Klimatická chyba

Nedávná studie NASA potvrdila, že za globálním oteplováním nestojí jen skleníkové plyny, ale jeho příčinu třeba hledat jinde – zejména v lidské činnosti, kterou je pevnina revidována. Navzdory tomuto poznatku jsou pevniny dlouhodobě přehlíženým faktorem, který zasahuje do celkového oteplování planety a negativního vývoje změny klimatu. NASA obecně poukazuje na odlesňování či nové způsoby obdělávání půdy. My na základě svých pozorování a měření ukazujeme konkrétní příčiny změny klimatu, ale také nápravná opatření. Obě se nacházejí pod našimi nohami, na zemi.