Hamburger Gitter

Summit G20 jako ukázka moderní policejní práce 170 vyšetřovatelů pracuje na stovkách případů proti militantním demonstrantům a lidem zapojeným do nepokojů a rabování. Kruté tresty byly doposud požadovány a uloženy ve více než 40 případech. Stát ztratil kontrolu nad Hamburkem v létě 2017 a nyní se jej snaží znovu získat.

Dokument se zaměřuje na řešení protestů a státní bezpečnostní politiky. Svoboda shromažďování, svoboda pohybu a svoboda tisku jsou v úvahách stejně důležité jako změny v policejních strategiích. Mohla by být během protestů pozastavena základní práva? Existují soudci a zákonodárci a přesvědčení, kteří reagují odlišně na násilné protesty než v minulosti? Které metody „výjimečné situace G20“ v Hamburku by se mohly stát normou?

Následovali jsme popisováním příslušných událostí, rozhovory s lidmi na obou stranách a rozhovory s odborníky o historii protestů, základních práv, bezpečnostní politiky a celkové politické situaci.