Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena

Tak, jak dokážeme devastovat krajinu kolem sebe, tak jí dokážeme i pomoci. Musíme za sebou začít,, uklízet „, např. přibližovací cesty po těžbě kulatiny, které již tak nepoužijeme, protože voda je zeroduje na kámen. My si uděláme do lesa nové a nové cesty, které voda opět zeroduje na kámen. Půdu, kterou voda s sebou odnese, tam nikdy nevrátíme. Uklízet bychom měli i na zemědělské půdě, protože i tu v důsledku minimalizace nákladů hutníme. Zhutněna zem nevpustí dešťovou vodu do půdy. Voda takovou zem eroduje a úrodná půda je vyplavována již desítky let do oceánů. Pole se stávají neúrodné a žádné hnojení nám půdu nenahradí.