thrown away – I find it difficult to put it any other way.“

In America, the enormous nuclear plants ordered in the sixties were nearing completion. The engineers in charge were beginning to discover the trap they had set themselves by failing to redesign the containment. If a molten core could not be contained, then the emergency systems to prevent a meltdown would have to work, whatever happened. The engineers had to anticipate everything that could possibly go wrong. In the enormous complexity of the plants, this was proving impossible.

Robert Pollard, reactor engineer, AEC 1969–1976
 One of the main things we began to discover is that our theoretical calculations… did not have a strong correlation with reality. While the regulations required emergency cooling systems – pumps and valves – we didn’t really have any basis for knowing that those pumps and valves would actually prevent a meltdown of the reactor, because the degree of complexity of trying to predict  what will happen inside a huge reactor in the midst of a pipe-break… we couldn’t make any judgements because we didn’t have any facts on which to make judgements.

During the winter of 1971, a series of tests of emergency core cooling systems using water were performed at the AEC’s private testing site in Idaho. Accidents were simulated in a small model of a reactor. In each case, the emergency systems worked, but the water failed to fill the core. Often, it was forced out under pressure. Despite this, both the industry and senior members of the AEC argued that the full-sized safety systems were safe enough.

Robert Pollard
I think what happened was… the federal government and the nuclear industry decided that the absence of proof of danger was almost as good as proof of safety. In other words, even though we had done experiments that cast doubt on whether the safety systems would actually work if we had an accident, we still had that backup of „Well, maybe an accident won’t happen while we continue to work to perfect the design of the emergency systems.“

Now, we couldn’t announce to the public that we – having told the public that the plants were safe –  now had to disclose to them that we were wrong and that all these safety systems we told them about might not do any good… my goodness, the uproar would’ve been… we all probably would’ve been fired, there would’ve been the end of this wonderful technology – from our standpoint  – and we just couldn’t… admit that we had been wrong; plus, of course, you understand with this one experiment that it didn’t prove the emergency systems wouldn’t work in all circumstances.

28th March 1979, Pennsylvania
On March 28, 1979, a series of human and mechanical errors at the Three Mile Island plant exposed the core. It reacted with steam and produced hydrogen, which exploded. None of the emergency teams could understand what was going on inside the reactor. Then, suddenly, this helicopter [from which (presumably) the footage onscreen was shot] detected a large radioactive cloud drifting towards the nearest town. The voices of the commissioners in charge of the disaster were recorded by a dictaphone that had been left running on a table.

From the dictaphone recording (various voices)
 „…What was your time scale involved there?“ „Hour.“ „Hour before what?“ „Before we had a core melt.“ „Before you had a core melt?“ „You… you would have hours ‚til when you were generating fission products in a core-melt kind of situation through the containment…“   „I think.  you know, we got the best we got, Joe; and they’re not coming up with answers – we got the…“ „Well, don’t you think as a precautionary measure there should be some evacuation?“
(long pause)

„Probably – but I must say it’s operating totally in the blind and I don’t have any confidence at all that if we order an evacuation, we won’t move people… from a place where they’ve already gotten a piece of the dose they were going to get into an area where they will get… you know, they will’ve had point-five of what they were going to get and now they move someplace else and get one-point-oh…“ „…Joe?“ „Yes, sir.“ „I think I’ve got to call the Governor – “ „Yes, sir, I do think you’ve got to talk to him immediately –“ „to… do it immediately; we’re operating almost totally in the blind… this information is ambiguous, mine is non-existent; I don’t know… we’re like a couple of blind men…  stay around, make a decision here…“ „Don’t we know that it’s been stopped?“ „…just lost all communications with the control room…“

For four days, the engineers at the plant watched helplessly as a bubble of hydrogen grew inside the damaged reactor. What they feared most was a further massive explosion. But they knew that if they tried to force the bubble out of the reactor, it might move downwards and completely uncover the core. They would then face the nightmare of a meltdown.

The engineers were trapped by the consequences of an accident no-one could’ve anticipated. It was a point they made to the commissioners again and again during the incident.

Back (presumably) to the dictaphone recording
„… this is a failure mode that’s never been studied; it just… it’s unbelievable.“

Dr. Victor Gilinsky, Nuclear Regulatory Commissioner 1975–1984
Well, the thing that impressed me was… how little we really knew about the situation. It was very hard to figure out what was happening… There was a lot of confusion on everyone’s part – both on the company’s part and the government’s part – and on the part of a lot of other people who were participating; and I think this had a very strong effect on the public – basically, to see all the men in the white lab coats, who are supposed to know, on TV  scratching their heads… I mean, a lot of people wondered whether things were as much under control as they had been told.

From an American anti-nuclear power TV endorsement
Voiceover
: „Three Mile Island. The President’s Commission estimated the cost of the accident could reach $1.8 billion. That’s a lot of money to pay for a power plant that may never work again.

„But Three Mile Island wasn’t the first nuclear accident and it won’t be the last. In 1979 alone, there were twenty nuclear incidents that could’ve led to the catastrophic meltdown of an American nuclear power plant. „Don’t get sold on nuclear power. We can’t pay the price.“

Jane Fonda addressing the crowd at an anti-nuclear power rally in front of the US Capitol building, September 1979
„…their energy policy will benefit the nuclear industry and the oil companies; and they’ve given only lip service to the solar industry…“

There were protests against nuclear power throughout the world. In the public’s imagination, it was transformed from something good to something bad. Much of the anger was turned on the nuclear scientists. It emerged that they had deliberately concealed many of the risks and uncertainties they had discovered at the very time when they were publicly promoting the wonders of nuclear power.

Dr. Alvin Weinberg, interviewed 1966
„We would, in effect, have solved the energy problem forever – permanently – which, in itself, is just an extraordinary new dimension in human experience; to have energy, which is the ultimate raw material…“

Alvin Weinberg, Director, Oak Ridge National Laboratory 1955–1974
We recognised there was a risk, but we always deemed the risk to be really i.e. genuinely acceptable. But now I guess I’m more mature – older… and I realise that the decision that it was acceptable is not something that we technologists can make; it’s something that the public makes.

Adam Curtis, interviewing, off-camera: Why did you think it was something you could make then?

Alvin Weinberg, after a long pause: You know, I guess it never occurred to me to… to ask this question. The nuclear enterprise had always been… well, it started out as a secret enterprise, of course; and the notion of the public being intimately involved in very complicated technical issues – issues which went way beyond the competence of any member of the public – it just didn’t seem that that was the right way to do it. And I think the basic question is: „Can modern intrusive technology and liberal democracy co-exist?“

Voiceovered translation of what ultimately is revealed to be the playback of a cassette tape
„I keep in my safe records of the operators‘ telephone conversations on the eve of the accident. It makes one’s skin crawl to read them. One operator telephones another and asks: „The program here states what must be done, but a lot has been crossed out..?“ The other thinks for a moment and then says: „Act according to what has been crossed out.“ „In Kiev, we set off for the nuclear power station. It didn’t enter my head that we were moving towards an event on a planetary scale. On the following day, when I went into the ruins of the reactor in an armoured troop carrier, I had that sense of anger that there were no solutions, no technical remedies worked out in advance. Of course, we had said such an accident could only happen once in a thousand years; but who said that this once would fall in our year 1986?“

Yurii Scherbak, Ukrainian journalist and MP after switching off the tape playback; subtitled
That was Valerij Legasov, one of the heroes of Chernobyl. He suffered a strange and tragic fate. I met him in autumn 1986.

Legasov had been one of the main architects of Russia’s nuclear programme. Now he led the fight at Chernobyl, repeatedly flying through the radiation above the blazing reactor.

As with Three Mile Island, an improbable sequence of errors had led to an explosion and a molten core that had now started to burn its way through the foundations of the reactor. A tunnel was frantically dug directly under the plant by hundreds of volunteers. Liquid nitrogen was poured in to freeze the ground underneath. By luck, the nitrogen gas also began to stifle the graphite fire. And then, on the fifth day, for reasons that still no-one understands, the core began to cool.

Despite this, (Legasov remained a staunch defender of nuclear power throughout the disaster and the terrible dangers).

From TV footage of Valeri Legasov and volunteers; translation provided by voiceover

Valeri Legasov, Deputy Director, Atomic Power Institute
„… The maximum dose was 0.7 röntgens per hour; over the reactor, we got 0.3 and 0.5 röntgens…“

Someone: „Do you think we’ll be able to have children?“
Valeri Legasov: „Yes; don’t worry.“
Someone: „Are you sure?“
Valeri Legasov, laughing: „I’ve been working with radioactivity since 1964 and I’ve got kids – don’t worry!“

In the months that followed, Legasov changed his mind. In a long taped interview with the then-Soviet MP Yurii Scherbak, he gave a damning criticism of the whole nuclear power programme. The problem, he said, was the demand that was made of the technology.

Yurii Scherbak
I had an amazing conversation with Legasov. Suddenly he began telling me, very openly, about the agony he’d been through at Chernobyl. 

Extracts  from Scherbak’s interview with Valerii Legasov

Voiceover: „It’s easy to think or imagine that the enemy is the nuclear reactor. But the enemy isn’t technology. I have come to the paradoxical conclusion that technology must be protected from man. In the past – the time that included the old reactors; the time that ended with Gagarin’s flight into space – the technology was created by people who stood on the shoulders of Tolstoy and Dostoyevsky. They were educated in this period of the great humanitarian ideas; in this period of a beautiful and correct moral sense. They had a clear political idea of the new society they were trying to create; one that would be the most advanced in the world.

But already in the generations that succeeded them, there were engineers who stood on their shoulders and saw only the technical side of things. But if someone is educated only in technical ideas, they cannot create anything new, anything for which they are responsible. „The operators of the reactor that night thought they were doing everything well and correctly – and they were breaking the rules for the sake of doing it trying to do it even better. But they had lost sight of the purpose; [of] what they were doing it for.“

Then, two years to the day after the accident – and for unknown unconfirmed reasons – Valeri Legasov committed suicide.

An extract from the Buchanan Brothers‘ 1946 country-music hit „Atomic Power“ plays as footage from the aftermath of the Chernobyl disaster continues

Joseph Morone, nuclear science historian
In the golden age of science – at the time when society had its most optimistic view of science – it basically had a wrong-headed view of science. It had the view that… this form of the technology he is gesturing toward the reactor containment building behind him was the inevitable form that it had to take; and that if that was the form it took, then it must be the right form. Forty years later, we have a similarly naïve view – it’s no longer tinged by hope and optimism; it’s tinged by pessimism and fear – but we still have this view that society can’t shape technology; that that the form the technology takes is the form we must accept. And, just as this wasn’t true in 1950, it’s not true today. 

This is not a story of technology run amok, although that’s how many people understand it to be; the history of nuclear power is a history of political and economic and social decisions being made about a technology – and the key decisions weren’t made by the technologists; they were made in the realm of business. What science and technology gives you is a range of possibilities; and those possibilities can take you in any number of directions. It’s potentially a liberating force; but, to get there, society has to stop sleepwalking and start realising that it’s not a scientific choice, it’s not an engineering choice – it’s a moral choice.

Back to the 1950s promotional film used at the start of the documentary; the father and son are now inside and have just finished watching a film via a movie projector

Father: „Well, George, does that answer your question?“
Son: „It sure does… It’s given me a whole new perspective – „