Take an Epic Journey With the Elk of Yellowstone

Cestujte se stády losů na jejich neuvěřitelné cestě z rančů Wyomingu na Yellowstonské vysokohorské louky na řece Elk.

Vědec Arthur Middleton, fotograf Joe Riis a umělec James Prosek sledují tyto pozoruhodné kopytníky na jejich cestě, když prochází strmými horskými průsmyky a brodí se řekami. Po cestě se skupina průzkumníků setkává se sponzory a dobytčími rančery, jejichž životy jsou složitě spojeny s osudem losů a jiných stěhovavých zvířat, které žijí ve větším ekosystému  Yellowstonského parku.

Filmová režisérka Jenny Nicholsová zachycuje akci a zručně upravuje mnohé vyprávění do jednoho soudržného díla, které spojuje umění, ochranu přírody a vědu.