Facing functional extinction

Guy McPherson – Prezentace v Juneau na Aljašce 8. dubna 2019 Americký vědec, emeritní profesor přírodních věd a ekologie a evoluční biologie na univerzitě v Arizoně.Je známý pro myšlenku Brzského lidského zániku (NTHE), termín o pravděpodobnosti lidského zániku do roku 2030. Více na jeho webu