Crossroads: Labor Pains of a New Worldview

dokument, který zkoumá hloubky současného stavu člověka a vznik světového názoru, který znovu vytváří náš svět zevnitř.

Týká se společenských poznatků a poznatků z biologie, psychologie, vědy o sítích, vědy o systémech, obchodu, kultury a médií, film odhaluje vnitřní fungování lidské zkušenosti v 21. století a vyzývá diváky, aby vystoupili ze stereotypu a napadli své vlastní předpoklady o tom, kdo jsme skutečně, a proč děláme to, co děláme.

Dokument Křižovatka vytváří evoluční kontext s dnešním stupňujícím se společenským nepokojem, přírodními katastrofami a ekonomickými selháními. Osvětluje kroky integrovaného světového pohledu a proniká silou sociálních sítí do popředí našeho osobního a kolektivního uvědomění.