Mysli globálně, jednej lokálně

Velice otevřený dokument od režisérky filmu Nádherná zelená – Coline Serrau mapuje problémy současných malých ekozemědělců a rolníků na venkově po celém světě. Ukazuje nedokonalosti zemědělské výroby z pohledu udržitelného rozvoje.

Film ukazuje, jak škodlivé jsou pro naše zdraví a celou společnost děsivé metody potravinové velkovýroby, založené na těžké technice a umělých hnojivech. Režisérka Coline Serreau (autorka skvělého hraného filmu Krásná zelená) tvrdí, že z rozporu velkoplošného zemědělství a průmyslu po první světové válce vzešel zemědělský systém, který využívá doslova vojenské strategie a zbraně a do obživy obyvatelstva tak vstoupilo násilí, kterým nevědomky ubližujeme sami sobě.
Francouzské znění.