Living at the Edge of Climate Change

Pro milióny lidí žijících ve východní Africe má klima přímou souvislost s jejich existencí. V průběhu staletí byl tento region vystaven teplotním a srážkovým odchylkám, které obyvatelé Tanzánie spolu s ostatními východoafrickými obyvateli zařadili na okraji. Prostřednictvím přizpůsobivosti a pochopení svého prostředí přežili a občas prosperovali. Změny klimatu a vzrůstající teploty posledních dvou generací však výrazně změnily život v regionu, včetně severní Tanzanie.

Dopad rozporuplného počasí na celé prostředí je dramatický. Ovlivňuje vše od dnešních nepředvídatelných dešťů a délky vegetačního období až po eskalaci hmyzu a nárůst nemoci u zvířat.

Farmáři a masajští pastýři se spojují s tanzanskými vědci a vládními představiteli v popisu transformací, které dělají, aby se přizpůsobili nové realitě, skutečnosti, která ve východní Africe nekončí. Příběhy starších lidí, kteří byli svědky vlivů změn teploty na životě, stejně jako mladí lidé, kteří přehodnotili svůj smysl pro budoucnost, ožívají v dokumentu „Život na hranici změny klimatu“.