Resilience

Hospodářská krize v roce 2010 zasáhla evropský projekt do svého jádra a testovala odolnost institucí v jejich limitech. Krize zpochybnila schopnost orgánů EU absorbovat rušení a reorganizovat, zatímco prochází změnami, aby si zachovala v podstatě stejnou funkci, strukturu, identitu a reaktivitu.

Tento dokument zkoumá, jak reagovaly evropské instituce, členské státy na krize a poskytované odpovědi. Dokument Resilience, česky  „Odolnost“ popisuje kontext krize a její „rychlé“ a „pomalé“ rozměry, výzvy legitimitu EU (nástup-průběh-dojezd), vytvořené odpovědi i perspektivy bankovní, fiskální a rozpočtové unie. Zahrnuje rozhovory s vysoce akademickými a neakademickými aktéry. Je součástí pracovního balíčku v oblasti dopadů a šíření informací o projektu Horizont 2020.