Progress or Die

více najdete na webu LaRouchePAC

První atomová bomba byla shozena na vojenskou základu v Hirošimě Budeme ji používat i nadále, dokud zcela nezničíme moc Japonska.. –#–Russian–#– Žádné viditelné stopy po ostrovu číslo 2 Zdá se, že všechny testovací budovy byly smeteny. Elugelab (ostrov) zcela zmizel. Není tam nic než chvění a něco co se zdá být.. Válka dneška nebo zítřka, pokud by vedla k jaderné válce, by nebyla jako žádná jiná válka v historii.

Plná jaderná výměna, trvající méně než 60 minut, se zbraněmi které dnes existují, by mohla vyhladit více než 300 milionů Američanů, Evropanů a Rusů. Stejně tak jako nevyřčené miliony jinde. A přeživší, jak předseda Chruščov varoval komunistickou Čínu.. ..přeživší by záviděli mrtvým. Pokud by termojaderná bomba byla shozena na americké, ruské, nebo jakékoliv jiné město.. ..ať už by byla vypuštěna omylem nebo cíleně, šílencem či nepřítelem.. ..národem velkým nebo malým, z jakéhokoliv kouta světa..

..ta jedna bomba by mohla vypustit více destruktivní energie na obyvatele tohoto bezmocného města.. ..než všechny bomby shozené během druhé světové války. Dnes, téměř 50 let po tomto proslovu prezidenta Kennedyho, mračna termojaderné války stále plují nad našimi hlavami. Tváří v tvář kolapsu světového monetárního systému je tah Britského Impéria směrem k všeobecné válce plně na své cestě.

Od vraždy Kadáfího v Libyi, k naléhání na vojenský zásah do Syrie, k tlaku Izraele na útok proti Iránu, svět je tlačen na okraj všeobecné války. V době termojaderných zbraní, všeobecná válka znamená termojadernou válku. To neznamená jednoduše nepředstavitelné množství smrti a zkázy, ohrožuje to samotnou existenci našeho druhu. Ale tento současný, smrtelně nebezpečný stav věcí nikdy nemusel nastat..

Dovolte nám obrátit se na tu samou sílu technologie, která umožnila vznik naší velké průmyslové základny a která nám dala kvalitu života, kterou užíváme dnes. Co kdyby svobodní lidé mohli žít bezpečně s vědomím toho, že jejich bezpečnost nespoléhá na hrozbu okamžitého odvetného úderu Spojených států, která by měla odradit Sovětský útok, že bychom mohli napadnout a zničit strategické balistické rakety předtím, než dosáhnou naši zemi nebo zemi našich spojenců?

Vím, že je to nelehký technický úkol, takový, který by nemusel být dokončen před koncem století. Ale nestojí to za všechny investice, které budou potřebné k osvobození světa od hrozby jaderné války? Víme že ano! Vyzývám vědeckou komunitu naší země, ty, kteří nám dali jaderné zbraně, k tomu, aby obrátili své skvělé talenty k věci lidstva a světovému míru: aby nám dali prostředky, které učiní jaderné zbraně neúčinné a zastaralé.

Metoda, kterou musíme použít, se nazývá víceúrovňová strategická balistická obrana. První linií obrany jsou paprskové zbraně, které jsou navrženy ke zničení sovětských raket v okamžiku, kdy jsou vypuštěny. Strategická Obranná Iniciativa, navržená Lyndonem Larouchem a adaptovaná prezidentem Reganem byla na pokraji stání se realitou. Společný vesmírný systém balistické raketové obrany Spojených států a Sovětů využívající nové fyzikální principy, jako například částicové paprskové lasery Sovětů, a další ještě nevyvinuté technologie by učinili termojaderné zbraně zastaralé.

Ale SDI se nestalo skutečností. Ruka Britského Impéria zakročila aby zastavila rozvoj člověka. Skrz Britské loutky v Sovětské Unii, Yurije AndropovaMichaila Gorbačova spolu s Britskými loutkami uvnitř Spojených států byla za návrhem na SDI stažena roleta. A namísto bezprecedentního vědou taženého programu, nám byl dán Londýnský – Wall Streetský švindl. Švindl, který nyní dovedl celý transatlantický region planety do zdevastovaného stavu kolapsu fyzické ekonomiky.

Švindl, který nás dovedl na hranu termojaderné války. Je odhadováno, že 30 000 lidí pochodovalo Athénami ve čtvrtek, v druhé vlně protestů proti.. molotovovy koktejly, kanistry slzného plynu a kameny létají vzduchem. Kdyby bylo SDI adoptováno, nebyli bychom dnes v této situaci. Měli jsme pravdu, já měl pravdu, a ti, kteří nenaslouchali tomu, co jsem říkal, selhali. A byli selháními. A všechny věci které neudělali, které udělat měli, bylo tím, co umožnilo současnou existenci hrozby bezprostředního vyhynutí lidského druhu. Dnešní hrozba TERMO-JADERNÉHO VYHYNUTÍ Dnes ve světě existuje 20 000 termojaderných hlavic. Co kdyby byly použity?

Ničivé schopnosti Spojených států jsou typifikované našimi ponorkami třídy Ohio. Každá ponorka může nést až 24 nosičů třídy Trident (Trojzubec). Missiles that can travel at speed over 13 000 miles per hour, Nosiče, které mohou letět rychlostí přesahující 13 000 mil za hodinu, a mají schopnost zasáhnout cíle do vzdálenosti 7000 mil. Každý nosič je vybaven 4 až 8 termojadernými hlavicemi. Buď hlavicí W-76 se 100 kilotunovou náloží, nebo ničivější W-88 s náloží 475 kilotun.

Pro srovnání, Little Boy (malý chlapec), atomová bomba shozená na Hirošimu, měla nálož 14 kilotun a Fat Man (tlustý muž) shozen na Nagasaki měl nálož 23 kilotun. To byly atomové bomby. Dnes máme co do činění s termojadernými bombami. Každá z nich je 8x až 40x silnější než bomba svržená na Hirošimu.

Se 4 W-88 na každém Trident nosiči a s 24 nosiči na každé ponorce, a 14 ponorkami Spojených států, to je téměř 400 hlavic, každá s náloží 475 kilotun. Obrovská ničivá schopnost. V Rusku, jejich mezikontinentální balistický nosič, SS-27 má dosah 6500 mil and delivers a yield of 550 kilotons. a nese nálož odpovídající 550 kilotunám TNT. Or take Russia’s SS-18, nicknamed SATAN, of which there are 6 known to exist,

Nebo si vezměme Ruskou SS-18, přezdívanou SATAN, o kterých víme že jich existuje alespoň 6, která má dosah 10 000 mil, a doručí jedinou hlavici s náloží 8000 kilotun. If SATAN was launched on New York City, the conflagration radius, Pokud by byl SATAN vypuštěn na New York, zápalný poloměr, uvnitř kterého všichni zemřou do 24 hodin, by byl přibližně 4 míle. V Číně mají svojí DF-5A, která může být vybavena buď jedinou hlavicí s náloží 4000 kilotun, nebo 4 až 6 nezávisle naváděných hlavic, každou s náloží 150 až 350 kilotun. Dosah této ICBM (Mezikontinetální balistické střely) je 8000 mil, což činí ze západního pobřeží Spojených států velmi snadný cíl.

Pokud by jsme měli vstoupit do světového termojaderného konfliktu, během několika minut bychom ukončili civilizaci tak jak ji známe. Velká města napříč světem by byla vymazána z mapy, miliardy by zemřely, a jak Kennedy citoval: Živí by záviděli mrtvým. Znamená to ale vyhynutí? Kromě smrti a zkázy na zemi, termojaderná válka má schopnost přetvořit klima na Zemi.

Stejně jako exploze velké sopky – například v roce 1815 Tamborská erupce v Indonésii, která zablokovala slunce a vytvořila rok bez léta. Stejně tak mohou exploze termojaderných zbraní zapříčinit globální změnu klimatu. Je odhadováno, že výměna pouhých 50ti náloží o síle Hirošimy, mezi Pakistánem a Indií, mnohem méně než 1% světového zbraňového arzenálu, pokud by byly svrženy na velká města, by vytvořila klimatickou změnu bezprecedentní v lidské historii.

5 000 000 tun černého uhlíkového dýmu by bylo vyzvednuto do horní troposféry, a pak, zahřány sluncem, by stouply ještě výš do stratosféry. Je odhadováno, že během 49 dní by se tento dým rozprostřel nad celou Zemí a zakryl by dost slunečního svitu na to, aby přivodil klima podobné malé době ledové. Pokud by svět vstoupil do světového konfliktu, s použitím jedné třetiny existujících jaderných zbraní, bylo by vyzvednuto tolik dýmu, že by byly sluneční paprsky zablokovány od dosažení zemského povrchu, což by způsobilo pokles teplot napříč světem pod bod mrazu na celé měsíce a zabilo vpodstatě veškeré foto-syntetické procesy a tím i život, který na nich závisí.

Zatímco částice síry vypuštěné vulkanickou explozí zůstávají ve vzduchu po dobu přibližně 2 let, dým z jaderného výbuchu by mohl zůstat ve vzduchu až 10 let. Na vrch veškeré té smrti a zkázy velkých měst ve světě, biosféra samotná, delikátní obal Země, jehož vývoj trval miliardy let aby se dostal do bodu, kdy může lidský život existovat, by byla zničena. Mluvíme tu o masovém vymíraní lidské rasy.

Ale to se nemusí stát. Jak se monetární impérium rozpadá, národy jako Rusko a Čína se opouštějí monetární ekonomiku, a dívají se na politiku vytváření fyzického bohatství skrz obří ekonomický rozvoj, pionýrují nové obzory arktického rozvoje a lidské kolonizace vesmíru. Rusko vyzvalo Spojené státy k zapojení se do výpravy za těmito novými obzory.

Nejen že Rusko navrhlo společný program na rozvinuří Beringova průlivu, ale také nabídlo Spojeným státům zpět principy SDI z 80tých let ve formě Strategické obrany Země. Zatím se ale Spojené státy rozhodly držet se svých fantazií Wall Streetu a Města Londýna (finanční čtvrť Londýna). Dnes, Spojené státy zůstavají naším nejdůležitějším spojencem..

Namísto přijmutí Ruské nabídky na společný ekonomický rozvoj, hrají Spojené státy roli obětního beránka pro bortící se Britské Impérium. Jak se Rusko a Čína odmítají podvolit tomuto systému impéria, Britské Impérium využívá arzenál Spojených států v pokusu zastrašit je do podrobení se. Je to právě toto střetnutí, mezi systémem impéria a bojem za lidský druh a jeho převzetí kontroly nad planetou, které nás táhne do války.

Pokud (legální cestou) odstraníme Barraka Obamu z Bílého Domu, odebereme arzenál Spojených států z kontroly Britského Impéria a převrátíme tak celou šachovnici. Odstraněním Barraka Obamy se otevře cesta pro kolaboraci mezi Spojenými státy, Ruskem a Čínou, a znovu bude vypuštěn pionýrský duch Ameriky, který dal světu chrám svobody a maják naděje.

Svět měl k válce blízko již dříve, ale nyní je člověk, který přežil všechny předchozí hrozby jeho existenci, vzal do svých smrtelných rukou moc vyhladit svůj druh sedmkrát za sebou. Dnes v noci tu stojím čelem k západu, a pohlížím na to, co kdysi bylo posledním novým obzorem. Od zemí které se táhnou tři tísíce mil za námi, pionýři se vzdali jejich bezpečí, jejich komfortu a někdy i svých životů, aby vybudovali náš nový Západ.

Nebyli zajatci vlastních pochyb, ani vězni svých cenových cedulek. Byli odhodláni učinit nový svět silným a svobodným – aby byl příkladem celému světu, aby překonal svoje nebezpečí a těžkosti, aby zdolal nepřátele kteří ho ohrožovali zevnitř i z vnějšku. Někteří by tvrdili, že všechny zápasy jsou zdolány, že všechny horizonty byly prozkoumány, všechny bitvy vítězně vybojovány, že už žádný nový Americký obzor není.

Ale já věřím, že nikdo v tomto shromáždění by s takovým sentimentem nesouhlasil, protože problémy nejsou všechny vyřešeny a bitvy nejsou všechny vyhrány a my tu dnes stojíme na hraně nového obzoru – obzoru 60tých let, obzoru neznámých příležitostí a nebezpečí, obzoru nenaplněných nadějí a nenaplněných hrozeb.

Nový obzor je tu, ať už ho hledáme či ne. Za tím obzorem jsou nezmapované oblasti vědy a vesmíru, nevyřešené problémy míru a války, nezdolané problémy ignorance a předsudků, nezodpovězené otázky chudoby a přebytku. Ale já věřím že doba vyžaduje představivost a odvahu a houževnatost. Vyzývám každého z vás, aby jste se stali pionýry v tomto novém obzoru. Moje výzva je určena těm mladým v srdci, bez ohledu na věk – těm s nebojácným duchem, bez ohledu na politickou stranu, všem kteří odpoví na duchovní volání: „Buďte silní a dobré odvahy; nebojte se, ani nebuďte zdrcení.“

Máme na to sílu a vůli? Dokážeme se přenést věkem, ve kterém budeme svědky ne jen nových průlomů ve zbraních zkázy, ale také závodu o ovládnutí oblohy a deště, oceánu a přílivu, vzdálené strany vesmíru a vnitřku lidských myslí? To je otázka nového obzoru. To je volba, kterou náš národ musí učinit. Celé lidstvo čeká na naše rozhodnutí.

Celý svět se dívá, aby viděl, co učiníme. A my nesmíme selhat tuto důvěru. A nemůžeme se nepokusit. Nový obzor není seznamem slibů, je to seznam výzev. Odvolává se na naši hrdost, ne na náš pocit bezpečí. Vyžaduje představivost a odvahu a houževnatost. Pohleďte na to, čeho je lidský druh schopný. Jsme mocnou Zemskou silou.

Jak došlo k tomu, že termojaderná fůze byla zatím jen zaměstnána jako zbraň hromadného ničení, proč jsme ji nevyužili jako způsob pohonu pro lidský let na Mars? Proč jsme se nikdy nevrátili na Měsíc? Proč jsme se vzdali Kennedyho snů o novém obzoru?

Protože když Britské Impérium zavraždilo bratry Kennedyovy, podrobili jsme se pravidlům určeným oligarchií. Dnes stojíme na prahu nového obzoru. Ale abychom ho dosáhli, musíme zničit Oligarchický Princip. Nejen že nás drží zpátky, ale hrozí vyhlazením našeho druhu. Je to nyní, kdy se musíme rozhodnout vědecky se rozvíjet, nebo zemřít.