Hejna, Kolektivní inteligence

Je to fascinující pohled: stovky, tisíce, desítky tisíc ryb, ptáků nebo hmyzu se pohybují rychlostí blesku a jakoby na povel. Jenomže neexistuje žádný povel, pilot ani vůdce, který by tahal za nitky. Je to hejno, které jedná kolektivně a je schopno chování, které zdaleka přesahuje schopnosti jednotlivého člena. Hejno představuje formu inteligence, která je radikálně jiná než naše.

Člověku je chování hejna cizí, ale může se od něj mnohému naučit. Vědci z celého světa se snaží rozluštit chování hejna. K biologům se nedávno přidali také inženýři a kybernetici. Rádi by využili poznatků u nových robotických strojů. Roboti s chováním hejna by se v budoucnu mohli využívat pro výzkum vesmíru nebo při léčbě různých nemocí. Abychom byli schopni porozumět velkým zvířecím armádám, musíme zkoumat smysl vytváření např. rojů včel, hejn snovačů nebo přesunujících se krabích kolonií. Dokument s českým dabingem.

Někteří tvorové se vyskytují v tak velkých počtech, až se to vymyká našemu chápání. Vytvářejí společenstva tak obrovská, že nám mnohdy působí těžké škody. Vypadají hrozivě, ale když je začneme detailně studovat, zjistíme, že jsou mimořádně zajímavá. Při vpádu živočišných společenstev do našeho života nás však nevyhnutelně od sebe dělí neviditelná bariéra tvořená našimi odlišnými pocity a vjemy.

Živočišná společenstva sice vstupují do našeho světa, ale propast mezi námi a jimi je obrovská. Abychom byli schopni jim porozumět a usměrnit, musíme je chápat a rozumět jejich vidění světa. Avšak to není jednoduché. A proto budeme i v následujícím dílu zkoumat tu zvláštní a nám cizí inteligenci, která ovládá roje, hejna či stáda.

první díl dvoudílného dokumentu přináší zajímavé informace o fenoménu hejn a odhaluje způsoby, jakými se různí živočichové hromadně organizují. Když se spojí do hejna, vytvoří superorganizmus obrovské síly. Mohou zaútočit na zásoby potravin, zablokovat provoz, podkopat města .. 
 Množství některých druhů živočichů jsou nad naše chápání. Najednou se objeví a vetřou se do našich životů.

Při povrchním pohledu v nich vidíme noční můru, ale při hlubším zkoumání objevíme mimořádnou krásu. V této části dvoudílného filmu uvidíme invazi smrtonosných včel na fotbalový zápas, nájezd saranče na pole rolníků, enormní přemnožení myší, roje pářících se podeniek, obrovské hejna špačků v Římě, zvláštní 17 letý cyklus cikád, deset kilometrový pochod pozemních krabů k moři, kočovné mravence, pakomáry, pletiarky i létající kapry.