Stínová vláda: Psychologie moci

1. část STORM CLOUDS GATHERING

NĚKTEŘÍ Z NEJMOCNĚJŠÍCH MUŽU USA V BYZNYSE A VÝROBNÍCH ODVĚTVÍCH MAJÍ Z NĚKOHO A Z NĚČEHO STRACH. VÍ, ŽE JE TO MOC, KTERÁ JE TAK ORGANIZOVANÁ, TAK NEHMATATELNÁ, TAK POZORUJÍCÍ, TAK PROVÁZANÁ, TAK ÚPLNÁ, TAK VŠUDYPŘÍTOMNÁ, ŽE O NÍ RADĚJI NEMLUVÍ NAHLAS, POKUD JI ODSUZUJÍ.

Honba za mocí je hnací silou historie. Vždy byla a vždy bude. Ti, kdo si tento princip neuvědomují, nejsou ve velké šachové partii historie ušetřeni, ale jsou manipulováni sílami, které nechápou. Z pohledu těch, kteří hru ovládají, je samozřejmě výhodnější ovládat obyvatelstvo neuvědomělých pěšáků než mít řadu odpůrců, kteří jsou schopni postavit se jim účinně na odpor. Za tímto účelem bylo vždy v zájmu vládnoucí třídy vytvářet iluze, které zahalují pravou podstatu mocenské hry.

Elizabeth Sikorovsky: „Výroba souhlasu („manufacturing consent“). Co měl tento pojem popsat?“ Noam Chomsky: „Tento pojem je ve skutečnosti převzatý z knihy Waltera Lippmanna napsané již kolem roku 1921, v němž popsal to, co nazýval „vytvoření souhlasu (manufacturing consent) “ jako revoluci v demokratické praxi. A co je vlastně technikou ovládání (mysli), a Lippmann řekl, že její vytvoření bylo užitečné a nezbytné, protože společné zájmy lidstva veřejnosti unikají.“ Walter Lippmann nemluvil čistě teoreticky, ani nekomentoval jev, který by pozoroval z dálky, patříl k této specializované skupině a osobně ovlivnil rozvoj této nové techniky kontroly. Co tedy bylo touto novou technikou, kterou měl Lippmann na mysli?

Odpověď na tuto otázku nás zavede zpět k počátku 1.světové války. V roce 1917 Woodrow Wilson utvořil Comittee on Public Intormation (Radu pro Informování veřejnosti), instituci také známou pod zkratkou CPI. Byla to agentura pro propagandu a jejím cílem bylo vytvořit podporu pro vstup do války mezi americkou veřejností. CPI, vedená mužem jménem George Creel, byla známá pro svou zjednodušující taktiku (komunikace), do očí bijící přehánění i naprosté lži.

Avšak jeden z členů CPI, Edward Bernays, měl mnohem propracovanější přístup. Spíše než se spoléhat na nečisté způsoby, tak Bernays studoval myšlení Američanů, a pak na základě svého pozorování vytvořil kampaň na podporu myšlenky, že cílem Ameriky ve válce je „učinit svět bezpečným pro demokracii“. Tento „mem“ byl šíleně úspěšný, natolik, že se používá dodnes. Edward Bernays byl synovcem Sigmunda Freuda, a jako jeho strýc, byl i on zaníceným studentem psychologie.

Někteří dokumentaristé, například Adam Curtis ve filmu „Století Já“ (The Century of the Self) mylně předpokládá, že psychologické techniky, které Bernays vyvinul, jsou jen praktickým uplatňováním Freudovy teorie. Ale ačkoli Freud měl významný vliv na svého synovce, ve sktečnosti nebyl zdrojem těchto myšlenek. Sigmund Freud, Edward BernaysWalter Lippmann byli následovníky myšlenkové školy, které dal základ v roce 1895 francouzský sociální psycholog Gustave Le Bon.

G. Le Bon napsal několik knih, nejslavnější z nich byl titul „Psychologie des Foules“ Byla přeložena do angličtiny jako „Dav: Studie lidské mysli „. (česky: Psychologie davu) „Psychologie davu“ bylo revoluční dílo Le Bon zde nejen prezentoval hluboký popis davové psychologie a její rozdíl od psychologie individuální, ale také nastínil velmi jednoduchý soubor zásad, umožňující lídrům vytvořit jiskru způsobující ideologickou nákazu, a tím vystoupat k moci.

Hitler, GoebbelsMussolini studovali Le Bonovy spisy a jeho techniky a do poslední tečky je uplatnili. Výsledky, kterých dosáhli byly přesně ty, které Le Bon předvídal. Je vtipné, že tento malý detail je vynechán ze všech knih o historii, nemyslíte? Kniha Sigmunda Freuda „Davová psychologie a analýza Já“ byla ve skutečnosti přímou kritikou spisů Gustava Le BonaWilliama McDougalla, která se zaměřila na vztahy mezi psychologií jednotlivce a psychologií davu, a vysvětlila, jak je možné ovládat skupiny lidí po dlouhá časové období pomocí manipulace skupinové identity, systému víry a sociálních struktur.

Edward Bernays studoval jak Freuda, Le Bona, Wilfreda Trottera tak i Waltera Lippmanna a mnoho dalších autorů. Pak shrnul jejich názory do aplikované vědecké metody.. Úspěch jeho sloganu „učinit svět bezpečným pro demokracii“ během války jak doma tak i v zahraničí, zasel semínko nové idey v jeho mysli. Mohla by být taktika ovládáni psychologie davu použita i v době míru?

Edward Bernays: „Když jsem se vrátil do USA, rozhodl jsem se, že jestliže lze propagandu použít pro válku, určitě ji lze použít í pro mír. Propaganda byla špatné slovo, protože je používali nacisté. Tak jsem se pokusil najít nějaká jiná slova, a tak jsme našli slova „Poradce pro vztahy s veřejností.“ (Public Relations = PR) V roce 1919 Bernays otevřel první „PR agenturu“ – kancelář pro vztahy s veřejností Pojmenoval tuto agenturu „Rada pro vztahy s veřejností.“

BERNAYS VYSVĚTLUJE, JAK ZPOPULARIZOVAL CIGARETY MEZI ŽENAMI PRO SVÉHO KLIENTA – VÝROBCE CIGARET.

Edward Bernays: „napadlo mě, že kterákoliv mladá debutantka, která si je vědoma nových časů a toho, že je jako žena diskriminována, by ráda šla ve velikonočním průvodu se cigaretou aby dramatizovala představu, že cigarety jsou opravdu „POCHODNĚ SVOBODY“ aby potvrdila svou nezávislost a prolomila stávající tabu, kdy ženy nesměly kouřit. Tak jsem zavolal své známé debutantce (mladá dívka oficiálně uvedená do společnosti) požádal jsem ji, aby vzala další kamarádku a dva mladé muže a také jsem je poučil o tom, jak poskytnout informace o tom, co udělali, filmovým týdeníkům, deníkům a třem nejdůležitějším tiskový asociacem: AP, United Press a International News Service. A aby šli od 34. ulice po 57. a a zpátky, zapalovali si „pochodně svobody“ na protest proti nelidskému chování můžu k ženám, zapalovali si „pochodně svobody“ na protest proti nelidskému chování které projevují tím, že ženám zakazují kouření cigaret. Druhý den ráno to bylo ve všech novinách ve Spojených státech, dokonce New York Times měl dokonce zprávu na titulní stránce: „Debutantky zapálili pochodně svobody na protest proti nelidskému chováni mužů k ženám a proti tabu proti kouření žen. zapalovali si cigarety počas svého pochodu.“

Edward Bernays: „zajímavé pro mě bylo že do tří dnů, už bez jakéhokoliv mého zásahu, noviny publikovali zprávy, že ženy kouřily na náměstí Union Square v San Francisku, ŠÍŘENÍ na náměstí Union Square v Denveru a v Bostonu.“ ON TÉ DOBY SE KOUŘENÍ MEZI ŽENAMI DRAMATICKY ROZŠÍŘILO. To bylo Bernaysovou specializací, vytvářet sociální trendy pro klienty, a on v tom byl opravdu velmi, velmi dobrý. VNÍMÁNÍ JAKO KOMODITA Vnímání bylo nyní komoditou, na prodej nejvyšší nabídce.

Bernays pomáhal CIAUnited Fruit Company dnes známé jako značka Chiquita Brands International vytvořil úspěšnou kampaň ke svržení demokraticky zvolené guatemalské vlády v roce 1954. Vedl pak PR kampaň na podporu fluoridace vody z obecních vodovodů pro společnost těžící hliník, Alcoa Inc, která hledala levný způsob, jak se zbavit svého průmyslového odpadu a dokonce pomáhal jiné společnost přesvědčit americkou veřejnost, aby jedla výživnější snídani, aby si lidi kupovali více slaniny.  Důvod, proč byl Bernays tak úspěšný, byla jeho schopnost v využití 3 psychologických taktik:

1. VYTVOŘENÍ PEČLIVĚ VYKALKULOVANÉ ASOCIACE S PODVĚDOMÝMI OBAVAMI A TOUHAMI JEDNOTLIVCE.

2. OVLIVŇOVÁNÍ VLIVNÝCH OSOBNOSTÍ A AUTORIT V RŮZNÝCH OBORECH, KTERÉ NÁSLEDNĚ OVLIVŇUJÍ NÁZORY VEŘEJNOSTI

3. INICIACE ŠÍŘENÍ NÁZORŮ A CHOVÁNÍ DÍKY PRINCIPU SOCIÁLNÍ KONFORMITY

Bernays napsal několik knih, které propagují tyto psychologické techniky, včetně knih „Propaganda“ a „Krystalizace veřejného mínění“. NENÍ NEZBYTNÉ, ABY BYLI POLITICI OTROKY PŘEDSUDKŮ VEŘEJNOSTI, POKUD SE DOKÁŽOU NAUČIT, JAK ZFORMOVAT NÁZORY VOLIČŮ (EDWARD BERNAYS, PROPAGANDA) TAK, ABY SOUHLASILI V těchto knihách specificky apeloval na vlády – a také korporace – aby používaly jeho metodologii k manipulaci názorů veřejnosti. Tato jeho doporučení se setkaly s velkým ohlasem. Jeho metodologie fungovala tak dobře, že byla přijata prakticky v každém sektoru, který se snaží ovlivnit veřejnost: PSYCHOLOGICKÉ OPERACE, TAKTIKA, TECHNIKA A POSTUPY média, politika, reklama, dokonce i armády. Jak už naznačoval Walter Lippmann, byla to revoluce.

Joseph Goebbels, Hitlerův ministr propagandy, považoval Bernaysův přístup za velmi užitečný. Bernays uznal tuto skutečnost ve svém životopise z roku 1965 s názvem „Život myšlenky“, kde napsal: „KARL VON WIEGAND, ZAHRANIČNÍ KORESPONDENT HEARSTOVYCH NOVIN, ZKUŠENÝ INTRERPRET UDÁLOSTÍ V EVROPĚ, KTERÝ SE V TÉ DOBĚ VRÁTIL Z NĚMECKA, NÁM VYKLÁDAL O GOEBBELSOVI A JEHO PLÁNU PROPAGANDY KE KONSOLIDACI MOCI NACISTY. GOEBBELS UKÁZAL WIEGANDOVI SVOU KNIHOVNU S PROPAGANDOU, NEJLEPŠÍ, JAKOU KDY VIDĚL. WIEGLAND ŘEKL, ŽE GOEBBELS POUŽIL MOU KNIHU KRYSTALIZACE VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ JAKO ZÁKLAD PRO SVOU DESTRUKTIVNÍ KAMPAŇ PROTI ŽIDŮM V NĚMĚCKU. TO MĚ ŠOKOVALO… JE ZŘEJMÉ, ŽE ÚTOKY NA ŽIDY V NĚMECKU NEBYLY VÝBUCHY EMOCÍ NACISTŮ, ALE PŘIPRAVENÉ, PLÁNOVANÉ KAMPANĚ.

BERNAYS – ŽIVOTOPIS MYŠLENKY.

Události, k nimž došlo v nacistickém Německu, šokovaly svět a inspirovaly několik významných psychologů k výzkumu toho, jak bylo možné populaci přesvědčit k páchání takových zvěrstev. Výzkumem pak vědecky potvrdil účinnost metody Le BonaBernayse.

V roce 1951 psycholog Solomon Asch studoval a měřil účinky a příčiny společenské konformity a její schopnost měnit vnímání reality. K tomu uskutečnil sérii experimentů, ve kterých se požádal skupinu studentů k účasti na „testu zraku“. Ve skutečnosti byli v každém testu až na jednoho z účastníků všichni najatí herci. Každý z nich byl instruování dát konkrétní odpovědi v konkrétních časech. Účastníkům byly promítány karty s čárou, následované další kartou se třemi čárami, označenými 1, 2 a 3. Pak měli určit, která čára na druhé kartě odpovídá délkou čáře na první kartě.. Čáry byly provedeny tak, že správná odpověď byla naprosto zřejmá Členové skupiny byl požádáni o odpověď postupně, jeden po druhém a „skutečný“ testovaný byl vždy poslední nebo předposlední. Pro první dva pokusy herci uvedli, zřejmou, správnou odpověď, Nicméně ve třetím pokusu všichni uvedli stejnou, špatnou odpověď. Cílem bylo zjistit, kolik lidí by souhlasilo s vnímáním lidí kolem nich, i když názor skupiny odporuje jejich vlastním smyslům. Výsledky Asche skutečně překvapily. Věřil, že většina účastníků se nepodřídí názoru většiny a neuvede odpověď, která je evidentně nesprávná. Nicméně výsledky ukázaly, že 37 % lidí by konsistentně uvedlo nesprávné odpověďi ovlivněné názorem skupiny, a 75 % se nechalo ovlivnit alespoň po nějakou dobu Asch si nebyl jistý, zda tato shoda s názorem většiny byla omezena na sociální aspekt, a nebo zda bylo skutečně ovlivněno samotné vnímání na neurologické úrovni.

V roce 2005 se neurolog Gregory Berns snažili najít odpovědět na tuto otázku. Berns vytvořil variantu Aschovych pokusů, tentokrát měřil aktivitu mozkových vln během testu aby zjistil, na jaké úrovni mozku docházelo k utváření této shody vnímání. Výsledky ukázaly velmi jasně, že týlní a parietální laloky jsou nejvíce aktivní, když účastníci uváděli nesprávné odpovědi To znamenalo, že shoda s názory většiny skutečně mění vnímání testovaných lidí na neurologické úrovni! Chvilku se zamyslete nad tím, co to znamená. Sociální konformita /shoda s názorem většiny/ doslova způsobuje, že náš mozek přepisuje vnímanou realitu.

V roce 1961 psycholog Stanley Milgram z Yaleovy University provedl sérii pokusů, které měřily ochotu jednotlivců podřídit se autoritě. V pokusu byly testované osoby umístěny do situace, ve které věřili, že když zapnou spínač osoba ve vedlejší místnosti dostane elektrický šok. Muž v bílém plášti, který tvrdil, že je vědcem vedoucím výzkum, jim pak nařídil aby se položili osobě ve vedlejším pokoji řadu otázek. Když dostali nesprávnou odpověď, měli ji potrestat zapnutím spínače způsobujícího šok.

Experimentátor: „Například v případě, že oba řádky souhlasí, modrá, chlapec, holka, tráva, klobouk. Poté, co přečtete čtyři možnosti, zkoušený stlačí jeden ze spínačů které má na desce před sebou. Číslo, které zvolí, se rozsvítí v tomto boxu: 1, 2, 3 nebo 4. Když bude odpověď správná, řeknete „správně“ a přejděte na další řádek. Správné odpovědi na řádku jsou také označeny na pravém okraji. Kdyby uvedl špatnou odpověď, řeknete „špatně“, pak jim ohlásíte počet voltů, které mu dáte, a pak ho potrestáte. Pak jednou přečtete správnou odpověď a přejdete na další řádek. Jak test postupoval, bylo zvyšováno napětí elektrošoků a výkřiky z vedlejšího pokoje byly stále víc zoufalé, prosili o zastavení testu a uvádějící vícekrát, že mají slabé srdce.

Učitel: 330 voltů [INTENZIVNÍ KŘIK]

Žák: „Pusť mě ven! Nechte mě jít, já mám problémy se srdcem! Chci pryč!“

Učitel: „odpověď-“

Žák: „už nemáte právo mě tu držet! Pusťte mě ven! PUSŤTE MĚ, PUSŤTE MĚ VEN!“

Učitel: „odpověď je rychlý.“ Mnoho z testovaných vyjádřilo váhání nad pokračováním experimentu poté, co slyšeli osoby v jiné místnosti křičet a prosit o pomoc. „Vědec“ je pokaždé informoval, že nemají jinou možnost, než pokračovat Nehrozily jim žádné důsledky, přesto právě toto ujištění bylo obvykle dostačující k dosažení souhlasu s pokračováním Pod vlivem osoby, která měla zdánlivě autoritu, 50 až 65 % subjektů pokračovalo, a dával šoky až do maximální výše 450 voltů. Pokračovali i poté, co křik osoby ve vedlejší místnosti ustal a naznačoval, že je bezvědomí nebo mrtvá.

Učitel: „pták, auto, vlak, letadlo“

Učitel: „Pokračujte, prosím.“

Experimentátor: „prosím odpověď.“

Učitel: „odpověď je pták! 345 voltů.“

Učitel: „Blunt, nůž, stick, slovo, šipky. Odpovězte, prosím!“

Experimentátor: „Pokračujte, prosím.“

Experimentátor: „Pokračujte, prosím.“

Učitel: „odpověď je šipka! 360 voltů.“

Učitel: Něco se tam vedle stalo…

Experimentátor: „prosím pokračujte v experimentu, prosím, pokračujte.“ Milgramův experiment s autoritou byl opakován několikrát v průběhu let, se zařazením jednotlivců z široké škály ekonomických a sociálních vrstev. a závěry jsou vždy konzistentní. Aura autority vytváří téměř neodolatelnou moc nad lidskou myslí, a snadno přeprogramovává zásadní postoje morálky a etiky. Ještě více šokující je fakt, že žádná legitimní moc není potřebná.. Zdání autority stačí.

VĚDOMÁ A INTELIGENTNÍ MANIPULACE ORGANIZOVANÝCH ZVYKLOSTÍ A NÁZORŮ MAS JE DŮLEŽITÝM ELEMENTEM V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI. TI, KTEŘÍ MANIPULUJÍ TENTO SKRYTÝ SPOLEČENSKÝ MECHANIZMUS JSOU NEVIDITELNOU VLÁDOU, KTERÁ JE SKUTEČNOU VLÁDNOUCÍ MOCÍ NAŠÍ ZEMĚ. EDWARD BERNAYS, „PROPAGANDA“ 1928.

Tato neviditelná vláda, ke které odkazují Walter Lippmann, Edward BernaysWoodrow Wilson nebyla jen abstraktní pojem. Byl to velmi reálná a konkrétní skutečnost, a tito pánové ji poprávu komentovali, protože se přímo podíleli na jejím vzniku. Skupina The INQUIRY („PRŮZKUM“) Všechno to začalo jako dotaz. Požadavek pro vybrané zasvěcené členy týmu „INQUIRY“, skupiny 150 mužů shromážděných Woodrowem Wilsonem, aby shromažďovali dat, která považovali za nezbytné k tomu, aby „učinit svět bezpečným pro demokracii“ po 1. světové válce.

Mezi známými členy tohoto týmu byli Walter Lippmann, Paul Warburg (lépe známý jako otec Federální rezervní banky) a Edward House, Wilsonův nejbližší poradce,a muž zodpovědný za to, že Wilson podepsat zákon o americké centrální bance (vznik FEDu) v roce 1913. Od roku 1917 až 1918 skupina dala dohromady více než 2000 dokumentů určených pro poválečných vyjednávání. Nejslavnější z nich byl dokument „14 bodů“, jehož autorem je Walter Lippmann, kde navrhl vytvoření Společnosti národů, předchůdce dnešní Organizace spojených národů.

Edward Bernays: „Pak, k mému překvapení, mě požádali, abych se jel na mírovou konferenci s Woodrowem Wilsonem. A v roce 2019, ve věku 20 let jsem byl v Paříži po celou dobu mírové konference konané na předměstí Paříže a pracoval jsme na tom, aby byl „svět bezpečný pro demokracii.“ To byl ten velký slogan.“

Po Pařížské mírové konferenci v roce 1919 se část členů týmu „INQUIRY“ potkala se v Hotelu Majestic s řadou britských diplomatů aby, prodiskutovali vytvoření stálé instituce. Toto setkání nakonec vedlo k rozhodnutí spojit síly se skupinou vysoce postavených kapitánů bankovnictví, výrobní, obchodní a finanční sféry, které pod vedením Elihu Roota, mocného korporátního právníka, který byl také bývalým americkým ministrem války, a hlavním propagátorem vstupu Ameriky do 1. sv. války.

29. července 1921 sloučené skupiny požádaly o certifikaci inkorporace a oficiálně vytvořili Radu pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations) také známý pod zkratkou CFR. CFR pokračoval v budování členské základny, tvořené nejmocnějšímí podnikateli, politickými vůdci a korporacemi. Mezi korporátními členy jsou Goldman Sachs, JP Morgan, Chevron, Exxon, Shell, BP Oil, General Electric, Raytheon, Lockhead Martin, Northrop Grumman, Boeing, Bloomberg, Rothschild North America a Dyncorp international. Kompletní seznam naleznete na webových stránkách CFR.

Dick Cheney: „Je příjemné být zpátky v Radě pro zahraniční vztahy, jak zmínil Pete, býval jsem dlouhou dobu členem a dokonce jsem byl nějakou dobu i ředitelem. Nikdy jsem se o tom nezmínil, když jsem vedl kampaň za své znovuzvolení doma ve Wyomingu…“

Hillary Clinton: „Děkuji moc, Richarde a těší mě, že jsem zde v tomto nové sídle. Byly jsem často, myslím že to tak můžu říct, na „mateřské lodi“ v New Yorku, ale je dobré mít základnu Rady tady, kousek od ministerstva zahraničí. Dostáváme od Rady hodně rad, takže to znamená, že nebudu muset chodit tak daleko, aby nám řekli co bychom měli dělat a jak bychom měli přemýšlet o budoucnosti.“

John Foster Dulles, ministr zahraničí za vlády prezidenta Eisenhowera, je uveden jako jeden ze zakládajících členů CFR na jejich vlastních webových stránkách. Byl to Dulles, který přesvědčil Eisenhowera k využití CIA k svržení demokraticky zvoleného premiéra Íránu, Mohammada Mosaddegha v roce 1953. Šach Reza Páhlaví, loutka, kterou nainstalovali na jeho místo, byl brutálním diktátorem. Dokud nebyl svržen v islámské revoluci v roce 1979, měl plnou podporu od vlády USA. Dulles byl také hlavní postavou za pučem CIA v roce 1954 v Guatemale. A vzpommeňte si, že Bernays byl šéfem propagandy pro tuto operaci. Taktika, kterou si Bernays vybral, bylo přesvědčit veřejnost, že guatemalská vláda byla podporována Sověty.

BAUER: „Partner advokátní firmy, pracující pro United Fruit Company nebyl nikdo menší než John Foster Dulles, šéf ministerstva zahraničí, Jeho bratr Allen Dulles byl šéfem CIA. Nestálo je hodně úsilí, aby přesvědčili svého prezidenta, vojáka Eisenhowera, aby jim dal jim zelenou ke svržení Arbenzovy vlády.“

Hlasatel: „Ministr zahraničí USA Dulles naléhá ke spojené akci obou Amerik, aby postavily mimo zákon mezinárodní komunistickou intervenci na západní polokouli.“ Bernaysova taktika fungoovala, i přesto, že Sovětský svaz s Guatemalou v té době neměl ani diplomatické styky.

Leonov: „Arbenzova vláda, která byla u moci od roku 1950, nedostávala žádnou logistickou podporu od Sovětského svazu. Neměli jsme ani diplomatické vztahy. V Guatemale nevedla sovětská vláda žádnou misi.“ Bernays opět jednou určil trend, a v příštích 40 letech americká vláda používala strašidlo komunismu k ospravedlnění invazí a tajných operace po celém světě. Další člen CFR, McGeorge Bundy byl Poradcem pro národní bezpečnost za Kennedyho a pak pod Lyndonem B. Johnsonem. Byl také mužem zodpovědným za podporu eskalace války ve Vietnamu. S touto propozicí Kennedy nesouhlasil, a proto nemohl zůstat naživu. To je podloženo dokumenty, které napsal sám Bundy.

Poradce pro národní bezpečnost za prezidenta Nixona, Henry Kissinger, je rovněž členem Rady. Kissinger byl muž stojícím za pučem CIA, který svrhl demokraticky zvoleného prezidenta Chile, Salvadora Allendeho. Loutka, naistalovaná na jeho místo, Augusto Pinochet, byl dalším brutálním diktátorem, který mučil a zabil tisíce svých vlastních občanů. Vláda USA se zatím zdvořile dívala na druhou stranu. Carterův Poradce pro národní bezpečnost, Zbigniew Brzezinski, je rovněž členem Rady.

Zbigniew Brzezinski: V roce 1972 jsem stal ředitelem Trilaterální komise pro americkou, japonskou, západoevropskou veřejnou správu.. V roce 1976 jsem řídil kurzy zahraniční politiky pro Jimmyho Cartera a stal jsem se Poradcem pro národní bezpečnost na čtyři roky. Pak jsem se vrátil zpátky do soukromého života, i když v roce 1988 jsem byl spolupředsedou s…Henrym Kissingerem v týmu zahraniční diplomacie. pro viceprezidenta Bushe.“

Tazatel: „Dříve jste zmínil něco, co jste udělali, co se opakuje pokaždé, když nám volají diváci z celé země, a to že je zde podezření, že existuje spiknutí Trilaterální Komisie a Rady pro zahraniční vztahy (CFR). Jak dlouho jste řídil Trilaterální komisi?“

Zbigniew Brzezinski: Asi tři roky myslím, tak nějak, asi tři roky myslím, nejenže jsem ji řídil, také jsem ji pomohl financovat a organizovat s Davidem Rockefellerem.

Byl to Zbigniew Brzezinski, který stál za myšlenkou za financování a vyzbrojování mudžahedínů v Pákistánu a Afghánistánu. Tato taktika byla navržena s cílem vyprovokovat Sovětský svaz k invazi.

Hlasatel: „Americký poradce pro národní bezpečnost Brzezinski letěl do Pákistánu, aby ustanovil mohutný odpor. Chtěl vyzbrojit mudžahídy bez odhalení role, kterou v tom hrála Amerika. Na afghánské hranici nedaleko průsmyku Khyber vyzval boží bojovníky, aby znásobili své úsilí.“

Zbigniew Brzezinski: „Víme o jejich hluboké víře v Boha, a jsme přesvědčeni, že jejich boj bude úspěšný.“

Zbigniew Brzezinski: “ Tamta země je vaše. Můžete se do ní jednoho dne vrátit, protože ve svém boji zvítězíte a budete mít své domovy a své mešity zase zpátky, protože váš boj je správný, a Bůh je na vaší straně.“

Hillary Clinton: „Připomeňme si zde, že lidi proti kterým dnes bojujeme, jsme před dvaceti lety financovali.“ Poradci pro národní bezpečnost za Ronalda Reagana, Richard V. AllenRobert C. McFarlane, jsou rovněž členy CFR, stejně jako jeho ministr zahraničí George Shultz. George Shultz stál za pokusem o svržení vlády Sandinistů v Nikaragui. To bylo součástí skandálu Írán Contra. Protivládní bojovníci, které Reagan a Shultz vyzbrojili a vycvičili prostřednictvím CIA, zabíjeli, mučili,, znásilňovali, znetvořovali a unášeli stovky civilistů, které podezírali ze sympatií se sandinisty.

MÉDIA ODVEDLA POZORNOST VEŘEJNOSTI OD SKUTEČNÝCH ZLOČINÚ PÁCHANÝCH POČAS SKANDÁLU IRÁN KONTRA TÍM, ŽE SE SOUSTŘEDILY NA ZDROJ FINANCOVÁNÍ TĚCHTO OPERACÍ.

George H. W. Bush byl ředitelem CFR od 1977-79 a jeho bývalý ministr zahraničí James Baker je současným členem. Tento klip si můžete pamatovat z roku 2012, Baker a Clintonová zde žertovali o plánu utoku na Írán.

James Baker: „Bude mnoho, mnoho vedlejších účinků, všechny z nich nepříznivé, po izraelském útoku, ale nakonec, jestli se to nepovede způsobem, na kterém vláda právě pracuje, a se kterým naprosto souhlasím, pak je budeme muset vyprovokovat (ke konflliktu) jinak.“

Charlie Rose: „Ministryně Clintonová?“ [SMÍCH]

Hillary Clinton: „No, usilovně na tom pracujeme. Pracujeme opravdu tvrdě…“

James Baker: „Řekl jsem nakonec…. Nakonec může bý třeba i příští rok, bude, bude to příští rok.“ To zní jako vtip pro zasvěcené, nezdá se vám? Rok po tomto rozhovoru se Obamova vláda opravdu pokusila iniciovat útok na syrskou vládu. To bylo naplánováno k vyprovokování Íránů, protože Írán má se Sýrií oboustrannou dohodu o vzájemné obraně. Obama se pustil nepřímou cestou financování a vyzbrojování radikálů, kteří se pak dopouštěli zvěrstev a vinu svaloval na vládní vojska prezidenta Assada. Zní vám to povědomě? No možná je to proto, že Zbigniew Brzezinski byl osobním poradcem Obamy.

Barrack Obama: „Někdo, kdo po desetiletí školil mnohé z nejvýznamnějších specialistů zahraniční politiky nejen z Demokratické strany, ale vychoval i řadu z nich, kteří skončil v Republikánské straně. Je jedním z našich nejvýznamnějších učenců, jeden z našich nejvýraznějších myslitelů dokázal, že je vynikajícím přítelem a někým, od koho jsem se naučil nesmírne mnoho, a že mě podpořit v této kampani a pak byl ochoten přijít sem do Iowy, je svědectvím jeho velkorysosti, takže prosím o další kolo potlesku pro Dr. Brzezinskieho!“ Bill Clinton je rovněž členem Rady (CFR), a jeho ministryně zahraničí, Madeleine Albrightová, v současné době sedí ve správní radě CFR. Madeleine Albrightová byla pověřena zavedením sankcí proti Iráku, jež byly udržovány během celé Clintonovy administrativy.

Lesley Stahl: „Slyšeli jsme, že půl milionu dětí zemřelo (v důsledku sankcí). Myslím, že je to více dětí, než kolik jich zahynulo v Hirošimě. A vite, stojí to za tu cenu?“

Madeleine Albrightová: „Myslím, že to je velmi těžká volba, ale cena, myslíme, že za cena za to stojí.“ Colin Powell, který měl na starosti obvinění vedoucí k válce s Irákem, podložená předložením falešných důkazu v OSN v roce 2003 je také v současnosti ve správní radě CFR.

Colin Powell: „Skutečně, fakta a chování Iráku dokazují, že Saddám Husajn a jeho režim ukrývají svou snahu produkovat více zbraní hromadného ničení. Vážení kolegové, každé z prohlášení, které jsem dnes učinil, je podloženo zdroji, solidními zdroji. Nejsou to domněnky. Co vám předkládáme, jsou fakta a závěry založené na solidních informacích..“

George Bush: „Ty zbraně hromadného ničení musí někde být.“
[SMÍCH PUBLIKA]

George Bush: „Ne. Žádné zbraně tam nejsou.“
[SMÍCH PUBLIKA]

Stephen Headley, poradce pro národní bezpečnost George W. Bushe, jeho ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, a jeho ministr financí Henry Paulson jsou rovněž členy CFR. Henry Paulson, bývalý ředitel banky Goldman Sachs, stál za za bankovní výpomoci vlády bankám po kolapsu v roce 2008. Goldman Sachs, který čirou náhodou je taky členem CFR, byl jedním z hlavních příjemců této výpomoci. Další člen CFR Robert Gates, byl ministrem obrany pod Bushem i Obamou. Obamův první poradce pro národní bezpečnost, James L. Jones, je členem CFR, stejně jako Obamův druhý poradce pro národní bezpečnost, Tom Donilon, stejně jako i jeho třetí poradkyně pro národní bezpečnost, Susan Rice, jeho druhý ministr obrany Chuck Hagel, jeho první ministryně zahraničí Hillary Clintonová, a taky jeho první ministryně pro vnitřní bezpečnost, Janet Napolitanová. John Kerry, Obamův druhý ministr zahraničí, přiznal, že byl členem CFR, v projevu na zasedání Rady v roce 2003 Ale v oficiálním seznamu již uveden není. V Senátu je Diane Feinsteinová uvedena jako členka, stejně jako John McCain, Joe Lieberman a bývalý senátor Christopher Dodd. Christopher Dodd je v současné době prezidentem filmové společnosti Motion Picture Association of America a v této roli byl hnací silou za internetovými autorskými zákony SOPAPIPA. Tři ze šesti současných členů rady Federální rezervní banky, Daniel Tarullo, Jerome PowellJanet Yellenová jsou uvedeni veřejně jako členové Rady. Tento blízký vztah mezi Federální rezervní bankouCFR sahá do úplných začátku. Paul Warburg byl zakladatelem obou organizací a současně zastával pozice v obou z nich. Byl ředitelem Rady od jejího vzniku v roce 1921 až do své smrti v roce 1932 (tit: PAUL WARBURG ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN CFR ŘEDITEL CFR OD 1021-1932 a působil ve správní radě Federální rezervní banky od roku 1921 až do roku 1926. (tit: JE ZNÁMÝ JAKO „OTEC FEDERÁLNÍ REZERVNÍ BANKY“ DÍKY SVÉ ÚLOHY PŘI JEJÍM ZALOŽENÍ . ČLEN SPRÁVNÍ RADY FEDERÁLNÍ REZERVNÍ BANKY OD 1921 – 1926 )

Jeho syn, James Warburg, který byl také členem CFR se nejvíce proslavil prohlášením, které učinil před výborem pro zahraniční vztahy v americkém Senátu 17. února 1950, v nichž řekl, „Jednou budeme mít (jednu) světovou vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Otázkou je pouze to, zda světové vlády bude dosaženo pouze souhlasem nebo násilím.“ Carroll Quigley byl spisovatel a profesor historie na univerzitě v Georgetownu. Byl také osobním poradcem prezidenta Billa Clintona.

Bill Clinton: „A pak, jako student na Georgetownu, jsem slyšel, objasnení této záležitosti profesorem jménem Carroll Quigley…“

Quigley působil jako konzultant na americkém ministerstu obrany, v amerického námořnictvu a parlamentní komisi pro astronautiku a průzkum vesmíru. On nebyl žádným šílencem s podivnými názory, ani v nejmenším, byl ve skutečnosti váženým členem establishmentu. A právě proto jsou závěry, které uveřejil v knize Tragedy and Hope („Tragédie a naděje“) tak významné. „Tragédie a naděje“ je hutný a vysoce detailní historický svazek, který pokryl světové dějiny od roku 1914, s důrazem na analýzu hnacích sil civilizace. Kniha je zcela nekontroverzní, než se dočtete do poloviny, kde najdete následující tvrzení: MEZINÁRODNÍ ANGLOFILNÍ SÍŤ, KTERÁ OPPERUJE DO JISTÉ MÍRY ZPŮSOBEM, KTERÝ BY RADIKÁLNÍ PRAVICE OZNAČILA ZA KOMUNISTICKOU, EXISTUJE JIŽ PO DOBU JEDNÉ GENERACE. VE SKUTEČNOSTI TATO SÍŤ, KTEROU MŮŽEME IDENTIFIKOVAT JAKO SPOLEČENSTVÍ KULATÉHO STOLU, NEMÁ ŽÁDNÝ PROBLÉM SPOLUPRACOVAT S KOMUNISTY NEBO S JAKOUKOLIV JINOU SKUPINOU, A ČASTO TO TAKÉ DĚLÁ. VÍM O ČINNOSTI TÉTO SÍTĚ, PROTOŽE JSEM JI STUDOVAL 20 LET A POČÁTKEM 60. LET MI BYLO PO DVA ROKY UMOŽNĚNO STUDOVAT JEJÍ MATERIÁLY A TAJNÉ ZÁZNAMY. NEMÁM K NÍ ANI K VĚTŠINĚ CÍLŮ, KTERÉ SI KLADE, ŽÁDNOU AVERZI, PROTOŽE PO VELKOU ČÁST ŽIVOTA JSEM BYL BLÍZKO TÉTO ORGANIZACI A MNOHA Z NÁSTROJŮ, KTERÉ POUŽÍVÁ. V MINULOSTI I V SOUČASNOSTI JSEM MĚL NÁMITKY PROTI NĚKTERÝM STRATEGIÍM, ALE OBECNĚ JE HLAVNÍM NÁZOROVÝM ROZDÍLEM FAKT, ŽE SI PŘEJE ZŮSTAT UTAJENÁ A JÁ VĚŘÍM, ŽE JEJÍ ÚLOHA V DĚJINÁCH JE DOST VÝZNAMNÁ NA TO, ABY SE O NÍ VĚDĚLO. CARROL QUIGLEY – TRAGEDIE A NADĚJE

Quigley specificky identifikoval CFR a Ústav mezinárodních věcí /Institute of International Affairs/ jako klíčové rozcestníky v této síti společenství kulatého stolu a potvrdil jejich blízký vztah k bankovnictví a finančnictví. Ústav mezinárodních věcí, také známý jako Chatham house, je sesterskou organizaci CFR. Byl založen v roce 1920 britskými diplomaty, kteří byli přítomni konference v hotelu Majestic v Paříži v roce 1919. Pobočky Ústavu mezinárodních věcí jsou v Austrálii, Belgii, Francii, Itálii, Portugalsku, Norsku, Polsku, Finsku, Maďarsku, Švédsku, na Novém Zélandu, v Jižní Africe, Nigérii, Pákistánu, Singapuru, Japonsku a v dalších zemích.

PROTOŽE ČELÍME PO CELÉM SVĚTĚ monolitické A NEMILOSRDNÉ KONSPIRACI KTERÁ Z VĚTŠÍ ČÁSTI SPOLÉHÁ NA UTAJENÉ PROSTŘEDKY PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉ SFÉRY VLIVU, NA INFILTRACI MÍSTO INVAZE NA SUBVERZI MÍSTO VOLEB NA ZASTRAŠOVÁNÍ MÍSTO SVOBODNÉ VOLBY NA GUERILLY V NOCI MÍSTO VOJSK VE DNE JE TO SYSTÉM, KTERÝ VYNALOŽIL OBROVSKÉ LIDSKÉ I MATERIÁLNÍ ZDROJE K VYBUDOVÁNÍ UZAVŘENÉ, VYSOCE EFEKTIVNÍ MAŠINERIE KTERÁ KOMBINUJE ARMÁDU, DIPLOMACII, TAJNÉ SLUŽBY, EKONOMICKÉ, VĚDECKÉ A POLITICKÉ AKTIVITY JEJÍ ČINNOST JE TAJNÁ, NE VEŘEJNÁ JEJÍ CHYBY JSOU UTAJENY, NE ZVEŘEJNĚNY JEJÍ ODPŮRCI JSOU UMLČENI, NE OCEŇOVÁNI ŽÁDNÉ VÝDAJE NEJSOU PROVĚŘOVÁNY ŽÁDNÉ DOMĚNKY NEJSOU OTIŠTĚNY, ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ NENÍ ODHALENO.

Tajný klíč Rady pro zahraniční vztahy a jiných skupin kulatého stolu k ovládnutí moci spočívá v chytrém uplatňování technik, které vyvinul Bernays. Tím, že kultivujÍ pocit výlučnosti a prestiže cílí na psychologii jednotlivce, (TIT: 1. VYTVOŘENÍ PEČLIVĚ VYKALKULOVANÉ ASOCIACE MEZI PODVĚDOMÝM STRACHEM A TOUHAMI JEDNOTLIVCE . ) a tím, že spoléhají na lidskou touhu cítit se důležitý a mocný. (TIT: VŠECHNO, CO VY NEBO JÁ DĚLÁME, VYCHÁZÍ ZE DVOU MOTIVŮ: SEXUÁLNÍ TOUHY A TOUHY BÝT SKVĚLÝ – SIGMUND FREUD )

Stejně jako Bernays manipulují veřejností nepřímo tím, že ovlivňují vůdčí postavy formující veřejné mínění a autority. (TIT: 2. OVLIVŇOVÁNÍ VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ A AUTORIT K ZASAŽENÍ TECH, KTEŘÍ JE NÁSLEDUJÍ ) Tím, že ovlivňují své členy, kteří jsou výhradně z mužů a žen z nejvyšších vládních, podnikatelských a finančních kruhů, využívají fenomén podřizování se autoritám, pozorovaný v Milgramovych experimentech a zárověň úplně obešli legitimní volební proces. Většina jednání CFR je vedena podle pravidel Chatham house (TIT: 3. INICIACE ŠÍŘENÍ CHOVÁNÍ A MYŠLENEK PROSŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKÉ KONFORMITY (SOUHLAS S NÁZOREM VĚTŠINY) což znamená, že přítomní mohou použít a šířit nápady zde diskutované, ale nikomu není dovoleno uvádět, odkud tyto myšlenky jsou.

Moderátor: „Chtěl bych připomenout publiku, píšou to tady, že k této schůzce není možné se odkazovat.“ (PRAVIDLA CHATHAM HOUSE ) To znamená, že účastníci jsou vítáni k využití získaných informací, ale ani totožnost této schůzky (PRAVIDLA CHATHAM HOUSE ) ani žádného z účastníků nesmí být odhalen, ani není povoleno citovat zasedání Rady jako zdroj informací.“

1. VYTVOŘENÍ PEČLIVĚ VYKALKULOVANÉ ASOCIACE MEZI PODVĚDOMÝM STRACHEM A TOUHAMI JEDNOTLIVCE .

2. OVLIVŇOVÁNÍ VŮDČÍCH OSOBNOSTÍ A AUTORIT K ZASAŽENÍ TECH, KTEŘÍ JE NÁSLEDUJÍ.

3. INICIACE ŠÍŘENÍ CHOVÁNÍ A MYŠLENEK PROSŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKÉ KONFORMITY (SOUHLAS S NÁZOREM VĚTŠINY)

Tyto diskuse za zavřenými dveřmi a jejich exkluzivní členství pracují dohromady k vytvoření fenoménu prokázaného v Aschovým pokusech o skupinové konformitě. Noví členové musí být nominováni existujícím členem, podpoření třemi členy a schváleni představenstvem. Tento proces zajišťuje, že ideologické kontinuity je udržován jak sociální shoda harmonizující názory nových členů v souladu s názory skupiny. Je důležité si uvědomit, že bohatství, společenské postavení a oficiální pozice moci nesnižuje dopady skupinové psychologie.

Hillary Clinton: „Dostáváme hodně rad od CFR, takže to znamená, že nebudu muset chodit daleko aby mi bylo řečeno, co bychom měli dělat a jak bychom měli přemýšlet o budoucnost.“

Abych to řekl jednoduše, politici nejsou ti, kteří rozhodují. Jsou to jen loutky. Účast ve volbách k vytěsnění různých podvodníků z politiky nefunguje a to už pěkně dlouhou dobu. Teď víte proč. I v případě, že bychom odstranili úplně všechny zkorumpované oligarchy z vlády, nakonec budeme zase ve stejné situaci, dokud se nebudeme zabývat psychologickými základy našeho zotročení. Ale jak to uděláme? Jak ovlivnit skupinové myšlení a zatřást davem, aby se probral ze svého spánku?

Psychologie skupiny je zbraň a stejně jako všechny zbraně je možné používat pro dobro nebo pro zlo. Po mnoho let už je ve špatných rukou. Byla skrytá očím veřejností a použita proti ní. Je čas, aby lidé tuto zbraň použili k vlastnímu osvobození. Je čas začít studovat. Přečtete si knihy Gustava Le Bona: „Psychologie davu“ a „Psychologie revoluce“. nebo knihy Edwarda Bernayse: „Propaganda“ a „Krystalizace veřejného mínění“. A přečtěte si knihy Gene Sharpa: „Od diktatury k demokracii“ a „Národní bezpečnost založená na civilní obraně“ Naučte se teorii, Naučte se techniku a začněte je používat k šíření pravdy, ne k jejímu pohřbívání. Začněte je používat k zabránění válkám, než k jejich rozpoutání. Začněte je používat k zastavení militarizace policie a k ukončení systému sledování občanů. Používejte je ke sražení této korporátní mafie na kolena. (TIT: VEZMĚTE SI MOC ZPÁTKY)

Některým z vás může tento návrh nahnat strach.. To JE nebezpečná věc. Toto jsou ideologické M16 s bednami munice. Jestli třeba i několik motivovaných jednotlivců začne účinně používat tyto techniky, mohlo by to vážně narušit rovnováhu moci. Ale to je přesně to, co je potřeba udělat. Vyzývám vás abyste se rozhlédli kolem sebe. Podívejte se na stav světa. Podívejte s, kam nás tito psychopaté vedou. Pokud necítite nutnost změnit kurz, kterým se ubíráme, pak se nedíváte pozorně.

Martin Luther King: Takže proto říkám, že se necháme přinutit psy nebo vodními děly abychom se vrátili,
(tit: Martin Luther King JE DOKONALÝM PŘÍKLADEM ČLOVĚKA, KTERÝ VYUŽIL PSYCHOLOGII DAVU K OSVOBOZENÍ LIDÍ, MÍSTO JEJICH ZOTROČENÍ.) …a neotočíme se ani na jakýkoliv jiný příkaz!““ (TIT: MOŽNÁ ČETL LE BONA, MOŽNÁ NE, ALE APLIKOVAL PŘESNĚ METODOLOGII KTEROU LE BON POPISUJE)
[POTLESK]

Pokud máte stejně silný pocit jako my, že veřejnost potřebuje znát tyto informace, udělejte všechno pro to, aby se tento film dostal do rukou co nejvíce lidí, co nejdříve. Sdílejte ho prostřednictvím sociálních médií, uveřejněte ho na svých webových stránkách, pošlete ho svým přátelům prostřednictvím e-mailu. Rozdávejte ho na ulici. Máte oprávnění stáhnout toto video a distribuovat ho a přehrávat jakýmkoliv nekomenrčním způsobem.. Aby vám neunikla žádná budoucí videa, nezapomeňte se přihlásit k odběru Stormcloudsgathering na Youtube. Objednejte si jedním kliknutím službu Youtube k zasílání notifikací o novinkách e-mailem oznámení o nové obrázky. Přihlaste se k aktualizaci e-mailem na našich stránkách www.Stormcloudsgathering.com A sledujte nás na Facebooku, Twitter a Google + Zvláštní poděkování všem, kteří přispěli na provoz našich webových stránkek v uplynulém roce, aby bylo možné vytvořit tento film, opravdu upřímně si vážíme vaší podpory.