SPOIL

silný dokument o přírodní rezervaci Great Bear Rainforest.
Film ukazuje krásu přírody prostřednictvím nádherýh záběrů. Klade důraz na ochranu přírodního bohatství, ale i na naši zaslepenost a neustálé závislosti na stále větší spotřebě ropy, která přispívá k ničení přírody.

SPOIL je krásný film a perfektní způsob, jak nás všechny povzbudit v ochraně a péči o přírodu proti ničení prostřednictvím těžby ropy. Musíme přestat těžit ropu a rychleji přejít k čisté energii z obnovitelných zdrojů.

Všichni máme na výběr přiklonit se k podpoře a prosazování čistých obnovitelných zdrojů energie a odklonění se z naší závislosti na spalování fosilních paliv.