Klimatické zařízení má poruchu

Počasí ve Střední Evropě se prokazatelně mění. Slovenská dokumentaristka Katarina Začková věnovala svůj film hledání možných příčin onoho „bláznivého počasí“, které na Slovensku, v České republice, Polsku a Rakousku překvapuje laiky i odborníky. Vedle diskutovaného, a podle některých i diskutabilního, globálního oteplování, je třeba hledat příčiny v zásazích člověka do přírody v posledních padesáti letech.

Staré dobré heslo „voda je život“ stále platí. Ale někteří vodohospodáři a zemědělci jakoby na něj zapomněli. Až příliš velkoryse pojatá meliorace a scelování pozemků způsobily v nedávné minulosti vznik velkých aridních celků. Podobný fenomén se projevuje v „betonových džunglích“ velkoměst a často i v lokálních „džungličkách“ městeček a větších vesnic. I příroda má totiž svou „klimatizaci“ a její hlavní součastí jsou voda a vegetace. Otázka pro nás i pro nastupující generace proto zní: dokážeme toto „klimatizační zařízení“ opravit a udržet ho v náležitém chodu? (oficiální text distributora)

Režie: Katarína Začková