You Have Used Me as a Fish Long Enough

The Living Dead – část 2 (1995)

Název této epizody pochází z popisu veterána o nejistotě přežití v boji. Zkoumal, jak byly různé národní vzpomínky na druhou světovou válku účinně přepisovány a manipulovány v období studené války.

V případě Německa to začalo u norimberských soudů, kde byly učiněny pokusy zabránit nacistům v doku, hlavně Hermann Göring, aby poskytli jakýkoli racionální argument pro to, co udělali. Následně se však v zájmu udržení západního Německa jako spojence ve studené válce účinně zapomnělo postavit nacistické nižší postavení.

Pro spojence, kteří čelili novému nepříteli v Sovětském svazu, bylo nutné vykreslit druhou světovou válku jako křížovou výpravu čistého dobra proti čistému zlu, i když to znamenalo popřít vzpomínky spojeneckých vojáků, kteří bojovali a věděli, že to bylo mnohem nejednoznačnější. Řady amerických veteránů se týkalo, že se o několik let později ocitli v depresích  s dříve potlačenými vzpomínkami na brutální věci, které viděli a udělali.

Informace citovány z wikipedie

video je v této zemi blokováno z důvodů licenčních nároků. Použijte TOR browser.