Guyanská Diana

Dokumentární film z misijních oblastí nejchudšího pobřežního státu Jižní Ameriky. Mladá dívka Diana, potomek původních Indiánů, nás pozvala do svého domova. Snímek autentickým způsobem zachycuje kontrast života pobřeží a vnitrozemí, náboženskou a kulturní různorodost Guyany, zemi „rychle plynoucích vod“. Představuje rozvojové projekty a působení katolické misie skrze Papežská misijní díla

Více informací o filmu a možnost přímé podpory projektů Papežských misijních děl naleznete v Misijním kině:
kino.misijnidila.cz/videa/guyanska-diana/