How to green the world’s deserts and reverse climate change

„Desertifikace je fantazijní slovo pro zemi, která se obrací na poušť,“ začíná Allan Savory v této tiché silné řeči. A děsivě se to děje na zhruba dvou třetinách travních porostů na světě, což urychluje změnu klimatu a způsobuje, že tradiční pastviny se dostanou do společenského chaosu. Savory se věnoval životu tomu, aby to zastavil. Teď věří – a dosavadní práci -, že překvapivý faktor může chránit travní porosty a dokonce i získat zpět degradovanou půdu, která byla kdysi pouštní.

TEDTalks je každodenní video podcast z nejlepších rozhovorů a vystoupení na konferenci TED, kde přední světoví myslitelé a činitelé přednášejí o svých životech za 18 minut (nebo méně). Hledejte rozhovory o technologii, zábavě a designu – plus věda, podnikání, globální problémy, umění a mnoho dalšího.
Najděte uzavřené titulky a přeložte titulky v mnoha jazycích na adrese http://www.ted.com/translate