Klimatická výzva a velká proměna

Prof. Hans Joachim Schellnhuber, zakladatel a emeritní ředitel Postupimského institutu pro výzkum změny klimatu (PIK). Je jeden z nejvýznamnějších světových vědců v oblasti klimatu. Člen Německého poradního sboru pro globální změnu. Dlouhodobý člen Mezinárodního palenu pro změny klimatu (IPCC). Držitel Ceny za životní prostředí v Německu (2007), Ceny Volvo pro životní prostředí (2011) a Ceny Blue Planet (2017).

Profesor Schellnhuber byl hostem debatního setkání pořádaného Svazem moderní energetiky (www.modernienergetika.cz) u příležitosti představení kampaně Nová energie Česka na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku. Více o cílech této kampaně na www.novaenergieceska.cz.