Příběh rudého zla

Film The Soviet Story je šokujícím svědectvím o roli sovětského režimu v nejhrůznějším nacistickém projektu — holocaustu. Filmové záběry, fotografie a dokumenty jsou doplněny o rozhovory s historiky a autentické výpovědi bývalých sovětských zpravodajů a disidentů. Otřesné scény reflektující hladomor na Ukrajině (1932/33), masakr v Katyni (1940), partnerství SS a KGB, sovětské masové deportace či brutální lékařské experimenty v gulagu jsou hrozivou výpovědí o pravé tváři Sovětského svazu a jeho vedení. Autor filmu Edvīns Šnore, lotyšský politolog, sbíral materiály pro film více než 10 let. Náročné natáčení dokumentu probíhalo v Rusku, na Ukrajině, v Litvě, Německu, Francii, Velké Británii a Belgii.

Druhá světová válka. Nacisti vraždí civilisty. Říkalo se tomu „sardinková metoda“. Oběti vedle sebe jako sardinky v konzervě; efektivní způsob, jak v krátké době zlikvidovat co nejvíce lidí. Ale tento film nebude o nacistech! Ruce svázané za zády, střela zkušeně mířená do krku a pád do velkého masového hrobu. Tito lidé nebyli zabiti nacisty. Byli zavražděni jedním ze spojenců; Sovětským svazem! SSSR zabíjel lidi tímto způsobem mnoho let, a to jak předtím, tak potom, co se připojil ke Spojencům. Tyto oběti nemají žádné pomníky. Byly pohřbeny v anonymních masových hrobech. Vražedná síla, která je zabila, ani ti, kteří s vrahem spolupracovali, nikdy o svých obětech nepromluvili. Vzpomínka na miliony nevinných obětí byla vymazána z historie…

PŘÍBĚH RUDÉHO ZLA
film Edvinse Snorea

Mladí po celém světě rádi žertují s populárními symboly minulosti. Zatímco nacistický hákový kříž je považován za velmi špatný vtip, sovětské symboly nikoliv. Komunismus nakonec nebyl nacismus. Mluvil o rovnosti a harmonii. Na myšlence samotné nebylo nic špatného. l když. . . ve skutečnosti bylo. Bylo zde něco, čím se komunismus lišil od jiných utopií. Lenin věřil ve „válku tříd“ – konečně harmonie bude dosaženo jedině, když určitě skupiny lidí budou vyvražděny.

VLADIMIR BUKOVSKY sovětský disident
Jakmile se komunisté dostanou k moci, a nezáleží na tom kde, jestli v Rusku, Polsku, na Kubě, v Nikaragui, Číně, hned zlikvidují až 1 0% populace. To je velmi specifické. Likvidováni nejsou jen nepřátelé. Oni nejsou nepřátelé. Cílem je změnit strukturu společnosti. Je to sociální inženýrství. Intelektuálové, nejlepší pracovníci, nejlepší inženýři. Zabijí je všechny. A potom se pokusí vytvořit novou společnost. „Pověste nejméně 100 kulaků. Popravte zajatce! Dělejte to tak, aby to lidé stovky mil daleko viděli a třásli se!“ Lenin V roce 1917 se komunisté chopili moci. Lenin tak dostal šanci aplikovat marxismus v praxi. Všichni, kdo projevili odpor, byli zastřeleni. Protestující rolníci byli vyvražďováni.

NORMAN DAVIES historik, Cambridge University
Nikdo neví, kolik lidí zemřelo, ale bylo jich více než deset milionů. Ani ten nejkrutější teror však nemohl prolomit odpor lidu. A to zejména v etnických republikách, kde se komunistický teror mísil s národním utlačováním – jako na Ukrajině … 11.září 1932 napsal Stalin svému kolegovi Kaganovičovi: „Situace na Ukrajině je vážná. Pokud rychle něco nepodnikneme, můžeme Ukrajinu ztratit“. Jednání Stalinova nejbližšího kruhu vyústilo v plán akce. Byl to hrozivý plán! V zimě 1 932/33 byly Ukrajině odebrány všechny zásoby potravin. Ukrajina byla obehnána velikým kordonem, aby nikdo nemohl uprchnout. Zpočátku lidé neumírali. Zbylé zásoby obilí a zeleniny je udržovaly naživu. To však nebylo součástí Stalinova plánu. Stalin poručil NKVD, aby zabavila všechny potraviny z těchto oblastí. Dobře věděl, že je tím odsuzuje k smrti.

NIKOLAY MELNIK přežil hladomor 1932 / 33
Brambory, řepa, zelí. Nasolené zelí bylo zabavováno po celých sudech. Vzali nám všechny potraviny. Všechny!

VOLODIMIR SERGIYCHUK profesor, Kyjevská univerzita
Když rolníkům vzali všechny potraviny, zakázali jim je kdekoliv shánět. Koupit je, vyměnit, či získat jinou cestou. A pak. . . začal hlad.

BORIS SOKOLOV historik
Lidé umírali. A nemohli do měst. Speciální stráže zabraňovaly těmto umírajícím a hladovějícím lidem, aby nastoupili do vlaků. Mnoho z nich zemřelo na nádraží a podél kolejí do Charkova a Kyjeva. Ukrajinci umírali mučivě pomalu. Děti v bolestech volaly o chleba. Mnoho z nich ztratilo pud sebezáchovy a vydávaly se na pole střežená NKVD nasbírat několik klásků obilí. Byly na místě zastřeleny… Většina obětí však umírala pomalu. Doma. Speciální jednotky NKVD objížděly lidské příbytky a sbíraly mrtvá těla. Za každou vydanou mrtvolu byla odměna 200 gramů chleba. Vstoupili do domu a zeptali se; „Kde máte mrtvé?“ V posteli ležela umírající žena. Řekli; „Vezmeme ji! Stejně zemře. Proč se pro ni zítra vracet?“ Žena je prosila: „Neberte mě. Ještě žiju! Chci žít“.

MARIA ZAGUTS přežila hladomor 1932 / 33
Bylo to děsivě! Pohřbívali lidi, kteří ještě žili. Zem se hýbala. Mnoho lidí bylo pohřbeno zaživa! Toto místo je pro mě posvátné. Je to místo odpočinku obětí hladomoru, i mých příbuzných, mé babičky. O 10 let později zavraždí nacisti miliony Židů. Vezmou jim zlato, roztaví ho a zlatě cihly uloží ve švýcarských bankách. Nevíme, co komunisti udělali se zlatem zabaveným těmto lidem. Měli vůbec nějaké zlato? Víme jen to, co udělali s obilím, které jim vzali. Bylo vyvezeno na Západ. Miliony a miliony tun. Navzdory hladomoru byl vývoz ukrajinského obilí zvýšen na maximum. Západní média informovala o rozsahu a povaze hladomoru. Ukrajinci byli likvidováni před zraky celého světa. Svět jim však nepomohl! Sedm milionů lidí bylo vyhladověno k smrti. Za dobu jednoho roku. Lidstvo do té doby nezažilo účinnější likvidační program, než ten na Ukrajině v zimě 1932 / 1933. Sovětská společnost byla první komunistickou společností na zemi. Byl to obrovský sociální experiment. Agonická smrt sedmi milionů Ukrajinců získala v pokřiveném smýšlení komunistů širší význam. Musí být provedena revoluce a ustavena diktatura proletariátu.

PIERRE RIGOULOT historik, Institut d´histoire Sociale, Paříž
Potom se může zrodit „nový člověk“. Stvoření „nového člověka“ bylo konečným cílem marxismu. Vychování nově evoluční formy člověka, který bude myslet, vypadat a chovat se odlišně. Komunisté však v této snaze nebyli jediní. Hitler: Musíme vytvořit „nového člověka“. Objeví se nová forma života! Hitlerův národní socialismus byl také o stvoření „nového člověka“. Oba systémy vytvářejí ideologii, jejíž ambicí je stvořit „nového člověka“.

FRANCOISE THOM profesorka moderní historie, Sorbonne
Neberou lidskou přirozenost takovou, jaká je. Jsou v rozporu s přírodou, s lidskou přirozeností. Z toho koření totalitarianismus. Nacistická ideologie byla založena na klamné biologii, komunistická na klamně sociologii. Oba systémy se však považovaly za vědecké a racionálně podloženě. Přední nacistický vědec Alfred Rosenberg doznal před Norimberským tribunálem, že Hitler zneužil ideu národního socialismu. Ve skutečnosti nebyla tato myšlenka z pohledu nacistů vůbec špatná: zdraví, krásní, blonďatí a šťastní lidé. . . Společnost budoucnosti. Bez postižených a Židů. Téměř ráj na zemi. Z nějakého důvodu však národní socialismus tento výsledek nepřinesl. Stejně jako jej nepřinesl socialismus sovětský. Oba zanechaly tisíce masových hrobů, miliony mrtvých. Byla to jen shoda okolností?

GEORGE WATSON literární historik, Cambridge University
Podle mě si mnoho lidí neuvědomuje, že to byli pouze socialisti, kdo v 19. a 20. století veřejně obhajovali genocidu. O tom se dnes jen velmi málo ví. Je to šokující. Přednáším o tom na univerzitách a vždy se setkávám s velkým údivem.

PROČ JE NUTNĚ ZABÍJET

Poprvé se to objevilo v lednu 1849 v Marxově deníku Neue Reinische Zeitung. Engels zde psal o třídním boji. Když nastane socialistická revoluce, dojde k třídní válce. V Evropě budou primitivní společnosti o dvě stadia pozadu, protože nebudou ještě ani kapitalistické. Měl na mysli Basky, Bretony, Skoty z hor a Srby. Nazýval je „rasovým odpadem“. Tyto skupiny musejí být zničeny, protože když jsou v historickém vývoji o dvě stadia pozadu, nebude možné vychovat z nich revolucionáře. Mluvil o sprostotě a špinavosti Slovanů. Myslel si například, že Polsko nemá žádný důvod k existenci. Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu. Karel Marx Marx to započal. Byl předchůdcem moderní politické genocidy. Nevím o žádném evropském mysliteli moderní doby před MarxemEngelsem, který by veřejně obhajoval rasové vyhlazování. Nemohu najít nic z dřívější doby. Proto se domnívám, že vše začali oni. Učení Marxe a Engelse bylo pečlivě studováno Leninem. Mužem, který ustavil první marxistickou zemi na světě. Rok po Leninově smrti v r oce 1924 uveřejnily New York Times malý článek, který v tě době prošel téměř bez povšimnutí. Psalo se v něm o jedné nově ustavené straně v Německu: „Národně socialistická dělnická strana, jejímž patronem a vůdcem je Adolf Hitler, trvá na svém přesvědčení, že LeninHitler mají mnoho společného“. Kdo je autorem tohoto výroku? Jistý Dr. Goebbels. Po řečníkově utvrzení, že Lenin je největším mužem, hned za Hitlerem, a že rozdíl mezi komunismem a Hitlerovou vírou je jen nepatrný, se ozval cinkot pivních sklenic. Neuvěřitelné. Budoucí ministr nacistické propagandy Goebbels otevřeně prohlašoval, že „rozdíl mezi komunismem a Hitlerovou vírou je jen nepatrný“. Takové tvrzení nemohlo mít velký úspěch u potenciálních voličů. A tak nacisti změnili svou taktiku. Jejich plakáty z počátku kampaně se v tichosti vytratily. Již nikdy veřejně nezdůrazňovali svou podobnost s komunisty. V soukromí však byli nacisti a Hitler otevřenější. Hitler často prohlašoval, že se z marxismu mnoho naučil, myslím tím ze čtení Marxe. Celý národní socialismus je na tom založen, tvrdil. Lidé stále zapomínají, že nacistický režim v Německu byl také socialistický.

VLADIMIR BUKOVSKY sovětský disident
Oficiálně se nazývali Národně socialistická dělnická strana. Tudíž to byla odnož socialismu. Sověti byli mezinárodní socialisti a ti v Německu byli národní socialisti. Ve skutečnosti je to stejná věc. Jen trochu odlišná interpretace.

FRANCOISE THOM profesorka moderní historie, Sorbonne
Část levice šla za Hitlerem. Přinejmenším ve Francii se část socialistů přiklonila k Hitlerovi. Populární britský dramatik Bernard Shaw podporoval Hitlera v médiích. Levice podporovala Hitlera ne proto, že by ji oklamal. Věděli, že Hitler je schopný zabíjet, sám řekl, že by zabil. Proto ho podporovali. Všichni musíte znát alespoň půl tuctu lidí, Kteří jsou v tomto světě k ničemu. Kteří jsou spíše na obtíž než ku prospěchu. Jen je tam postavme a ptejme se – „pane či dámo; nyní prosím buďte tak laskaví ospravedlnit svou existenci?“ Pokud nemůžete ospravedlnit svou existenci, pokud neodvádíte svůj kus práce, pokud nevyrábíte tolik, kolik spotřebujete, potom očividně nemůžeme použít naši společnost k tomu, abychom Vás drželi naživu, neboť Váš život pro nás není přínosem a nemůže být užitečný ani Vám osobně „. Bernard Shaw věřil v zabíjení podle kategorií. Ne podle rasových kategorií, ale podle charakteristik; líní, neschopní. Zabíjení parazitů ve společnosti; o tom byl marxistický socialismus. Shaw v londýnském tisku vyzýval vědce, aby vynalezli humánní plyn. „Vyzývám chemiky, aby vynalezli humánní plyn, který by zabíjel okamžitě a bezbolestně. V každém případě smrtelný, avšak humánní, ne krutý“. Za deset let bude takový plyn vytvořen. Bude pojmenován Cyklon-B. Muž, který dohlížel na jeho praktické použití, Adolf Eichmann, později dosvědčí, že díky Cyklonu-B umírali lidé v Auschwitzu bez bolesti. Cyklon-B byl humánní plyn. Ano, Eichmann použije přesně tato slova. Avšak Bernard Shaw, stejně jako levice obecně, byl zásadně proti nacismu. Protože Hitler pokřivil marxismus k nepoznání. Vraždění lidí plynem na základě jejich národnosti bylo absolutně neomluvitelně. Výběr měl být založen na třídě. Hitler dělal všechno špatně! Úplně jiní lidé měli být zabíjeni. Jediným skutečně marxistickým státem na zemi byl Sovětský svaz. Vyhlazoval přesně podle Marxova učení – třídní nepřátele. Ve skutečnosti byl tento proces podobný vyhlazování Židů. Oběti byly nejdříve zesměšněny, veřejně poníženy. A poté zavražděny. Byly jich miliony. Pojďme a veřejně je osočme! A potom jich můžeme odsoudit ještě více, ty, kteří zůstali. Nebojme se to udělat. Pokud se nepřítel nevzdá, musí být zlikvidován.

ALEXANDER GURYANOV společnost „Memorial“ Moskva
Ve třicátých letech 20. století byla zavedena technologie vraždění a poprav. Každá správní oblast měla místo určené pro pohřbívání mrtvol. Vraždy byly prováděny ve vězeních. Ve sklepení byly speciální komory pro střílení. S betonovými zdmi a žlábkem pro odtok krve. Osoba byla přivedena chodbou do „červeného rohu“. Tam proběhla poslední kontrola totožnosti. Oběť se musela identifikovat. Potom byla odvedena do oné místnosti. Když vstoupila, byla zezadu střelena do hlavy.

NICOLAS WERTH spoluautor „Černě knihy komunismu“
Ano, lidé byli zabíjeni střelou do hlavy. Zavraždili jich stovky za noc. Mrtvoly pak byly naloženy na náklaďáky, odvezeny za město a pohřbeny v okolních lesech a parcích. Toto je les Bikivna nedaleko Kyjeva. Starší lidé nikdy nezapomenou na náklaďáky, které tudy jezdily během noci. Krev z nich kapala na cestu. Příbuzní mohli navštívit toto místo až po padesáti letech. Vytvořili tento památník, kde jsou stromy pomníky. Každý strom v tomto lese je ovázán šátkem na památku nevinných obětí, které byly brutálně zavražděny a vhozeny do masových hrobů. Bikivna, Butovo, Leningrad, Vinica, Charkov. Masově hroby pokropily celou zemi… Společnost byla vyčištěna od všech skupin neschopných budovat komunismus. Celá generace dětí ztratila své rodiče a staly se z nich bezdomovci. Miliony z nich žebraly o chléb v ulicích sovětských měst. Byl to rozpačitý pohled, zvlášť když do Moskvy přijeli přátelé ze zahraničí. Stalin tento problém vyřešil. V polovině třicátých let Stalin schválil, aby děti byly stříleny od věku dvanácti let. V největší zemi světa byli lidé stříleni ve dne v noci. Stalin došel tak daleko, že byli zabíjeni namátkově, podle kvót. Řekněme sto tisíc v oblasti Tambov. Kdokoli, koho chytli a zastřelili, naplňoval kvótu. Nestarali se o jména. Potě, co kvóty byly splněny, místní orgány podaly zprávu Stalinovi a požádaly o dodatečné kvóty!

VLADIMIR KARPOV bývalý sovětský plukovník
Chruščov požádal o zvýšení svých kvót. Měl povoleno zabít 7 nebo 8 tisíc „nepřátel“. Žádal; „Prosím zvyšte mě kvóty na 17 tisíc.“ Dodatečné kvóty byly uděleny. A po jejich naplnění se opět žádalo o další. Bylo to jako nekonečný stroj na smrt. Stále to zabíjelo a zabíjelo a zabíjelo.

MICHAIL GORBAČOV bývalý prezident Sovětského svazu
Stalin byl potřísněný krví! Viděl jsem rozsudky smrti, které podepisoval po balících. Spolu s Molotovem a dalšími. Molotov vždy dodal – změňte „10 let“ na „poprava“. Balíky!

NATALIA LEBEDEVA historička
V letech 1937-1941 bylo jedenáct milionů lidí uvězněno či zabito. 11 milionů! Dokážete si představit rozsah tohoto útlaku proti vlastním lidem? Podle mě svět nikdy nespatřil takové krveprolití, jak v počtu mrtvých, tak ve způsobu zabíjení. V Evropě se objevil muž, který věrně následoval situaci v Rusku. Hitler. Zavraždit miliony lidí v tak krátké době bylo skutečně pozoruhodné. Holocaust byl zatím jen myšlenkou… v Hitlerově hlavě.

PŘÍPRAVA NOVÉHO SVĚTOVÉHO POŘÁDKU

Před námi je Německo, v nás pochoduje Německo, a za námi přichází Německo! Hitlerův pokřivený pohled na svět začal získávat skutečné obrysy. Anektoval Rakousko, okupoval Československo. Všem to bylo jasně; jedinou cestou k zabránění globální katastrofy je zastavení Hitlera. Stalin se ale odmítl přidat k „protihitlerovské koalici“.

VLADIMIR BUKOVSKY sovětský disident
Stalinovým cílem bylo zničení starého pořádku v Evropě. Chtěl nechat Hitlera, aby to udělal. Ať je Hitler ten „zlý“. Nebudou parlamenty, odbory, armády, ani vlády. A potom přijde Stalin jako osvoboditel. Miliony lidí v koncentračních táborech budou doufat ve vysvobození. . . A Stalin a Rudá armáda všechny osvobodí. Takový byl jeho plán. Hitler však neměl ani zdroje, ani bezpečné hranice k vedení velké války. A tak 23. srpna 1 939 HitlerStalin podepsali pakt. Ten zaručil Německu bezpečně východní hranice. Obrovské dodávky strategických zdrojů měly být poskytnuty v rámci pozdějších dohod. 24. srpna Ribbentrop podává zprávu Hitlerovi o jeho návštěvě Moskvy. Hitler se raduje. Ted´ má vše, co potřebuje k zahájení světové války. 1 . září 1939. Hitler útočí ze západu na Polsko. Polsko zoufale vzdoruje nacistům. 17.IX.39 Polsko je nečekaně napadeno z východu – Sovětským svazem.

SERGEY SLUCH historik
Podle mezinárodního práva bylo rozhodnutí sovětské vlády vpadnout do Polska jasným aktem agrese. Bombardéry Luftwaffe útočily na polská města. A sovětský radiový vysílač v Minsku je naváděl na jejich cíle. Rudá armáda tehdy vypadala jinak. Vstoupila do druhé světové války po boku SS. Místní lidé měli občas problém rozeznat je od sebe. A tak se pro jistotu obraceli na obě.

NORMAN DAVIES historik, Cambridge University
Německá armáda se setkala s Rudou armádou uprostřed Polska. A pak si ta dvě totalitní monstra mezi sebou rozdělila celou zemi. Sovětský tisk zobrazoval celou událost jako boj proti polskému fašismu. Mírumilovné nacistické Německo a Sovětský svaz bojovali proti agresivnímu polskému fašismu. Svět však nevěděl, že se oba diktátoři dohodli nejen na Polsku. V tajném protokolu, podepsaném v Kremlu týden před začátkem války, se HitlerStalin dohodli na rozdělení Evropy! Původní Ribentroppův návrh to neobsahoval. Ačkoli se to může zdát zvláštní, iniciátorem tohoto protokolu byl Stalin. My jsme to však zapírali. Tak agresivní plán přeci komunistická strana nemohla podepsat. Proto jsme to do posledního dne zapírali. Tímto tajným protokolem dal Hitler Stalinovi zelenou k okupaci řady evropských zemí. První na seznamu bylo Finsko.

ARI VATANEN poslanec Evropského parlamentu
Když v listopadu 1939 první bombardéry zaútočily na Helsinky, Finové si mysleli, že se tyto ruské bombardéry ztratily, že bombardují Helsinky omylem. Ruské bombardéry opět sviští nad Helsinkami. Toto hrdé město se opět otřásá pod tíhou destrukce. Cítíte, jak vám srdce bije rychleji, když vidíte padat budovy po nárazu bomb! Moskva označila Finsko za fašistický režim a zahájila mohutný pozemní útok. Byla to katastrofa. Rusům zůstalo 300 tisíc lidí mrtvých, zmrzlých a zraněných. Malé Finsko zázračně vzdorovalo největší armádě světa. Avšak za nesmírnou cenu. Můj otec ztratil v tě válce čtyři své bratry. Čtyři. To je na jednu rodinu hodně. To byla cena, kterou jsme museli zaplatit za to, že jsme nesousedili s demokratickou společností. Finská vlajka stále vlaje, i když může ztratit svou svobodu a zemi, bojuje dál. Další nálet na Helsinky. Ted´ kamera zachycuje hrůzu způsobenou nálety dětem. Lidé se těsní u zdi, brání se před smrtí. Je to válka proti ženám a dětem. l když Rusové nemohou vyhrát, stále mohou vypalovat a ničit. Za svou brutální agresi proti Finsku byl SSSR vyloučen ze Společnosti národů. Tvrzení Kremlu o boji proti finskému fašismu nebyla brána vážně. Jen tři země byly do té doby Ligou označeny za agresory – militantní Japonsko, fašistická Itálie a nacistické Německo. Ted´ se k nim přidal i Sovětský svaz. Sovětskému svazu tak zůstal už jen jeden spojenec – Hitler. Hitler zahájil Blitzkrieg na západě. Nacisti okupovali Dánsko, Belgii, Holandsko, Lucembursko. Norsko bylo Hitlerem napadeno za přímé podpory Sovětského svazu. Stalin poskytl nacistům sovětskou námořní základnu u Murmansku, ze které Hitler zahájil svůj útok na Norsko. Když se Berlín rozhodl dále nevyužívat tuto základnu, německý admirál Raeder německý admirál Raeder poslal dopis veliteli sovětského námořnictva Kuznětsovovi, ve kterém vyjádřil svou hlubokou vděčnost za služby poskytnuté německému námořnictvu. Stalin napsal Ribentroppovi: Přátelství mezi Německem a Sovětským svazem bylo zpečetěno krví. Podle všeho myslel krev sovětských a nacistických obětí. A bylo to opravdově přátelství. Sovětští a nacističtí důstojníci se setkávali a diskutovali o vývoji ve válce. V prosinci 1 939 byl vývoj dobrý. Vyhlídky byly dokonce ještě lepší. Byl důvod k oslavě… Sovětský svaz se stal hlavním dodavatelem zdrojů pro nacistickou válečnou mašinérií. Tisíce tun ropy, železné rudy, stavebního materiálu. Německé armádě putovaly dokonce i vagony plné sovětského obilí. Sovětští obyvatelé hladověli, zatímco jejich vláda posílala potraviny Hitlerovi. Sovětský svaz zašel ještě dál. Přesvědčil komunistické strany v Evropě, aby sabotovaly hnutí odporu a podporovaly nacisty. Mohli jste vidět pařížské dělníky mluvit přátelsky s německými vojáky na ulici, nebo v kavárně na rohu. „Bravo soudruzi a vydržte!“ l kdyby se to nemělo líbit střední třídě. Bratrstvo lidí nezůstane navždy jen přáním. Stane se živoucí realitou. Taková byla francouzská komunistická strana v červenci 1 940. Komunistická strana dnes tvrdí, že se stavěla na odpor nacistům již před červnem 1 941 , kdy byl Sovětský svaz napaden.

PIERRE RIGOULOT historik, Institut d´histoire Sociale, Paříž
Ve skutečnosti – bojovali proti vládě maršála Petaina urputněji než Němci. V červnu 1 940 Hitler rozdrtil Francii. Stalin mezitím okupoval Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Jedinou zemí v Evropě, která vydržela vzdorovat Hitlerovi, byla Velká Británie. Pokud by Velká Británie podlehla, mocnosti Osy by získaly kontrolu nad Evropou, Asií, Afrikou a Australo-Asií, a mohly by využít enormních vojenských a námořních zdrojů ke zvýšení tlaku na tuto polokouli. Americký prezident Roosevelt považoval Sovětský svaz za mocnost Osy. Bylo to zřejmé každému: Stalin patřil do fašistického tábora. Sovětský předseda vlády Molotov přijel do Berlína jednat o poválečném uspořádání světa. Přivezl si s sebou seznam území, o která měl Sovětský svaz zájem. Zatímco Hitler s Molotovem jednali, ostatní sovětští soudruzi se bavili ve společnosti Goebbelse, který vyzdvihoval výhody nacismu. Byl to totiž Molotov, ne Goebbels, kdo varoval Západ před bojem proti nacistické ideologii. Nejen to! Ve svém projevu k Nejvyššímu sovětu v Kremlu Molotov prohlásil, že bojovat proti nacistické ideologii je zločin. Bylo to zveřejněno ve všech největších sovětských novinách. Tento a další jiné texty později zmizí z veřejných knihoven v Sovětském svazu, spolu s dalšími pro-nacistickými výroky sovětské vlády. Ale proč byl boj proti nacismu ze sovětského pohledu zločin? Protože masově vraždění a koncentrační tábory byly podloženy právě touto ideologií. Práce osvobozuje – nacistické tábory. Práce je ctí – sovětské tábory. Pokud by někdo chtěl bojovat proti ideologii, která za tím stála, nakonec by bojoval i proti sovětskému režimu. Molotov to věděl. A byl to právě on, kdo dohlížel na vyhlazení 7 milionů Ukrajinců. Himmler dohlížel na vyhlazování Židů. Oba muži se shodovali v tom, že pro obecně blaho je zkrátka nutné zbavit se určitých skupin. Winston Churchill se netajil tím, že pro něj byly obě ideologie dost podobně. Podle něj byl nacismus určitou formou komunistické krutovlády. Ten „odporný komunistický despotismus“, jak ho v roce 1 940 Churchill nazval, nakonec vyhrál. S pomocí Spojenců. Zde to je oslavováno. Šedesáté výročí Velkého vítězství. Historická událost. Neméně historická než první sovětská oslava vítězství v druhé světové válce. Společně s nacisty. Velící generálově německých a ruských jednotek společně převzali vedoucí formaci pochodu, Sověti nikdy nezdůrazňovali, že pochodovali pod nacistickou vlajkou. Oficiálně se Moskva stavěla do role urputného bojovníka proti fašismu. Mnoho lidí tomu věřilo. A tak mnoho Židů uteklo před Hitlerem do SSSR. A pak Stalin udělal něco nepředstavitelného… Všechny je shromáždil a poslal je zpět gestapu – na důkaz přátelství.

SOVĚTSKO-NACISTICKĚ SPOJENECTVÍ

Znovu se podívejme na tyto záběry. Sovětský důstojník vítá své kolegy z SS… nacistickým pozdravem. Nacistická SS a sovětská NKVD, Stalinova bezpečností policie, velmi těsně spolupracovaly. Archivní dokumenty odhalují rozsah této spolupráce. Seznamy plně jmen německých komunistů a Židů, které Sověti předávali nacistům. Prosinec 1937, duben 1938, květen 1938, listopad 1938. Většina těchto lidí zahynula v nacistických koncentračních tábor ech. Partnerství SS a NKVD však nebylo omezeno na vydávání společných nepřátel. NKVD cvičilo příslušníky gestapa. Sovětská mašinérie teroru pracovala už 20 let před příchodem nacistů.

VIKTOR SUVOROV bývalý sovětský tajný agent
Delegace příslušníků německého gestapa a SS se přijela do Sovětského svazu učit budovat koncentrační tábory. Sovětští důstojníci zase přijeli do nacisty okupovaného Krakova, aby se zde setkali se svými kolegy z SS. Židovská otázka byla jedním z hlavních bodů jednání. Sovětští zástupci koordinovali deportaci Židů přímo s generálmajorem SS Otto Wächterem, jedním z duchovních otců holocaustu. Wächter přesunul Židy do krakovského ghetta a později zařídil jejich vyhlazení v plynových komorách. Skutečnost, že Sověti kolaborovali s SS, už dnes Rusko nepopírá. Stále však nechce přiznat, že tato spolupráce byla podložena písemnou dohodou. Je to v němčině. Berijův podpis. Překlad z němčiny; „Vrchní velitel jednotek SS, vedoucí nejvyššího bezpečnostního úřadu“. Berlín, 3. listopadu 1 938. Zplnomocňuji svého zástupce, plukovníka SS Muellera, k podpisu dohody v Moskvě o koordinaci aktivit NKVD a nejvyššího bezpečnostního úřadu v Berlíně. Pevně věříme, že tato dohoda posilní mír a bezpečnost mezi našimi zeměmi. Velitel družstva SS Heydrich. Připojeno k hlavnímu dokumentu. Lavrentij Berija. Tento dokument byl propašován ven z prezidentského archivu v Moskvě. Byl ukázán v ruské televizi. Později však tyto záběry z televizního archivu zmizely. Na rozdíl od oficiálního postoje Kremlu, bývalí sovětští předáci, kteří měli přístup do archivu Ústředního výboru, potvrzují existenci takového dokumentu. Vladimir Karpov, bývalý plukovník vojenské kontrarozvědky Dvakrát prohlášený hrdinou Sovětského svazu, člen Ústředního výboru. Mluvili jsme s panem Karpovem v jeho moskevském bytě na Kutuzovově vyhlídce 26 v domě bývalého šéfa KGB Andropova a sovětského vůdce Leonida Brežněva. KGB (tehdejší NKVD) a gestapo podepsaly tajný dokument o spolupráci. Obvinili mě ze lhaní a tvrdili, že to nebyla pravda. Byli jsme přeci internacionalisti a nemohli jsme podepsat takový dokument.

NATALIA LEBEDEVA Historička
Tento rozpor je neuvěřitelný! Na jednu stranu je Stalinův režim považován za zločinný, ale na druhé straně je dělána výjimka v oblasti zahraniční politiky. Pokud je režim zločinný, potom jedná zločinecky ve všech oblastech, včetně zahraniční politiky. To bychom měli jednou provždy uznat! Avšak Moskva si to nepřipouští. Nechce připustit zločinnost sovětského režimu. Dokumenty odhalující pravou povahu sovětského režimu byly prohlášeny za padělky. Stejně jako onen tajný dokument rozdělující Evropu. Je zajímavé, že v tomto případě je popírání Kremlu podpořeno jedním západním historikem – Davidem Irvingem, který se ještě více proslavil popíráním holocaustu. Ale proč by odmítal pravost tohoto dokumentu? Můžeme jen hádat. Citace; NKVD navrhne sovětské vládě plán na snížení participace Židů ve státních orgánech a vyloučení Židů z oblasti kultury a vzdělávání. Podepsáno šéfem sovětské tajné policie Berijou. A zástupcem Hlavního úřadu pro bezpečnost říše Muellerem. Zní to dost hrozivě. Ještě hrozivější je však to, že v dnešním Rusku jsou Stalinovy činy obhajovány na nejvyšší úrovni. Člen parlamentu a bývalý ruský ministr obrany Igor Radionov. Byla to opravdová válka – válka proti židovskému fašismu v naší zemi. Radionov je dnes v Rusku jen jedním z mnoha, kteří věří tomu, že pomáhat Hitlerovi v jeho boji proti Židům byl vlastně ušlechtilý odpor proti fašismu, židovskému fašismu, jak se tomu dnes v Rusku říká. V roce 1 939 Stalin propustil svého dlouholetého ministra zahraničí Litvinova.

BORISS SOKOLOV historik
. . . protože byl Žid, nehodilo se, aby Litvinov podepisoval dohody s Německem. V květnu 1939 byl Litvinov odstraněn. Tanky NKVD obklíčily sovětské ministerstvo zahraničí. A Stalin vydal příkaz; „Vyčistěte tu synagogu!“ Slova, která byste očekávali spíše od Hitlera. Ale i Stalin byl schopný takových předsudků. Exilový komunistický vůdce Lev Trocký varoval svět před Stalinovým anti-semitismem a o jeho spolupráci s Hitlerem. Trockij; Stalinova policie GPU se snížila na úroveň nacistického gestapa. Jeho otevřenost začala být pro Kreml nebezpečná. Trocký si byl vědom toho, že každý z jeho projevů může být jeho posledním. Věděl, že po něm Stalin jde. Ale ani v nejhorších snech si nedokázal představit, jak krutá bude jeho smrt. Stalin poslal do Mexika tajného agenta. Ten se vplížil do Trockého domu a roztříštil mu hlavu cepínem. Trocký bojoval o život dva dny, a potě v nesmírných bolestech zemřel. Za dob Stalina se s kritiky Kremlu nediskutovalo. Byli zavražděni. Sovětský svaz, stejně jako nacistické Německo, nejen že páchal kriminální činy, ale byl zločinný už ve své podstatě. Každý, kdo se chtěl stát členem Stalinova Politbyra, musel přijmout odpovědnost za smrt. Jinak by mu nevěřili. musel přijmout odpovědnost za smrt. Jinak by mu nevěřili. Jako ve zločineckém gangu. Stalin málokdy podepisoval rozsudky smrti sám. Ostatní členové Politbyra museli také připojit své podpisy pod seznamy smrti. l ti, kteří později Stalina odsoudili, l ti, kteří později Stalina odsoudili, byli osobně odpovědní za masové vraždy. Soudruzi byli spjati společnými zločiny. Neměli jinou možnost, než páchat další a další. Neměli jinou možnost, než páchat další a další. V březnu 1 940 bylo v lese blízko Katyně vyhloubeno osm obrovských hrobů. v lese blízko Katyně vyhloubeno osm obrovských hrobů. Těžké náklaďáky k nim přivezly skupiny lidí. Byli to polští armádní záložníci: lékaři, inženýři, učitelé. Přikázali jim vystoupit z vozů. Nikdo neměl vědět, co se stane potom. . . Nikdo neměl vědět, co se stane potom. . . Hajný, který tam tehdy pracoval, slyšel hluk náklaďáků. A potom byl zavřený 25 let. Pod falešným jménem. Mohli ho zabít. Z nějakého důvodu to však neudělali. Z nějakého důvodu to však neudělali.

VLADIMIR BUKOVSKY sovětský disident
Prostě ho drželi ve vězení. To dobře víme. Čeho byl svědkem? Viděl, jak je NKVD střílejí. Zezadu do krku. Viděl lidi se svázanýma rukama, kteří klečeli na kraji jámy. A pak je zastřelili. na kraji jámy. A pak je zastřelili.  Politbyr o CKVKPb rozhodlo, že všichni vězni z těchto tří táborů musejí být zastřeleni. Katyňský masakr byl první masovou popravou takového rozsahu za druhé světové války. Nacisti budou následovat tohoto příkladu o něco později.  Masakr v Katyni odstartoval masově vraždění, které brzy proměnilo druhou světovou válku v největší krveprolití v lidské historii. Po Katyni začali Sověti provádět masakry pravidelně. Riga, Tartu, Lvov, Minsk. Riga, Tartu, Lvov, Minsk. Příbuzní nebyli schopní identifikovat mrtvoly. Krutě mučení je změnilo k nepoznání. Sovětský svaz se mezitím stal spojeneckou mocností. Sovětští důstojníci strhávali nehty, Sovětští důstojníci strhávali nehty, vyřezávali jazyky a propichovali lebky svých obětí hřebíky. A byli placeni ze Západu! Britský Zákon o válečných zločinech jim v Británii poskytl imunitu, protože podle něj byly válečně zločiny spáchány pouze Němci.  Ptáte se, co je naším cílem? Mohu odpovědět jedním slovem – vítězství. Vítězství za každou cenu! Celý západní svět žil 60 let v přesvědčení, že všechny zločiny byly nacistické zločiny, a bylo těžké toto přesvědčení změnit. Je obtížné předvídat, zda se Evropa někdy vyrovná Je obtížné předvídat, zda se Evropa někdy vyrovná s touto zločinnou částí své historie. Masově vraždění je masové vraždění. Masově vraždění je masové vraždění. Neměl by se dělat rozdíl mezi jednou a druhou stranou. A přesto tu rozdíl je. Sovětští důstojníci, kteří zastřelili víc než 20 000 neozbrojených lidí, byli dekorováni. Major Sopruněnko, který stál za popravami v Katyni,

VIKTOR SUVOROV bývalý sovětský tajný agent byl oceněn čestným vyznamenáním.
Serov, pozdější šéf KGB, byl za zastřelení polských důstojníků oceněn Leninovým řádem, nejvyšším sovětským vyznamenáním.  Ve druhé světově válce zemřelo více než 2 7 milionů sovětských občanů. Komunistická strana se vždy snažila toto číslo znevažovat. Proč? Protože jen část z nich byla zabita Němci. Nesmíme zapomínat, že když pochodovala Rudá armáda, hned za ní šla druhá armáda, armáda NKVD se svými tanky a kulomety, pálící před sebe tak, aby se nikdo nemohl vrátit. aby se nikdo nemohl vrátit. Viktor Baturin, předseda ruského sdružení vojenské historie, vypráví o tom, jak po velkých bitvách projížděly bojištěm speciální sovětské jednotky a strhávaly mrtvým sovětským vojákům jejich vojenské známky, aby nebyli identifikovatelní. Žádná jiná země na světě nezacházela se svými válečnými oběťmi takovým způsobem. Kvůli hroznému chování sovětského vedení se více než milion sovětských občanů přidalo k nacistům. se více než milion sovětských občanů přidalo k nacistům. Přísahám, že uposlechnu příkazů vrchního velitele Adolfa Hitlera. Byli postaveni proti vlastnímu lidu. Ti, kteří odmítli, se dostali do nemilosrdných rukou nacistických kolaborantů.  Pokud se mezi námi objeví provokatéři, bez lítosti si s nimi poradíme. Velká vlastenecká válka se chýlila ke konci. Stalin byl na vrcholu své slávy. Dobře věděl, že nikdo nebude soudit přemožitele Hitlera. A tak na konci války provedl jedny ze svých nejstrašnějších zločinů. Stalin poslal do vyhnanství více než dvanáct národů. Mladé a staré. Ženy a muže. Byli mezi nimi dokonce i členi komunistické strany. Byli mezi nimi dokonce i členi komunistické strany. Všichni byli vyhnáni do střední Asie, do Kazachstánu. Čečenci, Ingušové, Kalmykově, Karačevci, Krymští tatarové. Dvanáct národů úplně vyhlazeno!  Sovětské deportace byly podobně deportacím SS, ovšem v mnohem větším měřítku. Svědectví o nich je hrůzně! 60 až 70 lidí v uzavřeném dobytčáku bez jakýchkoli hygienických opatření. Lidé byli tak stěsnaní, že museli stát, nemohli si sednout. A když vlak zastavil, byly vyloženy stovky mrtvol těch, kteří zemřeli cestou.

EMMA KORPA přežila sovětský teror
Potom jsme na hřbitov táhli saně. Když vlekli mého syna, strážní nebyli ve službě. Děti nebyly považovány za vězně, proto byly pohřbívány na civilním hřbitově. Zbytek byl pohřben v bažinách. Když jsem táhla další zemřelé dítě, měla jsem poslední šanci vidět hrob svého syna.  V květnu 1945 porazili spojenci Hitlera.  Na Západě se objevily tyto filmové záběry. Nacistický koncentrační tábor po osvobození. Ale jen málo lidí pochopilo, co doopravdy sledují. Tábor byl vyklízen pro nově vězně. Sověti nacistické tábory nezničili, ale dále je po válce využívali. Dohoda, kterou Stalin uzavřel se Západem, ovlivnila celou Evropu na dalších 50 let.

CHRISTOPHER BEAZLEY historik, poslanec Evropského parlamentu
Přestože je jasně, že všechny zločiny byly stejného řádu, politický výsledek druhé světově války byl evidentně úplně jiný pro každou z diktatur. A byl také úplně jiný pro obyvatele západní a východní Evropy.

INESE VAIDERE poslanec Evropského parlamentu, Lotyšsko
Sovětský svaz přesunul mnoho etnických Rusů do okupovaných baltských zemí. To bylo v jasném rozporu s Ženevskou konvencí, která zakazuje přesun obyvatel na okupovaná území. Například v roce 1 945 se to týkalo členů rodiny mých prarodičů, kteří byli s pistolí u hlavy sovětskými důstojníky donuceni opustit své domovy. Tito důstojníci se zde poté usídlili se svými rodinami. Kreml zorganizoval etnické čistky v Pobaltí, aby ruští osadníci získali ve všech největších pobaltských městech převahu. Estonci, Lotyši a Litevci byli naloženi do dobytčáků a odvezeni na Sibiř. Malé pobaltské národy tak byly přivedeny na pokraj zániku. Deportace, popravy a mučení se pro miliony lidí staly poválečnou realitou. Koncentrační tábory byly roztroušeny po Evropě a Sibiři. V mnohých z nich byly na lidech prováděny hrůzné lékařské experimenty. V táboře Butugychag v Magadanu používala KGB tisíce vězňů jako pokusné králíky k experimentům s lidským mozkem. Během těchto experimentů bylo mnoho z nich ještě naživu. Tohle všechno se stalo poté, co byl nacismus poražen a byly postaveny pomníky jeho obětem. Oběti sovětských táborů smrti byly pohřbeny v očíslovaných hrobech. Není zde žádný pomník. Jen hromada bot zavražděných obětí – mezi nimi i dětské botičky. S pocitem úplné beztrestnosti terorizovala poválečná KGB obyvatelstvo, dávajíc průchod svým nejhorším zvířeckým pudům.

RITA PAPINA přežila sovětský teror
Šli jsme ven. Byla tam velká kaluž krve. Sbírali jsme ji do sklenic. Protože to byla krev našich otců. Těžko se o tom mluví. Jakoby vám někdo roztrhl jizvu a ta začala znovu krvácet. Tyto obrázky byly namalovány vězeňským dozorcem KGB, který sloužil 33 let v sovětském systému vnitra. Zobrazil svůj každodenní život. Kdo byli muži, kteří páchali tato zvěrstva? Podívejme se na jednoho z nich. Neblaze proslulý Janis Dzintars. Vyšetřovatel KGB v Sověty okupovaném Lotyšsku. Byl známý svou surovostí vůči ženám. Svědectví obětí vykreslují hrůzný obrázek jeho výslechů. Ženy byly nepřetržitě po 20 hodin bity a mučeny. Ne každá to vydržela. Manželka Ernesta Valtmana Veronika byla bita a mučena Dzintarsem a jeho opilými kolegy po čtyři dny. Nakonec spáchala sebevraždu, oběsila se ve své cele. Když se Sovětský svaz zhroutil, Dzintars uprchl do Ruska. Kreml ho odmítl vydat, a místo toho ho jmenoval čestným veteránem. Rukama těchto veteránů KGB Sovětský svaz terorizoval a mučil nevinné lidi. Hlídali tábory smrti, kde byly miliony lidí vyvražděny a tisíce použity k hrozným lékařským experimentům. Mnoho z těchto veteránů stále žije. Na rozdíl od jejich kolegů z SS jsou hrdí na to, co udělali. A jsou hrdí na Sovětský svaz, který jim nechal volné ruce.

VLADIMIR PUTIN bývalý důstojník KGB
V první řadě si musíme přiznat, že zhroucení Sovětského svazu bylo největší geopolitickou katastrofou století. Nikomu se nechce si přiznat, že jeho předkové byli obyčejní zločinci. Myslím si, že to je ten problém.

ANDRE BRIE Poslanec Evropského parlamentu, Německo
Podle mě je Rusko jako nástupce Sovětského svazu povinno provést důkladně vyšetření zločinů a charakteru jejich systému. Obávám se, že dodnes nejsou připraveni a schopni to udělat. Za Gorbačova a Jelcina se o zločinech Sovětského svazu alespoň moc nemluvilo. Za vlády Putina vidíme velmi odlišný přístup, založený na myšlence, že Rusko v jistém smyslu pokračuje ve šlépějích Sovětského svazu. A že jakýkoli útok na SSSR je útokem na Rusko. Ruská identita byla utvářena pocitem příslušnosti k velké říši.

WOJCIECH ROSZKOWSKI poslanec Evropského parlamentu, Polsko
Když ztratili svou říši, nemohli zůstat stejní. Objevuje se pocit méněcennosti, národního ponížení, který byl v Německu po první světově válce. A je tu opět po zhroucení Sovětského svazu. Tím se vytváří úrodná půda pro nové nacisty. Přesně to přivedlo Německo k fašismu. Moskva, 4. listopadu; „Den národní jednoty“ Od chvíle, kdy Putin přišel k moci, se spustila masivní xenofobická propaganda. Lidé začali pociťovat nenávist k cizincům, lidem s jiným jazykem, jiným vyznáním. Znovu bývalý ruský ministr obrany Radionov. Ruská veřejná média se staví proti Rusku a jeho lidem, protože jsou v rukou židovské mafie. Rada Evropy; „Dalším řečníkem je pan Ragozin.“ Ragozin vedl ruskou delegaci v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Opakovaně mluvil o svém znepokojení z obrození fašismu v Evropě. Doma byl jeho projev trochu jiný. Předvolební spot jeho strany. Zvedni to. A ukliď po sobě! Mluvíš rusky? Zbavme Moskvu odpadu! Poslanče Kurjanoviči, máte slovo. Jsem poslancem ve Státní dumě, frakce LDPR. Jmenuji se Nikolaj Kurjanovič. Jsem členem bezpečnostní komise. Chtěl bych pozdravit všechny ruské národní vlastence. Sláva Rusku! Nacistický pozdrav v ruském parlamentu. Pokud si myslíte, že už to nemůže zajít dál, mýlíte se. Byli jsme zatčeni ruskými národními socialisty. Sláva Rusku! Toto šokující video je jedním ze stovek záběrů, které byly zveřejněny na webových stránkách ruských národních socialistů. Když se tyto záběry dostaly na přední strany světových médií, ruské vládnoucí síly nakonec nacistickou stránku zavřely a prohlásily ji za americkou provokaci. Celá věc byla změněna ve frašku, autentičnost videa byla zpochybňována. Vraždy zachycené na těchto videích však byly opravdové. Byly jich stovky každý rok, po celém Rusku. Žal pozůstalých je také nepopsatelně opravdový. Dělat z lidské tragédie frašku se v Rusku stalo obvyklou praxí. Zesměšňování ukrajinského hladomoru či židovského holocaustu je normální. Zabíjení totiž může být ospravedlněno, zejména pokud pročišťuje společnost. Radko Mladič vrah 8300 lidí Z vrahů se stali hrdinové! Masoví vrazi jsou oceňovaní veteráni. Mladým lidem je vštěpováno, že zločiny, které tito lidé spáchali proti lidskosti, byly hrdinskými činy. Proto není žádným překvapením, že mladí tyto zločiny kopírují. Sláva Rusku! Katyň – Rusko Lvov – Ukrajina Vinicja – Ukrajina Tartu – Estonsko Evropa má nyní příležitost odsoudit tyto zločiny a požadovat vydání těch, kteří je spáchali. Evropa však váhá. Proč? Každý ví, jak je Evropa závislá na ruském plynu a ropě. Víme přesně, proč Evropa neodporuje, a ani nemůže odporovat Rusku v tolika záležitostech.

GIRTS V. KRISTOVSKIS poslanec Evropského parlamentu, Lotyšsko
Evropa bohužel stále ignoruje sovětské zločiny a masové vraždy a zapomíná na miliony obětí.

MICHAEL GAHLER poslanec Evropského parlamentu, Německo
Všechny oběti mají stejné právo vidět pachatele zločinů před soudem. Ale tak to ve světě nechodí. Například Katyň. Velmi dobře známe jména a adresy mnoha sovětských vojáků, kteří se dopustili tamních zločinů a chladnokrevně postříleli nevinné lidi. Ale i kdyby někdy vyšetřování začalo, tito vrazi by odešli do Velké Británie. Tam by byli v bezpečí, protože v této zemi to není považováno za válečný zločin. Ani další sovětské zločiny nejsou válečnými zločiny. Jejich oběti potichu umírají. Bez útěchy, bez spravedlnosti. Ta je v Evropské unii vyhrazena jiným obětem. Pohled na tento pomník v srdci Evropy nám vnucuje myšlenku, že zde stojí, protože mnoho Evropanů stále hluboko v srdcích věří v to, co tito muži tak úporně zastávali: že vyvraždění „méněcenných národů“ není zločin, protože se tím pro vyspělejší země vytváří prostor k vybudování lepšího života. Dokud je tato myšlenka stále živá a dokud duch těchto mužů stále obchází Evropou, bude velmi obtížně dosáhnout opravdového sjednocení evropských národů. Sovětský svaz vyvraždil více než 20 milionů mužů, žen a dětí. Tento film je věnován těmto obětem.
Přeložili Eva Jílková a Jiří Němec –