Hope in a Changing Climate

John D Liu je mezinárodní odborník na rozsáhlé obnovovací projekty na degradovaných pozemcích. Nejprve čelil rozsáhlým degradovaným ekosystémům v Loess Plateau v horní a střední části Žluté řeky.  V roce 1995 byl fascinovaný tím, jak lidská historie změnila charakter krajiny.

Ztráta biologické rozmanitosti, hydrologická regulace, regulace počasí, regulace klimatu, úrodnost půdy a zemědělská produktivita vedly k masivní chudobě a nepřetržité ekologické krizi. „Během let byl svědkem kroků, které Číňané učinili, aby obnovili ekologii tohoto regionu.

Dokument dokazuje, že je možné obnovit rozsáhlé poškozené ekosystémy, obnovit funkce ekosystému v oblastech, kde byly ztraceny, zásadně zlepšovat životy lidí, kteří jsou po celé generace uvězněni v chudobě a samozřejmě zadržovat uhlík. Tento přístup byl dramaticky prokázán na Loessské plošině v Číně, v oblasti vysočiny, která pokrývá přibližně 640 000 km2 v severní části centrální Číny. Je to rodné město Číňanů dynastie Han, hlavních pramenů Žluté řeky a domov pro nové ekologické a ekonomické paradigma: degradovaný ekosystém o více než 35 000 čtverečních kilometrech půdy je nyní životaschopný a podporuje trvalé hospodářské, sociální a zemědělské aktivity lidí.