The Evolution of the Self

Robert Kegan je jedním z předních světových vývojových psychologů. Byl jedním z prvních průkopníků, který popsal, jak se vývoj a osobní transformace nezastaví v dospívání, ale může pokračovat po celý život. Robert Kegan mluví s Davidem Fullerem na videokanálu Rebel Wisdom o jeho celoživotním díle – a o tom, jak růst jednotlivých fází dospělosti směřuje k rozvoji společností.