Lepší život

Film vypráví příběhy čtyř migrantů a migrantek z Ukrajiny, Vietnamu, Kyrgyzstánu a Moldávie, kteří si vybrali Českou republiku jako místo, kde chtějí žít a pracovat. Přivádí je k nám sen o lepším životě. Jak se jim u nás žije a pracuje? Jak nahlížejí na naši zemi i naši mentalitu? Jaké problémy musí řešit při cestě sem a životě v Česku? Zažívají zde migranti opravdu svůj lepší život?

Na pozadí konkrétních příběhů film také ukazuje, jakou roli mají v procesu integrace cizinců do české společnosti i neziskové organizace pracující s migranty. Součástí dokumentárního filmu jsou rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT na téma integrace pracovních migrantů na trhu práce a role neziskových organizací v tomto procesu. Medailonek s rozhovory sledujte zde: http://www.youtube.com/watch?v=nZg7A5

Dokumentární film pro SIMI natočil Jan Látal v produkci DW Agentury z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v rámci projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice“.