The Facebook Dilemma

Významné šetření dopadu Facebooku na soukromí a demokracii ve světě. Facebookovým příslibem bylo vytvoření otevřenějšího a propojenějšího světa. Agentura FRONTLINE zjistila, že mnohá varování o negativním dopadu platformy na soukromí a demokracii byla zatemněna neúprosným úsilím Facebook o vlastní růst. Série narůstajících krizí na Facebooku, od neschopnosti společnosti chránit data uživatelů, přes šíření „falešných zpráv“ a dezinformací, vznesla otázku: Jak