The People Who Try to Save the World

Semena jsou prvním článkem v potravinovém řetězci, ztělesněním biologické rozmanitosti a kulturní rozmanitosti a také symbolem života. Přirozené systémy, které udržují osivo, zemědělství a život, se nyní poškozují. Díky síle globální ekonomiky jsou potravní řetězce obětovány ziskům společností a rovnováha života je velmi rychle narušena. Dokumentární film se zaměřuje na tři osoby, které nechtějí stát mimo dění a snaží se vytvořit řešení tím, že převezmou energii z přírody.