Ukraine on Fire

Ukrajinský Majdanský masakr v roce 2014 pomohl vyvrátit pověst prezidenta Janukovyče představovaným Ruskem jako pachatele.

Rozhovory Olivera Stone s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, s ukrajinským prezidentem Janukovyčem a dalšími, které vysvětlují roli USA v destabilizaci regionu.

Ukraine on Fire

vypravěč: tady v Kyjevě se v posledních dnech Majdan – náměstí nezávislosti – proměnil v plnohodnotnou válečnou zónu. Další střety v hlavním městě Ukrajiny, Kyjevě. O tom, že zde působí odstřelovači, není vůbec pochyb. Napočítal jsem deset mrtvých

Viktor Janukovyč: ani dnes nevíme, kdo ty lidi zastřelil. To je ten problém.

reportér: nyní na pokraji občanské války zatím nejméně 70 mrtvých a počet obětí roste

Vitalij Zacharčenko: tyto technologie opakuji, žádná země před nimi není v bezpečí

reportér: to, co jsme tady dnes viděli, byla revoluce křik v

dav: Sláva Ukrajině

Vladimir Putin: Chcete vědět, co se děje na Ukrajině?

Victoria Nuland: Na pomoc Ukrajině jsme vynaložili více než 5 miliard dolarů.

Vitalij Zacharčenko: ve velké politice, ať se mluví o čemkoli, mluví se o penězích.

Oliver Stone: NATO se rozšířilo o 13 zemí až k hranicím Ruska. Třináct zemí.

vypravěč: je třeba se soustředit na to, aby se tato krize nezměnila v horkou válku mezi Ukrajinou a Ruskem.

Viktor Janukovyč: je to nebezpečné téma, mluvíme o válce, nikdo by se dnes neměl cítit bezpečně.

vypravěč: „Ještě předtím, než jsme se dohodli, že se vrátíme do Ukrajiny, tak jsme se dohodli, že se vrátíme do Ukrajiny: Ukrajina je starobylá a hrdá země s bohatou historií naplněnou mnoha krásami hrdinstvím a oběťmi. Ukrajina je hraniční země. Místo, kde se východ setkává se západem. Toto je vlajka Ukrajiny. Modrá představuje oblohu, zlatá jsou zdánlivě nekonečná pole pšenice. Ukrajina je kořist, o kterou mnozí usilovali a mnoho krve bylo prolito ve snaze ji získat. Ukrajina byla cestou pro západní země, když se pokoušely dobýt východ v první i druhé světové válce a pokaždé ukrajinský lid zaplatil za tyto velkolepé hry o moc nejvyšší cenu.

Historie se neopakuje, ale určitě se rýmuje, řekl Mark Twain

vypravěč: Při bližším pohledu na dějiny Ukrajiny si všimneme mnoha rýmů, kdy byli Ukrajinci obklopeni silnějšími mocnostmi a potřebovali hodně lsti, aby přežili. Umění, které si časem skutečně osvojili, bylo umění měnit strany. V polovině 17. století ukrajinský vůdce Bohdan Chmelnický porušil mír, který uzavřeli s Polskem, a přidal se na stranu mocnějšího Ruska o něco více než 50 let později, kdy zuřila rusko-švédská válka, další ukrajinský vůdce Ivan Mazepa porušil svazek s Ruskem a změnil stranu, když se přidal na stranu švédských útočníků. Ukrajinské dějiny byly mnohokrát psány třetími stranami, které se snažily udržet výdobytky revoluce.

Rusko souhlasilo s ponižujícím Brestlitevským mírem z roku 1918, který z Ukrajiny udělal německý protektorát. Dalším historickým dokumentem, který změnil osud Ukrajiny, byl pakt Molotov-Ribbentrop z roku 1939. Jedna z mnoha takových dohod, které byly podepsány mezi evropskými zeměmi a vzmáhajícím se Německem, které se snažilo ochránit svůj národ před blížící se nacistickou hrozbou. Josef Stalin vyjednal smlouvu o neútočení s Adolfem Hitlerem, přičemž si vzájemně slíbili mír. Sovětský a německý ministr zahraničí Molotov a Ribbentrop si rozdělili mapu východní Evropy a rozdělili ji na německou a sovětskou sféru vlivu, jakmile byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, došlo k rozdělení Polska a v září 1939 se východní Polsko stalo západní Ukrajinou a součástí rodiny sovětských republik a SSSR, ale i toto odvážné rozdělení území pouze oddálilo válku.

Německo porušilo svůj slib daný SSSR 22. června 1941. Německo napadlo SSSR a zahájilo největší vojenskou operaci ve světových dějinách „Barbarossa“. Barbarossa mířila na Petrohrad, Moskvu a Kyjev na Ukrajině. Tři cíle zásadního významu. Ukrajina se svou bohatou půdou a zdroji byla pro SSSR důležitým průmyslovým a hospodářským zdrojem. Odříznout ji od Sovětského svazu by byl pro většinu lidí v Sovětském svazu velký neúspěch.

Druhá světová válka byla o boji proti okupantům jejich země, ale pro Ukrajinu to nebylo tak jednoduché. Pravda je, že Ukrajina nikdy nebyla jednotnou zemí. Když začala druhá světová válka, velká část západní Ukrajiny vítala německé vojáky jako osvoboditele od nedávno nastolené sovětské nadvlády a otevřeně s Němci kolaborovala.

Skutečný rozsah této kolaborace byl oznámen až mnoho desetiletí po válce, ale nyní víme, že vznikaly celé divize a prapory, jako například SS galizien, nachtigal a roland. Jen na začátku války se do SS galizien dobrovolně přihlásilo více než 80 tisíc lidí z galizienska, později známých svou extrémní krutostí vůči Polsku, židovským a ruským obyvatelům na území Ukrajiny. členové těchto vojenských skupin pocházeli většinou z Organizace Ukrajinských Nacionalistů OUN založené v roce 1929.

Tato organizace měla konečný cíl etnicky čistou Ukrajinu a teror považovala za přijatelné opatření k dosažení svých cílů. Jejich oficiální vlajkou byla černočervená. Země a krev zůstane v dějinách Ukrajiny ještě dlouho po zániku OUN.

Na začátku roku 1940 dostala organizace ukrajinských nacionalistů svého vůdce – Stěpana Banderu [za ukrajinu, za svobodu, za čest, za slávu], který byl  tvrdě antisemitský a antikomunistický. Vyhlásil v roce 1941 svobodnou Ukrajinu.

Jeho němečtí spojenci shledali takový akt sebemrskačství vůle nepřijatelný a zavřeli ho do vězení téměř na celou 2. světovou válku, které se osobně neúčastnil. Přesto se Banderovi podařilo úspěšně šířit svou ideologii. Mnozí nezávislí historici uvádějí, že milice OUN vyhladila na ukrajinském území okupovaném Němci do konce roku 1941 150 až 200 tisíc Židů. Nejznámější a nejnehoráznější masakr se odehrál 29. září 1941 v Baji Яр, Kyjevě.

Všichni kikové z města Kyjeva a jeho okolí se musí dostavit v pondělí 29. září do 8 hodin ráno přinést doklady, peníze a cennosti a také odevzdat oděvy, prádlo atd. všichni kikové, kteří tento rozkaz nesplní a budou nalezeni jinde, budou zastřeleni 33. září. 771 židů bylo zabito nacisty a ukrajinskou domobranou.

Další nehorázný masakr provedla Ukrajinská Povstalecká ArmádaOUN. Stalo se tak na území německem okupované polské Volyně a Východní Haliče v letech 1943 a 1944. Tuto genocidu poláků vedl Mикола Лебідь. 35 až 60 tisíc lidí na Volyni a 25 až 40 tisíc lidí ve Východní Haliči se stalo obětí tohoto masové etnické čistící operace.

V pocitu nevyhnutelné ztráty německých vojsk OUN zradila svého bývalého spojence a začala bojovat proti německým a sovětským vojskům. V lednu 1943 začala armáda SSSR zatlačovat německá vojska a osvobozovat jednu část Ukrajiny za druhou, západní Ukrajina byla oblastí, kterou Němci drželi nejdéle a která byla nakonec osvobozena v říjnu 1944.

Banderovské bandy pokračovaly v partyzánské válce proti sovětům, prováděly krvavé útoky na ukrajinské vesnice a města a zanechávaly chaos a oběti mezi civilisty. Tato válka trvala až do poloviny 50. let, kdy byli poslední kolaboranti zlikvidováni, nebo uprchli ze země 7. května 1945. Německo bezpodmínečně kapitulovalo a Ukrajina zůstala součástí SSSR. Mír po druhé světové válce byl krátký – USA a SSSR, které se spolu s Anglií spojily proti nacistům, se později tragicky znepřátelily, když začala studená válka.

Éra politického a vojenského napětí mezi USA a SSSR trvala téměř 45 let a lidstvo bylo neustále ohrožováno jadernou válkou. V této bitvě USA nikdy nespustily z očí Ukrajinu, protože vzhledem k jejímu významu americké tajné služby úzce spolupracovaly s ukrajinskými nacionalistickými organizacemi jako s cenným zdrojem kontrarozvědky proti SSSR.

Nedávno odtajněné dokumenty CIA ukazují na silné vazby mezi americkou rozvědkou a ukrajinskými nacionalisty od roku 1946. Ze zpráv CIA je zřejmé, že se nemýlili, pokud jde o ukrajinské nacionalisty a Stepana Banderu. Podle zprávy OSS ze září 1945 si Bandera vysloužil krutou pověst za to, že během světové války prováděl válečný teror. Po druhé světové válce Bandera a další nacionalističtí vůdci uprchli do Evropy, kde je kryla CIA.

Později CIA informovala imigrační a naturalizační službu, že Stepana Banderu a další ukrajince ukryla před sověty. Operace zahrnující ukrajince pokračovaly po mnoho let. Norimberské procesy v letech 1945 a 1946 postavily politické, hospodářské a vojenské vůdce fašistického německa před soud a ukázaly celému světu tvář nacismu a zločiny, kterých se dopustili, ale ukrajinští nacisté byli takového osudu ušetřeni a některým z nich dokonce CIA udělila amnestii.

V roce 1951 agentura omluvila nezákonnou činnost OUN bezpečnostní složky ve jménu nutnosti studené války. V roce 1949 Mikola Лебідь, muž zodpovědný za masové masakry na Volyni, byl převezen do USA, kde v roce 1989 zemřel, aniž by byl kdy vyšetřován za své zločiny chránící ukrajinské nacionalisty. CIA zastavila trestní vyšetřování imigrační a naturalizační služby Stepan Bandera přišel o své uplatnění v USA, nebo možná agentura KGB přehrála CIA, ale v roce 1959 byl Stepan Bandera zabit v Mnichově, kde se skrýval pod jménem Stepan Popelič.  Je spravedlivé říci, že čirou náhodou se Bandera stal hlavním symbolem ukrajinského nacionalismu, protože ani on nebyl jeho jediným ani nejmocnějším vůdcem. Dmitrij Doncov byl otcem krajně pravicové totalitní doktríny na Ukrajině. Andrij Melnik vůdcem další frakce OUN. Roman Šuchevyč vůdcem ukrajinské povstalecké armády a mnoho dalších. Banderovu nebezpečnou ideologii potlačili sovětskou vládou, ale podporovaná vnějšími silami, nebyla nikdy zcela eliminována.

Semínka ukrajinského nacionalismu se předávala z generace na generaci. Bohužel neuplynulo mnoho let, než znovu vyrostla. V roce 1954, kdy bylo území Ukrajiny znovu rozšířeno, když Nikita Chruščev, vůdce SSSR a sám Ukrajinec, velkoryse daroval Ukrajině krymskou oblast budou historici ještě dlouhá léta diskutovat o tom, zda to bylo legální. A o 60 let později se na Krymu odehraje další série dramatických událostí.

reportér: Oči celého světa se upírají na Ukrajinu, protože krize na Krymu pokračuje. Několik desítek dobře vyzbrojených lidí se zmocnilo vlády na Krymu, měla by ukrajina jen pokrčit rameny a říct „ok, Krym je ztracen“?

vypravěč: starý argument by se opakoval ještě jednou. Studená válka probíhala nahoru a dolů, zatímco oba soupeři byli posedlí růstem svých vojenských kapacit. Zlom přišel s perestrojkou, kdy SSSR dostal nového vůdce Michaila Gorbačova. V polovině roku 1980 perestrojka znamená restrukturalizaci směrem k demokratizaci a modernizaci, což mělo jistě pozitivní dopad na mezinárodní situaci.

reportér: překvapivé zprávy z Berlína, kde německé úřady oznámily, že berlínská zeď už nic neznamená.

vypravěč: ale uvnitř SSSR mělo oslabení kontroly Kremlu jiné důsledky. V roce 1989 vznikla Ukrajinská nacionalistická politická organizace s názvem Narodnyi Rukh neboli Národní hnutí.

Vjačeslav Černovol: Všichni blahopřejeme k této pozoruhodné události, ke vzniku našeho hnutí.

vypravěč: zasazovali se o nezávislost Ukrajiny na SSSR a stali se východiskem pro mnoho ukrajinských nacionalistických a neonacistických vůdců. V roce 1991 jeden z nich, Oleg Tjagnibok, založil radikální nacionalistickou stranu „cвобода“ neboli „svoboda“ otevřeně navazující na staré dobré banderovské zásady.

Oleg Tyagnibok: byli připraveni a bojovali proti rusům bojovali proti němcům bojovali proti kikánům a všem ostatním šmejdům, kteří se nám snaží vzít naši ukrajinskou zemi.

vypravěč: očistit Ukrajinu od židů a rusů. Ukrajina pro ukrajince a tak dále. Tyto výroky mu vynesly 5. místo na seznamu 10 největších antisemitů na světě podle centra Simona Wiesenthala.

Oleg Tjagnibok: zdravíme Ukrajinu

dav: sláva hrdinům

vypravěč: „Těžko říct, co se stalo s Ukrajinou: bohužel takové výroky přilákaly četné stoupence. Dmitrij Jaroš založil v roce 1994 další krajně pravicovou organizaci „tризуб“ neboli „trojzubec“ v dubnu 2013 se Jaroš stal asistentem poslance ze strany „udar“ neboli úderka, kterou vedl Vitalij Kličko. Ještě téhož roku založil další krajně pravicovou ukrajinskou neonacistickou skupinu Pravý sektor. Andrij Parubij brzy povede celou armádu ultrapravice nacionalistických bojovníků a pochodňové pochody opět rozzáří ulice ukrajinských měst [hrdinové nikdy neumírají].

Svět se drasticky změnil v srpnu 1991, kdy SSSR de facto přestal existovat a na mapě světa se objevilo mnoho nových politických formací. Ukrajina jednou z nich, byla poprvé v novodobé historii skutečně nezávislá a samostatná.

reportér: rudá vlajka nad Kremlem dnes spadla, když prezident Gorbačov odstoupil a ukončil 70 let komunistické vlády v SSSR.

vypravěč: léta po pádu SSSR byla na všech postsovětských územích známá jako bláznivá 90. léta.

reportér: zanechává za sebou 15 jednotlivých států, které spojuje jen katastrofální ekonomika a nejistá budoucnost.

vypravěč: po plánovaném hospodářství SSSR změnil volný trh pravidla hry. Rychle vznikly nové podniky a brzy se objevili první oligarchové. Bývalá země bez třídního rozdělení se rozdělila na nerovné části. Několik vyvolených zbohatlo, zatímco ostatní museli bojovat o přežití.

Vladimir Putin: hned po získání nezávislosti začala divoká privatizace státního majetku, která snižovala kvalitu života lidí hned po získání nezávislosti, a co je zajímavé, ať už se k moci dostal kdokoli, pro lidi se nic nezměnilo. Docházelo k neustálému okrádání lidí. Neustálé okrádání ukrajinského lidu. Lidé toho samozřejmě měli plné zuby. Této rostoucí korupce.

vypravěč: zklamání lidu učinilo Ukrajinu zranitelnou vůči vnějším silám a brzy měli lidé poznat nový druh války, který dosud nepoznali – barevné revoluce.

reportér: protestující se střetávají s policií, zatímco zpochybňují výsledek voleb a žádají nové hlasování.

vypravěč: za 24 let své nezávislosti prošla Ukrajina dvěma revolucemi v roce 2004 vyšli lidé do ulic Kyjeva a zahájili oranžovou revoluci. V té době se Ukrajina opět stala bojištěm dvou sil. Ruska a západních zemí.

Konfrontace vyvrcholila během prezidentských voleb v roce 2004. Dva hlavní kandidáti, západem podporovaný Viktor Juščenko a na Rusko orientovaný Viktor Janukovyč si mimochodem téměř rovným dílem rozdělili hlasy ukrajinského lidu – označení „Viktor Juščenko podporovaný západem“ nebylo přehnané. jeho manželka – Kатерина.

Viktor Juščenko je bývalý úředník amerického ministerstva zahraničí a za Reaganovy vlády pracoval v Bílém domě. Hlasy byly rozděleny na geografickém principu. Tradičně proruská východní Ukrajina hlasovala pro Viktora Janukovyče, zatímco západní Ukrajina hlasovala pro Viktora Juščenka.

Podle vyhlášených výsledků Viktor Juščenko prohrál s Viktorem Janukovyčem, ale tisíce lidí s tím nesouhlasily a 22. listopadu 2004 přišly na centrální náměstí v Kyjevě. Situace měla široký ohlas v tisku.

reportér: vládní volební komise ignorovala obvinění z podvodu a prohlásila Viktora Janukovyče prezidentem.

vypravěč: mezinárodní politici, jako například bývalý tajemník NATO Javier Solana, se stali častými hosty v Kyjevě a iniciovali jednání mezi oběma stranami.

Javier Solana: doufám, že se nám společně podaří překonat tyto potíže.

vypravěč: výsledky jednání byly často dosaženy pouze na papíře. Například Viktor Juščenko nikdy neřekl svým stoupencům, aby přestali blokovat vládní instituce v centru Kyjeva. Proto tyto ne-násilné protesty trvaly měsíc, během něhož byly výsledky předchozích voleb zrušeny a vyhlášeny nové volby.

Důležitá nuance: pouhé tři měsíce předtím Viktor Juščenko utrpěl záhadnou, dosud nevyřešenou otravu, která mu však nezabránila v tom, aby nové volby vyhrál, ale jak brzy uvidíme, k tomuto vítězství vedla mnohem více, než jen vůle lidí. Tato pokojná revoluce a její vůdci byli vřele přivítáni mezinárodním společenstvím, ale euforie netrvala dlouho.

Vláda Viktora Juščenka nezvládla reformy a ztratila šanci nastolit demokracii, místo aby se pustila do vnitřních bojů. Viktor Juščenko nebyl znovu zvolen na druhé funkční období, ale v závěru svého prezidentství stihl dát svým příznivcům ze západní Ukrajiny poslední dárek.

Viktor Juščenko: na závěr bych chtěl říci něco, na co ukrajinští vlastenci dlouhá léta čekali. Podepsal jsem dekret za nezlomného ducha a zastávání myšlenky boje za nezávislou Ukrajinu prohlašuji Stepana Banderu národním hrdinou Ukrajiny. Zdar Ukrajině!

vypravěč: status hrdiny Stepana Bandery trval krátce. V roce 2010 byl zvolen prezidentem Viktor Janukovyč a tentokrát mezinárodní společenství nepochybovalo o legitimitě voleb v lednu 2011 Viktor Janukovyč zrušil Banderovi titul hrdiny a po téměř 4 letech jeho prezidentství otřásla Ukrajinou další revoluce. Bohužel tato byla vše, jen ne pokojná.

Oliver Stone: Pane Janukovyči, jsem Američan, jsem v této situaci outsider a je to velmi složité, ale rád bych jako filmař prostě skočil do děje a přenesl se do těch okamžiků v listopadu 2013, jste prezidentem Ukrajiny, prezidentem jste tři roky, v té době je země ve špatném ekonomickém stavu, máte obchodní dohodu s Ruskem a nyní se snažíte uzavřít lepší dohodu s EU a vyjednáváte, můžete mi říct, co jste si v té chvíli myslel?

Viktor Janukovyč: to bylo pro Ukrajinu opravdu velmi složité období a my jsme potřebovali najít řešení problémů z roku 2013, takže jsme měli dva partnery nejprve jsme se spoléhali na mezinárodní měnový fond, ale MMF po dobu jednoho roku jednání navrhoval americké varianty, které byly pro lidi nepřijatelné výrazné zvýšení cen energetických zdrojů, především zemního plynu, což by znamenalo výrazné zvýšení výdajů lidí, zatímco jejich příjmy by zůstaly na stejné úrovni s tím bychom nesouhlasili navrhli jsme jinou variantu a MMF nás v listopadu 2013 oficiálně odmítl druhou variantou bylo Rusko Rusko řeklo – jsme připraveni s vámi spolupracovat jako partneři, pokud budete brát v úvahu naše zájmy.

Vladimír Putin: protože ekonomika Ruska a Ukrajiny vznikla jako jedna naprosto unikátní ekonomické vztahy vznikl ruský trh zcela otevřený pro ukrajinské výrobky a naše celní hranice s Ukrajinou je zcela otevřená tím pádem by EU vstoupila na náš trh se svými výrobky bez jakéhokoli vyjednávání

Viktor Janukovyč: a tak když jsme začali počítat bilance, viděli jsme, že dohoda připravená EU pro Ukrajinu vyžaduje velké ekonomické úsilí a ztráty a EU by nic z toho nekompenzovala a ruský trh by se drasticky zmenšil

Vladimír Putin: řekli jsme – samozřejmě, pokud se Ukrajina tak rozhodla, tak je to její rozhodnutí a my ho respektujeme, ale nesmíme to být my, kdo to zaplatí

Viktor Janukovyč: naše jednání s eu nebyla úspěšná, a proto jsme navrhli udělat přestávku

reportér: k násilným střetům dochází v kyjevě, kde do ulic vyšlo asi 100 tisíc lidí protestovat proti rozhodnutí vlády odložit podpis asociační dohody s eu

Oliver Stone: Vy jste byl v té době ministrem vnitra ukrajiny, takže jste v podstatě šéfoval ukrajinské policii, takže mi řekněte svůj pohled na protesty, které se odehrály v listopadu až únoru.

Vitalij Zacharčenko: my jsme měli informace, že ty masové protesty se stejně plánovaly. A měly začít v roce 2015, ale opozice využila toho, že se vláda rozhodla odložit podpis asociační dohody s EU.

vypravěč: Arsenij Jaceňuk vůdce opozičního bloku „vlast“ Oleg Tyagnibok, vůdce opoziční krajně pravicové radikální strany „cвобода“. Vitalij Kličko, vůdce opoziční strany „udar“.

reportér: ve čtvrtek vedoucí představitelé EU a Ukrajiny prohlásili, že jednání o asociační dohodě mohou být obnovena po dvoudenních konzultacích, ale nyní je asociační dohoda mimo hru.

Angela Merkel: čekali jsme od vás víc

Viktor Janukovyč: Chci, abyste mě slyšeli 3 a půl roku jsem na této otázce pracoval 1 na 1 se silným Ruskem.

reportér: prounijní protesty v ulicích kyjeva vstupují do 2. dne k protestujícím se nyní připojil vůdce opozice ukrajinský mistr světa v boxu Vitalij Kličko. Vyzval protestující, aby udržovali tlak na vládu poté, co odmítla podepsat významnou obchodní dohodu s EU.

Oliver Stone: druhý den po rozhovoru s merkelovou se vracíte do kyjeva a protesty pokračují, nemám pravdu? můžete mi říct něco o tomto období?

Viktor Janukovyč: na začátku jsem měl pochopení, že jde o pokojné akce a s pokojnými protestujícími se dá vyjednávat, a byl jsem ochoten to udělat

Vitalij Zacharčenko: když mluvíme o protestech od listopadu do února, je třeba vzít v úvahu dynamiku jejich vývoje, která se odehrála předtím na Ukrajině je mnoho veřejných organizací, které jsou financovány ze zahraničí obrovské množství novinářů dostává zahraniční granty

vypravěč: Robert Parry je investigativní novinář pracující ve Washingtonu, známý především díky odhalení iránské kontra v 80. letech, je zakladatelem consortiumnews.com a o krizi na ukrajině a o tom, co za ní stojí, rozsáhle informoval.

Robert Parry: nevládní organizace je nevládní organizace. A mnoho nevládních organizací je zcela legálních a pracuje pro dobré účely, snaží se pomáhat lidem, řeší problémy se zdravotnictvím a vodou. Ale existují i nevládní organizace, které jsou financovány vládními službami a slouží spíše účelům této vlády, než aby se snažily sloužit lidem, se kterými mají pracovat. V 80. letech jsme viděli jednu věc: V té době byla CIA do značné míry zdiskreditována kvůli skandálům, které byly odhaleny v 70. letech.

vypravěč: patnáct let CIA tajně financovala aktivity zámořských národních studentů a jejich sdružení, ale pak vyšla najevo velká síť pronikání CIA.

Robert Parry: Když nastoupila Reaganova administrativa, vznikla koncepce, že místo toho, aby CIA tradičně jezdila do těchto zemí a financovala jejich média, nevládní organizace a různé politické operace, přešlo to v podstatě na novou organizaci nazvanou národní nadace pro demokracii, která vznikla v roce 1983 a dělala v podstatě to, co CIA – pronikala do zemí, podporovala různé politické skupiny a připravovala aktivisty, novináře, podnikatelské skupiny a prosazování zájmů zahraniční politiky USA, někdy proti zájmům vlády hostitelské země, dodávali také organizační a finanční podporu a pomáhali při školeních aktivistů v práci s novináři, aby byli schopni co nejlépe prezentovat svůj názor, pracovali na věcech, jako je získávání popularity, jak věci viralizovat, jak ji využít k získání podpory pro své myšlenky.

vypravěč: a podporu poskytl Mustafa Naem, zakladatel jednoho z ukrajinských nových médií.

Mustafa Naem: dobrý večer nebo lépe dobrou noc

vypravěč: Hromadske TV velmi dobře věděl, jak něco viralizovat. Byl to jeho notoricky známý příspěvek na facebooku 21. listopadu 2013, který přivedl první dav na Majdan.

Mustafa Naem: Tenhle příspěvek jsem napsal jen proto, abych si ověřil, jestli jsou tu nějací ochotní lidé, nebo jsme si jen povídali.

Pokud nečtete noviny, jste neinformovaní,
pokud čtete noviny, jste špatně informovaní.

Mark Twain

Abyste byli v tomto moderním světě médií a sociálních sítí slyšet, musíte je všechny obsáhnout. Jak znepokojivé události euromajdanu začaly 21. listopadu 2013, začaly vysílat 3 nové televizní kanály:

Spilno TV založeno 21. listopadu 2013
Hromadske TV založeno 22. listopadu 2013
Espresso TV založeno 24. listopadu 2013

Vysílání přímo z opozičních protestů – tyto kanály se staly virálními a otevřeně podporovaly protesty a povzbuzovaly další a další lidi, aby přišli na Majdan.

Vitalij Zacharčenko: První masové akce začaly 21. listopadu 2013. Zpočátku to byly pokojné akce, přicházelo mnoho různých typů lidí, mladí i staří, někteří z nich přivedli děti.

Bylo jasné, že důvěřují vládě a policii. Také chodili volně a nebyly žádné náznaky, že proti nim bude použita jakákoli síla, takže strážci zákona dělali svou práci a chránili pořádek beze střelných zbraní.

Ale mezi těmi protestujícími už byli vidět někteří radikálové. Byli spojeni s krajními pravicovými stranami a neonacistickými organizacemi, takže 24. listopadu provedli první agresivní akci.

24. listopadu došlo k prvnímu útoku na úřad vlády a také k prvnímu útoku na policisty, kteří ho střežili. Druhý útok na příslušníky ukrajinské bezpečnostní služby se odehrál 25. listopadu, pak došlo ke známým událostem 30. listopadu.

vypravěč: 30. listopad 2013 se stal prvním zlomovým bodem Majdanu, ačkoli události té noci byly široce popsány v tisku, pravda o tom, co se přesně stalo, je stále nejistá.

Vitalij Zacharčenko: Řeknu vám, jak jsem ty události viděl osobně. Zavolal mi Popov, šéf kyjevské administrativy, že by chtěli začít instalovat na náměstí zařízení pro vánoční strom. Vysvětlil jsem mu, že dokud jsou lidé na náměstí, nemělo by se to dělat. Asi v jednu hodinu ráno, kdy lidé začali náměstí opouštět. Mluvil jsem s šéfem ukrajinské bezpečnostní služby zeptal jsem se ho na jeho názor na současnou situaci a on řekl:

„Předpokládám, že díky bohu, že je konec. Máme informace, že je konec.“ protože od 21. listopadu jsem doslova žil a spal ve své kanceláři, pokud jsem měl štěstí, že jsem měl pár hodin denně na spánek, asi ve tři hodiny ráno jsem přišel domů, nastavil jsem si budík na půl sedmé ráno, hned ráno jsem zapnul televizi, byla nastavená na pátý kanál a ukazovala spoustu sanitních vozů a spoustu zraněných lidí.

reportér: policisté ozbrojení gumovými obušky útočili na demonstranty stalo se to brzy ráno svědci tvrdí, že policie skutečně používala gumové obušky.

Vitalij Zacharčenko: upřímně řečeno, právě mě polil studený pot.

Viktor Janukovyč: moje první reakce na zranění demonstrantů na Majdanu policií byla okamžitá museli jsme vyšetřit, kdo nařídil rozehnat demonstranty, aby proti nim použil sílu já jsem byl proti použití síly proti porušování lidských práv.

Vitalij Zacharčenko: není možné, aby Popov učinil takové rozhodnutí sám a kdo byl pro něj nejvyšším úředníkem? nejvyšším úředníkem pro Popova byl šéf prezidentovy administrativy Sergej Liovočkin.

vypravěč: Shodou okolností, Sergej Liovočkin byl blízkým spolupracovníkem mnoha amerických politiků. Ukrajinská bezpečnostní služba měla důkazy o tom, že té noci Лёвочкин kontaktoval vůdce opozice Arsenije Jaceňuka a jednal o rozehnání Majdanu s instalací vánočního stromu jako záminky. Zpravodajská média informovala, že policie chladnokrevně zaútočila na studenty pokojně spící ve stanech, ale scény z akce zřejmě vypovídají o něčem jiném.

Zdá se, že protestující policii očekávali byly tam desítky novinářů, a kamery z nových televizních kanálů už tam byly, ale nejpodezřelejší byla skupina dobře vycvičených mladých mužů, kteří dorazili prakticky současně s policií. Rozptýlili se v davu a začali provokovat policii urážkami, kameny a pochodněmi.

Robert Parry: Pravý sektor na Ukrajině představuje krajně pravicové ukrajinské obyvatelstvo často měli své milice, které přicházely na Majdan některé oddíly byly do Kyjeva vyslány jako svaly pro demonstrace demonstrace přecházely od pokojných ke stále násilnějším.

vypravěč: prvním krokem při každém vyšetřování je najít motiv. Nyní je známo, že Sergej Liovočkin má největší přízeň mezi svými přáteli v USA rozhořčeni tím, co bylo oznámeno ve zprávách, vyšli lidé druhý den vyjádřit své znepokojení nad jednáním policie.

Oliver Stone: násilí se začalo rozjíždět kdy?

Viktor Janukovyč: nezákonné akce prakticky začaly v prosinci 2013 událostí, které se tehdy odehrávaly v Kyjevě, se účastnily velmi radikální neonacistické organizace mladí muži, kteří byli vyzbrojeni různými improvizovanými zbraněmi, jako jsou železné tyče, baseballové pálky, a dokonce byla použita vozidla jako traktory, pomocí traktorů útočili na policisty, kteří bránili vládní instituce a administrativní budovu prezidenta, jak mohl prezident vyjít ven a mluvit s takovým nekontrolovatelným davem? S kým mluvit? Technologie, které se tehdy používaly, byly předem naplánované.

vypravěč: Jakkoli jsou barevné revoluce zahalené a maskované, pozorný divák může vidět jemný vzorec, který odhaluje jejich pravou podstatu. Aby se davy chovaly jako jedna skupina, je třeba je sjednotit na úrovni podvědomí strůjci barevných revolucí. To dobře vědí a ovládají toto umění, symbolika je jedním z nejsilnějších umění. Nástroje k dosažení tohoto cíle revoluční politické organizace s překvapivě podobnými názvy a ještě podobnějšími symboly se objevují v těch zemích, které brzy zasáhnou revoluce. Často jsou popisovány jako uvědomělé a aktivní, ale ve skutečnosti jsou vycvičené a radikální. Jsou to ony, kdo vystřelí jako první, doslova převádí protesty v rozhořčení. Jejich otisky prstů lze najít všude na mapě barevných revolucí s využitím všech zkušeností minulých generací. Jednoduché, ale účinné nástroje, jako je skandování, odvádějí skvělou práci.

dav: společně jsme silní

vypravěč: dobře známý pro vzrušení davu a vytvoření skupinové identity depersonalizují jednotlivce a vytvářejí skupinu, která je snadno manipulovatelná.

dav: pokud neskáčete, pak jste

ruský muž na pódiu: děkuji vám přátelé, zdar Ukrajině

dav: Sláva hrdinům

Vitalij Zacharčenko: samozřejmě, že by to nešlo bez peněz, takže mnoho grantů NGO dává Ukrajině a není to tajemstvím.

vypravěč: mimochodem, jedna z takových organizací Hromadske TV dostala štědré dary od holandského a amerického velvyslanectví a také od nadace Renesance založené George Sorosem.

George Soros: založil jsem na Ukrajině nadaci ještě předtím, než se Ukrajina osamostatnila od Ruska, a ta nadace funguje dodnes, hrála teď významnou roli v ukrajinském dění.

Mám rád kritiku, ale musí to být po mém.
Mark Twain

Oliver Stone: viděl jste nějaké důkazy o tom, že jsou do toho zapojeny Spojené státy? cítil jste přítomnost Spojených států?

Viktor Janukovyč: američtí představitelé byli často hosty byli tam kongresmani. Victoria Nulandová přicházela velmi často. Diskutovali jsme s ní, ale po těchto diskusích chodila na Majdan podporovat demonstranty a obviňovat policii z použití síly. Vlastně jsme viděli všechny tyto vzkazy na Majdanu

Chris Murphy: přijdeme sem, na toto náměstí, abychom oslavovali s vámi a Ukrajinou, která stojí společně s EU a USA.

Robert Parry: no členové kongresu byli na návštěvě Ukrajiny. Jeden z nejznámějších byl senátor John McCain takže vysoký americký představitel. Člověk který kandidoval na prezidenta mluvil s lidmi, kteří jednali proti své demokraticky zvolené vládě říkal že USA jsou s nimi.

John McCain: jsem senátor John McCain a je mi vždy potěšením být opět na Ukrajině.

Robert Parry: senátor McCain dával lidem pocit, že je podporuje nejmocnější země na světě.

John McCain: tady nejde o budoucnost, kterou chcete pro svou zemi, tady jde o budoucnost, kterou si zasloužíte.

Viktor Janukovyč: přišlo hodně delegátů. Já jsem říkal, že by se nemělo především říkat to, co není pravda. Nemělo by se stát na straně protestujících a chránit jejich práva a zhoršovat tím konflikt, když se protestující zmocní vládních institucí. Řekněte mi, je to přijatelné v jakékoliv jiné zemi například kdyby velvyslanec Ukrajiny šel za protestujícími ve Fergusonu a rozdával koláčky, nebo koláče a obviňoval policii USA? Považuji to za nepřijatelné v jakékoliv zemi EU, tak proč se tedy takhle zacházelo s Ukrajinou?

Oliver Stone: kdo byl v té době vaším nejvyšším kontaktem?

Viktor Janukovyč: S panem Bidenem jsem byl neustále v kontaktu, pravidelně jsme spolu telefonovali, ale jde o to, že pan Biden říkal jednu věc a to, co se dělo na Ukrajině, bylo úplně něco jiného.

Oliver Stone: a americký velvyslanec?

Viktor Janukovyč: americký velvyslanec na Ukrajině neustále přijímal delegáty Majdanu na své ambasádě, věděli jsme to velmi dobře, sledovali jsme to a měli jsme dojem, že uvnitř americké ambasády je centrála tohoto procesu.

Robert Parry: na začátku února 2014, kdy se krize na Majdanu vyostřovala, došlo k zachycení telefonátu mezi náměstkyní ministra zahraničí pro Evropu Victorií Nulandovou a velvyslancem USA na Ukrajině Geoffreym Pyattem.

reportér: je třeba pochybovat o důvěryhodnosti ukrajinců poté, co na internet unikl soukromý rozhovor nejvyššího velvyslance USA.

Victoria Nuland: V souvislosti s tím, že se v USA v minulosti uskutečnil rozhovor s velvyslankyní Spojených států amerických v Moskvě

dr: Myslím, že Jaceňuk je ten, kdo má ekonomické zkušenosti zkušenosti s vládnutím, on je ten… co potřebuje, je Kličko a Tjahnybok zvenčí, já si prostě myslím, že Kličko, když tam půjde… bude na té úrovni, že bude pracovat pro Jaceňuka, to prostě nebude fungovat

Geoffrey Pyatt: jo, ne, myslím, že je to tak. dobře, chcete, abychom si s ním jako další krok domluvili telefonát?

Victoria Nuland: Sullivan se mi vrátil vfr [přímo ke mně] s tím, že potřebuješ Bidena, a já jsem řekla, že pravděpodobně zítra kvůli ata-boyovi a aby se ty detaily dodržely, takže Biden je ochotný.

Robert Parry: takže jste měli ten pozoruhodný telefonát, kde dva vysocí představitelé americké vlády otevřeně mluvili o převratu a o tom, jak plánují znefunkčnit ukrajinskou vládu.

Victoria Nuland: kašlu na EU

Geoffrey Pyatt: ne, přesně tak

Robert Parry: neříkám, že celá americká vláda je taková je tam rozdělení, ale pro neocony je velmi důležité změnit dynamiku ve východní Evropě jsou velmi chytří neoconi jsou velmi zkušení v propagandě dobře znají všechny body nátlaku američanů měli s tím zkušenosti, když v 80. letech rozpalovali věci kolem Střední Ameriky.

reportér: sandinistické pozemní síly jsou teď vyzbrojeny ruským dělostřelectvem.

Robert Parry: od té doby uplatňují stejné strategie jsou velmi odhodlaní dosáhnout svých cílů stále se chtějí zbavit určitých vlád chtějí změnu režimu v Sýrii, v Íránu jsou v tom velmi zkušení mají mnoho spojenců v médiích a ve vládě a to znamená, že mají velký vliv na vytváření narativu.

Robert Kagan: Myslím, že v Americe jsme se v těchto dnech nějak zaprodali tomu, že existuje spousta jiných způsobů, jak se s tímto problémem vypořádat, než je tvrdá síla Vladimir Putin se stará o tvrdou sílu.

Robert Parry: Neocons nyní démonizují vůdce země, která se prodává američanům, takže neargumentujete jen politikou, ale útočíte na vůdce neocons jsou velmi zdatní ve vybírání vlastností vůdců a jejich následném zdůrazňování u Janukovyče.

Můžete říci, že je to hulvátský politický vůdce, ale byl proměněn v ďábla, který je důkladně zkorumpovaný, zlo, které chce zabíjet lidi na Majdanu, ty nevinné úžasné demonstranty, a tím pádem teď máme padoucha a oběť, a pak ten základní scénář pořád opakujete a na Američany to funguje.

John McCain: musíte si uvědomit, kdo je Vladimir Putin je to starý člen KGB, který chce obnovit ruské impérium

Robert Parry: Američané zjistí, že takhle mohou pochopit svět, jakmile se to stane, novináři nebo někdo jiný těžko řekne „teď se podržte, neexistuje určitý bílý klobouk a černý klobouk, je to všechno velmi složité“, a když to řeknete, jste okamžitě označen za apologetu Janukovyče nebo Putina ten, kdo se to odvážil říct, je teď pod palbou bez ohledu na to, kdo to je – novinář, akademik nebo kdokoli jiný.

vypravěč: každý dobrý režisér vám řekne, že tempo a rytmus jsou hlavními nástroji k udržení pozornosti diváků

Vitalij Zacharčenko: samotná technologie, která byla použita na Majdanu, spočívala v nutnosti sakrálních obětí, oběť je součástí technologie

vypravěč: Vražda politika Rafíka Harírího spustila cedrovou revoluci při pohledu na záhadnou otravu Viktora Juščenka těsně před oranžovou revolucí v roce 2004 vidíme, že se sám stal posvátnou obětí Většina politologů se shoduje na tom, že soucit ukrajinského lidu naklonila misky vah na stranu jeho prezidentství počet obětí mezi protestujícími během euromajdanu činil více než 100 byly nazvány nebeskou stovkou a okamžitě byly mytologizovány zmlácení studentů 30. listopadu 2013 bylo zřejmým spouštěčem euromajdanu ti, kdo na náměstí vyslali vycvičené provokatéry, si velmi dobře uvědomovali, že nejvíce to odnesou pokojní demonstranti je těžké udržet protesty po několik měsíců napětí slábne, lidé se unaví svátky jsou také velkým nebezpečím pro strůjce revoluce lidé se chtějí dostat domů ke svým rodinám a přátelům a je třeba být vynalézavý, aby je udržel v chladných stanech 25. prosince 2013 byla jako nástroj k rozpálení Majdanu opět vybrána novinářka Tatiana Černovolová.

reportér: investigativní novinářka Tatiana Černovol, známá svými vyšetřováními korupce v ukrajinské vládě, byla na vánoce nalezena ubitá nedaleko Kyjeva.

vypravěč: Její hrdinské činy vypadají spíše jako malé zločiny vniknutí do prezidentské rezidence obléhání kyjevské městské správy vloupání do auta ukrajinské bezpečnostní služby vypadalo to, že Tatiana chtěla spíše vytvořit zprávy, než o nich informovat a získat popularitu, která by se mohla proměnit v hlasy pro její politickou stranu „the vlast“.

Zabití Tatiany Černovolové se stalo skutečným vánočním dárkem pro média navzdory tomu, že během pouhých tří dnů byli všichni podezřelí zatčeni a přiznali, že šlo o dopravní nehodu, světová média stále trvala na politickém pozadí tohoto činu. Z Taťány se okamžitě stala hrdinná mučednice, která sjednotila lidi kolem svého obrazu.

reportér: ubití novináře uprostřed politických zmatků vyvolalo protesty

vypravěč: Euromajdan byl opět v centru dění a tatiana za necelé dva měsíce už byla natolik zdravá, že zaútočila na kancelář „strany regionů“, politické strany Viktora Janukovyče.

Tatiana Černovolová: odtud přišli lidé, kteří mě zbili to je hnízdo této zločinecké mafiánské vlády odtud jsou řízeny i eskadry smrti

vypravěč: jeden ze zaměstnanců 65letý IT specialista Vladimir Zakharov byl zabit při útoku. Tak, kde je Tatiana teď? no, nakonec se dostala na svou mocenskou pozici v nové vládě o měsíc později přišel čas na další čin.

Arménský ukrajinský protestující Sergej Nigojan byl jedním z prvních, kdo dorazil na Majdan. Nebyl radikální ani násilnický, ale naopak byl plný naděje na lepší budoucnost. Sledovat Sergeje, jak čte vlasteneckou báseň, je jako sledovat casting na roli posvátné oběti

Sergej Nigojan: bojujte dál určitě vyhrajete Bůh vám pomáhá ve vašem boji za slávu a svobodu. Pochodujte s vámi přímo po vašem boku.

vypravěč: bohužel roli dostal Sergej. Video se stalo virálním poté, co byl Sergej 22. ledna 2014 brzy ráno zabit. Okolnosti jeho smrti zůstávají dodnes neznámé, přestože celá událost byla neustále natáčena.

Neexistují žádné záznamy ani svědci, kteří by pomohli vyšetřování, a jeho tělo bylo okamžitě odstraněno z místa činu. Sergej se stal prvním mučedníkem Euromajdanu. Za jeho vrahy byli téměř po dvou letech označeni policisté.

Oficiální vyšetřování stále nemá žádné výsledky. Nyní se všeobecně věří, že byl zabit provokatéry, aby konflikt eskaloval. Bůh k lidem promlouvá jazykem znaků.

26. ledna 2014 se papež František modlil za Ukrajinu a promlouval k tisícům lidí na Svatopetrském náměstí. Po modlitbě byly z okna vypuštěny dvě bílé holubice, na které okamžitě zaútočily vrána a racek. Ti, kteří rozumí symbolice, tuto událost snadno přečtou tak, že brzy dvě velké síly představované vránou a rackem rozdělí dva slovanské národy – bílé holubice.

Toto znamení dalo ukrajinskému lidu naději s tím, že z Boží vůle budou dvě holubice zachráněny, ale také předpovědělo těžké strádání a mnoho obětí událostí, které se zapsaly do dějin barevných revolucí jako nejmasovější v lidských obětech. Přišly přesně podle plánu – o měsíc později.

reportér: v posledních týdnech se toto evropské hlavní město ocitlo v násilném povstání. Dnes je zatím nejkrvavější den. Protestující postupují směrem k vládní oblasti města. Jsou ozbrojeni molotovovými koktejly. Viděli jsme také pistole a brokovnice. Jsou tam oběti z obou stran. Právě řekla, že tam nahoře je 6 mrtvých ne jen zraněných, mrtvých, zastřelených odstřelovači.

Vitalij Zacharčenko: 20. února se střílelo na policisty

Viktor Janukovyč: dostal jsem informaci, že střílejí odstřelovači a že jsou oběti na obou stranách

Vitalij Zacharčenko: konzervatoř je místo, odkud byly první výstřely toto místo bylo pod kontrolou sil Majdanu

vypravěč: a tady zase vidíme našeho starého známého z „narodniho ruhu“ Andrije Parubije, který byl na vrcholu slávy jako samozvaný velitel Majdanu, což ve skutečnosti znamená – vůdce radikální opozice.

Парубій: varovali jsme je, že Majdan může podniknout další kroky, pokud nebudou naše požadavky v příštích dnech splněny

Vladimir Putin: šlo o šíření chaosu a Janukovyč by z rostoucího chaosu rozhodně neměl prospěch

Reportér: zde můžete vidět protestující, kteří doprovázejí řadu důstojníků speciálních jednotek stále není jasné, kam je odvádějí 67 důstojníků je oficiálně prohlášeno za nezvěstné

Oliver Stone: 14 mrtvých policistů, 43 zraněných, že?

Vitalij Zacharčenko: 20 mrtvých a více než 150 zraněných střelnou zbraní

Viktor Janukovyč: pak bylo jasné, 20. a 21. února, že dochází k ozbrojenému převratu

reportér: vůdce opozice Vitalij Kličko vyzval své stoupence, aby zůstali ve střehu, každý z vás tady by měl být silný, řekl, protože my nikam neodcházíme

Viktor Janukovyč: ve stejném období jsme jednali s opozicí a velmi často jsme se dohodli, ale jak jsem později zjistil, byla to jen hra ta část opozice, která se neúčastnila jednání ta radikální, ta se nestarala a nikoho neposlouchala dělala si svou práci

vypravěč: stejně jako v roce 2004 během oranžové revoluce měli mezinárodní vůdci pocit, že je čas zasáhnout a postavit obě strany do vyjednávání

Vladimir Putin: do Kyjeva přijeli tři evropští ministři zahraničí

Vladimir Putin: zúčastnili se schůzky mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí dohodli se na provedení prezidentských voleb před stanoveným termínem dohodli se na způsobech budování vztahů mezi prezidentem a opozicí.

Ukrajinský prezident a vůdci opozice se dohodli na příměří stejně jako v roce 2004 opozice nebo alespoň její radikální frakce Pravý sektor v čele s Dmitrijem Jarošem neměla v úmyslu splnit svou část dohody

Dmitrij Jaroš: dosažené dohody neodpovídají našim očekáváním Pravý sektor nesníží zbraně Pravý sektor neodblokuje žádnou z vládních institucí, dokud nebude splněn náš hlavní požadavek odstoupení Viktora Janukovyče

Viktor Janukovyč: takový dokument jsem podepsal, ale o něco později jsem pochopil, že ať už podepíšeme jakýkoli dokument, scénář svržení byl naplánován a byl neodvratný, takže v podstatě na žádném z našich kroků nezáleželo

Radoslaw Sikorski: pokud to nepodepíšete, budete mít stanné právo armáda, všichni budete mrtví opoziční vůdci řekli, že našli způsob, jak ukončit krveprolití, ale nejprve chtěli oznámit ukončení jednání brzy bylo jasné, že protestující nejsou spokojeni

Vladimir Putin: takže druhý den pan Viktor Janukovyč odjel na návštěvu druhého největšího města na Ukrajině, Charkova, jakmile opustil svou kancelář, byla obsazena za použití zbraní, jak tomu říkáte?

Viktor Janukovyč: šlo o to, že jsem tam letěl vrtulníkem, doprovodná auta jela zvlášť, ale nikdo o tom nevěděl, takže doprovodná auta jela a dostala se pod palbu, také naše rozvědka měla informaci, že tam jsou speciální žoldáci, jejichž cílem není zajmout prezidenta, ale zabít, takže jsem požádal o pana Janukovyče. Putina o povolení jet do Ruska povolení mi bylo uděleno a také mi bylo pomoženo 24. února jsem se dostal na ruské území ve stejnou dobu se Kyjev naposledy loučil s oběťmi masakru vítal také ty, kteří se dostali k moci za cenu svých životů ukrajinský parlament odhlasoval pověření Alexandra Turčynova funkcí úřadujícího prezidenta vyzval zákonodárce, aby do úterý sestavili novou vládu tato událost následovala po sobotním sesazení prezidenta Viktora Janukovyče z funkce

Robert Parry: a odvolali Janukovyče, aniž by dodrželi ústavní proceduru impeachmentu

Viktor Janukovyč: nebyla dodržena procedura impeachmentu musel být zapojen ústavní soud nejvyšší soud a to se nestalo a v parlamentu musely hlasovat ¾ poslanců. Ukrajinský parlament se skládá ze 450 poslanců ukrajinská ústava vyžaduje alespoň ¾ většinu 338 poslanců hlasujících pro, ale pouze 328 poslanců hlasovalo pro, neměli ¾ hlasů parlamentu.

Americké ministerstvo zahraničí okamžitě označilo novou vládu za legitimní a byla součástí scénáře převratu. Tímto způsobem zlikvidovali možnost oživit dohodu z 22. února, která by mohla dostat Viktora Janukovyče zpět k moci, pak jste měli východní Ukrajinu, která se bránila Krymu chtěl se oddělit a situace se vymkla kontrole. V neděli se mají lidé rozhodnout, zda chtějí odejít z Ukrajiny a připojit se k Rusku kampaň s heslem „společně s Ruskem“ nese Moskva v té době se také odehrávala situace s krymským referendem krymské referendum iniciovali obyvatelé Krymu byla to jejich reakce na pokusy představitelů Majdanu udělat na Krymu stejný převrat není tajemstvím, že obyvatelstvo Krymu bylo vždy pro- Rusku krymské úřady, ve shodě s obyvatelstvem plně podpořily rozhodnutí Viktora Janukovyče pozdržet podpis obchodní dohody s EU z roku 2013, jak se události v Kyjevě odehrály, učinily krymské úřady prohlášení: „na základě vůle krymského lidu, který nás zvolil, prohlašujeme, že Krym nevydáme extremistům a neonacistům, kteří se snaží uchvátit moc na Ukrajině za cenu krve země a jejích občanů“ po změně režimu v Kyjevě se na Krymu začaly šířit zvěsti, že nové úřady budou nemilosrdné k těm, kteří se jim postaví na odpor.

Dmitrij Jaroš: zdravíme Ukrajinu

dav: Sláva hrdinům

vypravěč: „Ukrajinská armáda se snaží o to, aby se Ukrajina dostala na Ukrajinu: To vedlo k proruským demonstracím lidí, kteří nesouhlasí s novou vládou v kyjevě 27. února byla vládní instituce v hlavním městě krymu obsazena proruskými ruskými protestujícími krymská vláda byla odvolána a do čela krymské autonomní republiky byl dosazen nový vůdce Cергей Aксёнов jistě doufali a žádali ruskou vládu o ochranu 16. března se konalo krymské referendum a lidé hlasovali pro odchod z Ukrajiny a vstup do Ruské federace situace na Krymu byla prezentována jako ruská invaze a znovu, nikdo to nebere vážně podívejte se na čísla průzkumů veřejného mínění některé z nich provedly samy americké agentury a ukázaly, že lidé na krymu se chtějí připojit k Rusku ale v amerických médiích to bylo celé prezentováno jako ruská invaze a zfalšování tohoto hlasování kde lidé hlasovali doslova se zbraní v ruce a tak získali 96% hlasů pro připojení k Rusku myšlenka referenda na krymu je jednoduše protiústavní existují otázky, zda toto hlasování bylo skutečně svobodné a spravedlivé, zejména s ohledem na vojenskou přítomnost ruska na krymu nyní, takže takto je to prezentováno američanům skutečnost je zcela jiná atmosféra je zde rozhodně pozoruhodná tisíce lidí se shromáždily v hlavním městě krymu toto se děje po minulé neděli, kdy se konalo referendum, kde většina hlasovala pro znovusjednocení s ruskem

dav: Rusko, Rusko

vypravěč: Rád bych se vás zeptal, co je to demokracie? Demokracie je politika založená na vůli lidu.

Jak poznáte vůli lidu?

V moderním světě se to dělá volbami. Přišlo přes 90% lidí a přes 90% těch lidí hlasovalo pro připojení k Rusku. Vůli lidu je třeba respektovat. Neohýbejte mezinárodní právo a principy demokracie podle svých momentálních geopolitických zájmů. Pokaždé jsme tam neměli žádné boje, nestřílelo se, nikdo nebyl zabit.

To, co západ popisuje jako ruskou invazi na Krymu, je ve skutečnosti přítomnost ruských vojáků.

Můžete to objasnit?

Ruští vojáci na Krymu, jak známo, tam byli odedávna, protože černomořská námořní základna byla na Krymu už v roce 1804. Námořní základna Sevastopol se stala hlavní námořní základnou ruského impéria na Černém moři během 2. světové války. Hrdinná obrana Sevastopole trvala téměř rok a vyžádala si statisíce životů. Proto má námořní základna na Krymu odkaz historické hrdosti na ruskou černomořskou flotilu a také obrovský strategický význam.

V roce 1962 během probíhajících závodů ve zbrojení začal SSSR posílat rakety na Kubu. Ti z nás, kteří v té době žili, si pamatují, jak nás tato skutečnost vyděsila a rozzlobila a jak málem přerostla v jaderný konflikt, protože zbraň takové síly sídlila tak blízko USA.

Pokud USA považují Kubu za svůj dvorek, pak je Krym pouze na prahu Ruska. Jaké důsledky by mělo obsazení této námořní základny USA nebo NATO? Velmi dramatické, protože základna sama o sobě nic neznamená, ale je tu jedna věc, na kterou bych se chtěl zaměřit. Proč si myslíte, že tak reagujeme na růst NATO, že se obáváme jeho rozhodovací praxe, vím, jak se to dělá, když se země stanou členem NATO, je pro ně velmi těžké odolat tlaku tak velké země, která je lídrem NATO, USA, a než se tam může objevit cokoli, velmi snadno se tam objeví systémy protiraketové obrany, nové základny, nové útočné systémy, pokud je to potřeba, a co bychom měli dělat? jsme nuceni čelit, což znamená, že ty objekty, které nás ohrožují, umístíme na cíl našich protiraketových systémů.  Situace je stresující.

Sergej Lavrov: Pokud na nás někdo zaútočí, určitě odpovíme. Víte, zdá se mi, že ne vždy chápu logiku našich partnerů. Někdy mám dojem, že potřebují nastavit lepší disciplínu. Uvést věci na pravou míru ve své atlantické enklávě a to vyžaduje nepřítele. Irán do této role vůbec nezapadá. Znepokojuje mě rozšiřování NATO. To se rozšířilo o 13 zemí až na hranici Ruska. 13 zemí to je velmi nebezpečné téma. Mluvíme o válce mezi Ruskem a USA. Je to čiré šílenství.

Na začátku jara 2014 povstala proti nové ukrajinské vládě také východní Ukrajina. Obyvatelé tohoto regionu kulturně i geograficky blízkého Rusku se obávali, že nově vzniklá ultrapravicová vláda způsobí nárůst nacionalismu a měli důvod k obavám. Status ruštiny na Ukrajině byl po léta jednou z klíčových otázek. Vyhlášení ruštiny za druhý úřední jazyk bylo jedním z klíčových bodů prezidentské kampaně Viktora Janukovyče.

V roce 2012 Janukovyčova vláda přijala zákon, který prohlásil ruštinu za druhý úřední jazyk v těch regionech, kde ji za svou mateřštinu považuje více než 10 % obyvatel. Převážně na východě a jihu Ukrajiny. Ukrajinští nacionalisté iniciovali masové protesty proti tomuto zákonu a pozorný pozorovatel zde může vidět několik známých tváří.

Oleg Tyagnibok: ukázali jsme, že ty parchanty, ty bandy, lze porazit. 23. února 2014, hned druhý den po změně režimu, nová vláda odhlasovala označení oficiálního statusu ruštiny, a to i přesto, že později úřadující prezident Alexandr Turčynov tento zákon vetoval, přesto to vyslalo signál, který znepokojil ruskojazyčné regiony. A ty vyšly do ulic protestovat.

V reakci na to příznivci Majdanu uskutečnili vlastní demonstrace, když se obě strany setkaly, napětí rostlo a vedlo k tragédii. Jeden člověk zemřel a asi 50 bylo zraněno při střetech během proruského pochodu na protest proti nové kyjevské vládě.

6. dubna se na východě Ukrajiny začal opakovat krymský scénář. Protestující obsadili vládní instituce a následující den 7. dubna vyhlásili Doněckou lidovou republiku. Kyjev odpověděl vyhlášením protiteroristické operace na východě Ukrajiny.

V té době už mezinárodní média křičela o ruské invazi na Ukrajinu. Rusko by mohlo být na pokraji invaze na Ukrajinu, ale bez ohledu na tak silná slova v médiích ukrajinské úřady nikdy nevyhlásily válečný stav. Proč? MMF nemůže poskytovat peníze zemím zapojeným do probíhající války.

Vitalij Zacharčenko: víte, ve velké politice, ať už se mluví o čemkoli, mluví se o penězích, na Ukrajině už bylo investováno příliš mnoho peněz na to, aby se zastavily na půli cesty.

Victoria Nuland: investovali jsme přes 5 miliard dolarů na pomoc Ukrajině v jejím směřování k zajištění bezpečné, prosperující a demokratické Ukrajiny na rozvoj jakého druhu demokracie byly tyto peníze vynaloženy? nastolení demokratického režimu, jak to nazývali, myslím, že měli na mysli ten druh režimu, který se nyní děje v Donbasu samozřejmě financování pokračovalo a konflikt musel pokračovat stále smrtelněji, protože strany na obou stranách používaly stále více smrtících zbraní paní Nuland.

Turčynov, který prakticky rozpoutal válku, je za to zodpovědný, rozpoutal válku proti vlastním lidem poslal vojáky na Donbas, ti udělali to, co já ne, začali krveprolití svět se zdál být příliš zaneprázdněn vítáním nové demokracie v Kyjevě, než aby si všiml, co se děje, když roztahuje svá křídla nad zemí mnozí na jižní Ukrajině sledovali revoluci s obavami a s anti hnutí Majdan se v lednu 2014 zformovalo v Oděse protestující se utábořili před Domem odborů, budovou, která se brzy sama stane památníkem masakru je těžké přeceňovat význam Oděsy má strategickou polohu u Černého moře a je největším námořním přístavem Ukrajiny není divu, že nové ukrajinské úřady sledovaly vývoj této situace s rostoucími obavami stále více protestujících se přidávalo k proti Majdanu, zatímco situace na východě se vyhrocovala nová ukrajinská vláda neměla sílu válčit na dvou frontách, pokud by se k povstání připojila i Oděsa, vážně by to zkomplikovalo situaci toto povstání muselo být potlačeno okamžitě a za každou cenu, a ta cena byla vysoká 2. května 2014 se do centra města sjeli fotbaloví fanoušci záminkou byl zápas ukrajinského fotbalového šampionátu překvapivě se z řady těchto fanoušků, kteří do Oděsy přijeli těsně před zápasem, vyklubali také bojovníci za sebe sama na Majdanu obrany spolu s členy radikálních organizací ze všech částí Ukrajiny.

dav: Sláva národu, smrt nepřátelům, Ukrajina, nade vše, Ukrajina, nade vše.

vypravěč: tito fanoušci v maskách ozbrojení a provolávající nacionalistická hesla zahájili nepokoje ve městě pochodovali ke stanům proti Majdanu a napadli je protizemanovci. protestující z Majdanu hledali úkryt v domě odborů, ale byla to past Příznivci Majdanu začali házet na budovu molotovovy koktejly, až začala hořet lidé uhořeli uvnitř nebo se snažili utéct, proskakovali okny, přestože hasičská stanice byla vzdálená necelý kilometr, trvalo téměř půl hodiny, než přijeli a do té doby byly škody napáchány, ale je tu zajímavý fakt jen několik dní před tragédií navštívil oděsu posel z Majdanu Andrij Parubij.  Zajímavá shoda okolností. Někteří z těch, s nimiž se setkal, byli považováni za aktivní účastníky onoho osudného dne, ale ne všichni truchlili na populární politické besedě- show šuster live byla zpráva o lidech upálených zaživa v Oděse přivítána dlouhým potleskem.

Oleg Ljaško: mezi mrtvými v Oděse bylo 15 ruských občanů. 10 bylo z Podněsterské republiky a nikdo z Oděsy. Pravý sektor na své facebookové stránce oznámil události z 2. května jako hrdý okamžik národní historie. Oficiální vyšetřování probíhá již téměř dva roky a stále nemá žádný závěr, ale zdá se, že odborníci měli všechny potřebné informace od začátku

Andrij Parubij: samozřejmě, že provokaci zahájili Putinovi agenti, kteří zaútočili na ukrajinskou demonstraci o velkém významu Oděsy svědčí i to, že 30. května 2015 byla poctěna velmi zvláštním novým gubernátorem starým přítelem USA, který se narodil a vyrostl v sousední zemi Ukrajiny Gruzii letmý pohled na jeho životopis dává pochopit, že byl připraven na zvláštní misi.

Michael Saakašvili: jsem mírumilovný protestující dejte ode mě ruce pryč.

Pan Saakašvili pobíral stipendium amerického ministerstva zahraničí a později pracoval v newyorské organizaci „Kmara“ skupina, o které jsme slyšeli v dějinách barevných revolucí.

Michael Saakašvili: to, co tu máme, je demokratická nekrvavá revoluce, je to revoluce růží.

A je to Michael Saakašvili s „Kmarou“, která svrhla legitimně zvoleného prezidenta Edwarda Schewarnadzeho.

Michael Saakašvili: změna vlády mírovými metodami je evropská cesta. Jsem na ni hrdý brzy poté, co revoluce růží plně rozkvetla.

Gruzie oznámila svůj záměr vstoupit do NATO a vybudovat vojenskou základnu NATO na úrodné gruzínské půdě přímo na hranicích Ruska.

Michael Saakašvili: nikdy se nevzdáme své svobody a nezávislosti. Nikdy se nevzdáme ani kousku svého území.

Saakašviliho mise byla splněna, alespoň pro jeho přátele a NATO gruzínské obyvatelstvo nebylo tak šťastné v roce 2007 vyšlo do ulic a pan Saakašvili se rozhodl, že se bude bránit.

Saakašvili odpověděl silou nespokojenost lidí rostla Saakašviliho strana prohrála parlamentní volby a opozice převzala kontrolu prohlásil, že podle ústavy musí nová parlamentní většina sestavit novou vládu s ním jako prezidentem.

Michael se rozhodl nečekat na výsledky nových prezidentských voleb a uprchl ze země v říjnu 2013. V roce 2014 Saakašvili odmítl předvolání k soudu, aby se dostavil jako svědek v nějakém trestním řízení případů, později téhož roku byl obviněn ze zneužití moci a zpronevěry. Saakašvili skončil v USA a brzy mu jeho přátelé ve Washingtonu našli nové angažmá.

Michael aktivně podporoval Majdan a velmi brzy byl odměněn vysokou funkcí v nové ukrajinské vládě. Nejprve jako prezidentův poradce a poté jako oděský gubernátor den před nástupem do této funkce se vzdal gruzínského občanství a stal se ukrajinským občanem.

Michael Saakašvili: Vždy budu hrdým občanem své hrdé vlasti, jak se říká, že bitva stojí za krev, a to doslova i obrazně.

Nino Burdžanadze: Dobře znám skutečnou cenu reforem pana Saakašviliho on je vlastně součástí projektu probíhajícího na Ukrajině, který realizují určité síly.

Geoffrey Pyatt, velvyslanec USA na Ukrajině, navštívil Saakašviliho pouhý měsíc poté, co nastoupil do funkce v Oděse.

Geoffrey Pyatt: dokud bude oděská administrativa přinášet výsledky, budete svědky stálého přílivu washingtonských návštěvníků, kteří sem budou přijíždět setkání bylo produktivní a Geoffrey byl velkorysý.

Bez ohledu na to, jak dobře Saakašvili odvádí svou práci se zdálo, že si nemusí dělat starosti o své finance. Na své facebookové stránce zveřejnil oficiální dokument, z něhož vyplývá, že nový oděsský gubernátor dostává plat téměř 200 tisíc dolarů ročně. Pro srovnání, guvernér státu Maine dostává 70 tisíc dolarů ročně, takže kdyby se Oděsa stala státem USA, byl by na vrcholu seznamu pan Pyatt.

Saakašvili se musel v novém domově cítit dobře, protože je to starý známý z oranžové revoluce Viktora Juščenka, který je kmotrem svého syna exprezidenta Gruzie Michala Saakašviliho, který byl jmenován gubernátorem Oděsy.

Je to doslova plivanec, urážka obyvatel Oděsy, všech Ukrajinců. Nedostal ani pracovní vízum do USA. Na univerzitách, kde se ho snažili zaměstnat, ho nechtěli, ale byl považován za vhodného být gubernátorem Oděsy.

Nejsou tam žádní poctiví profesionálové, schopných Ukrajinců, kteří by tu práci mohli dělat? Válka, jakmile je jednou zahájena, si své oběti nevybírá. Právě v tuto hodinu se dozvídáme, že Malaysia Airlines ztratily kontakt s jedním ze svých letadel. Letadlo bylo skutečně sestřeleno raketou při přeletu nad Ukrajinou poblíž ruských hranic. Na palubě bylo 298 lidí. Nikdo nepřežil. Nenašel se nikdo.

Robert Parry: Byla to vražda, zločin a tato podivná nedbalost při vyšetřování byla nahlášena, velmi omezená zpráva dva měsíce po události a bylo řečeno, že další zpráva bude na výročí události, pokud se zabýváte vyšetřováním trestného činu, musíte pracovat, dokud jsou stopy ještě teplé, a člověk by se měl divit nezájmu médií o toto vyšetřování, ale i bez odpovědí se okamžitě ukázalo prstem, že to není náhoda, že se to děje kvůli podpoře Ruska, důkazy naznačují, že letadlo bylo sestřeleno raketou, která byla odpálena z území kontrolovaného Ruskem- podporovanými separatisty uvnitř Ukrajiny.

Bezpochyby je za tuto strašnou tragédii zodpovědná země, na jejímž území se to stalo. Malajsijský boeing nebyl prvním letadlem, které hrálo velkou roli v rusko-amerických vztazích. 1. září 1983 byl let 007 korejských aerolinií New York – Soul sestřelen sovětským stíhacím letounem nad územím SSSR v Japonském moři.

Ronald Reagan: tragédie korejského boeingu byla považována za dokonalou záminku k demonstraci vojenské síly NATO v nebezpečné blízkosti hranic SSSR 2. listopadu 1983 zahájilo NATO rozsáhlá cvičení, která pracovala na scénáři reakce na eskalaci způsobující jadernou válku s následným umístěním Pershingu. 2 balistické rakety v Evropě to, co udělal Reagan, mohlo způsobit paranoidní přehnanou reakci sovětů a rozpoutat válku nedávno odtajněná zpráva amerických zpravodajských služeb ukazuje, že poprvé od kubánské krize se svět přiblížil jaderné válce stejně jako v roce 1983 katastrofa s malajsijským letadlem je pákou, jak zatlačit na nepřítele nová vlna sankcí dopadla na Rusko ihned poté USA vyhlašují nové sankce proti ruské ekonomice téměř o rok a 3 měsíce později zveřejnila zprávu nizozemská bezpečnostní rada.

muž na podiu: dámy a pánové havárii MH17 způsobil výbuch rakety 9H314M odpálené z raketového systému protivzdušné obrany, která explodovala mimo kokpit letadla zpráva neobvinila žádnou konkrétní skupinu ani osobu jako zónu, kde byla raketa odpálena, odhadla velmi širokou oblast o rozloze 300 kilometrů čtverečních zároveň ruská společnost vyrábějící raketové systémy „aлмаз-aнтей“ provedla vlastní vyšetřování

Ian Novikov: výsledky našeho experimentu zcela vyvracejí závěry nizozemské komise o typu rakety a místě odpálení během experimentu vyhodili do vzduchu celý kokpit dopravního letadla s raketou a dospěli k závěru, že malajsijské letadlo bylo sestřeleno starou raketou 9M38M1, kterou už Rusko nepoužívá, ale stále ji používá Ukrajina společnost tvrdí, že raketa byla odpálena z území kontrolovaného ukrajinskou armádou dalo by se očekávat, že tyto kontroverzní výsledky by způsobily nárůst zájmu o tuto událost, ale tragédie malajsijského boeingu již splnila svou geopolitickou roli, a tak byla brzy zapomenuta cíle bylo dosaženo po třetí vlně sankcí proti Rusku napětí mezi oběma zeměmi prudce vzrostlo a nyní se nabízí otázka, zda jsme skutečně svědky druhé studené války, a pokud ano, jaké jsou šance na její přežití v roce 1947 bulletin atomových vědců zahájil projekt hodin soudného dne, který představuje čas- linii k vyhlazení života v roce 1953 na vrcholu studené války byly nejblíže půlnoci, protože velmoci vytvářely obrovské jaderné arzenály toto je příběh stále se rozšiřujících jaderných zbraní, když si svět začal uvědomovat šílené nebezpečí jaderné války a přijal opatření ke kontrole závodů ve zbrojení situace se neustále zlepšovala v roce 1991 byly hodiny nejdále v historii 17 minut do půlnoci ten čas naděje byl krátký- žil, protože svět se stával stále nestabilnějším v roce 2015 bulletin atomových vědců posunul hodiny na 3 minuty do půlnoci dnes nejistá změna klimatu modernizace jaderných zbraní a obrovské arzenály představují nepopiratelnou hrozbu pro existenci lidstva USA a Rusko zahájily rozsáhlé programy modernizace jaderných zbraní, což porušuje stávající dohody o snížení jaderného potenciálu hodiny jsou nyní jen 3 minuty do půlnoci, protože mezinárodní vůdci neplní svou nejdůležitější povinnost zajistit a zachovat zdraví a vitalitu lidské civilizace.

Robert Parry: Úkolem amerického novináře je co nejlépe informovat americký lid o tom, co se vám podařilo zjistit, a nebát se jakýchkoli útoků, které s tím souvisejí.

Victoria Nuland: naprostá většina těch, kteří se účastnili Majdanu, byli pokojní protestující uhh pokud jste měl možnost vidět fotky, účastnilo se nás mnoho já jsem tam byla, byly tam matky, babičky, veteráni kongresman: než budete pokračovat, chtěl bych se zeptat, byly tam zapojeny neonacistické skupiny?

Victoria Nuland: byly tam, jak jsem řekla, zastoupeny téměř všechny barvy ukrajinců, včetně těch ne nejlepších kongresman: takže odpověď zní ano

Robert Parry: a to je vlastenecká úloha demokratického novináře, aby poskytl veřejnosti co nejvíce informací, aby mohla fungovat v roli odpovědného občana a kontrolovat vládu nebo alespoň být informována o tom, co se děje my opravdu věříme, že existuje jen jeden způsob, jak se chránit před touto hrou manipulace informovanost je moc vědomosti schopnost rozpoznat červené vlajky a zachránit svou zemi před zatažením do všeho toho chaosu a chaosu to se týká každého z nás, protože válka dnes nepřichází jen s tanky a bombami, ale i s manipulativními masmédii žurnalistikou, která lže, zamlčuje a překrucuje fakta, která se více zaměřují na vytváření zpráv než na jejich informování

Vitalij Zacharčenko: Chci věřit, že na Ukrajině bude mír, že tam bude právo a pořádek, že tam bude demokracie, přeji Ukrajině to nejlepší.

Viktor Janukovyč: Modlím se k Bohu, aby se lidé na Ukrajině sjednotili, aby zmizela veškerá nenávist, která nyní existuje přeji si, aby na Ukrajině zavládl mír chápeme, že svět se změnil nemůžete vše udržovat zamrzlé ve stavu studené války musíte se dívat do budoucnosti mnohokrát jsme v našem filmu ukázali spirálu dějin sice často opakujeme své chyby, ale vždy nám také dává další šanci a naději.