350.org

mezinárodní ekologická organizace zabývající se klimatickou krizí. Jejím stanoveným cílem je ukončit používání fosilních paliv a přechod na energii z obnovitelných zdrojů vybudováním celosvětového hnutí zdola

Environmental Defense Fund

nezisková skupina pro ochranu životního prostředí. Skupina je známá svou prací v otázkách globálního oteplování, ochrany ekosystémů, oceánů a lidského zdraví a obhajuje používání vědecké, ekonomické a právní vědy, aby našel environmentální řešení, která fungují. Je nezávislá a práce často obhajuje tržní řešení ekologických problémů.

Nosná kapacita

v ekologii termín pro maximální velikost populace daného druhu, která se může na určitém území udržet. Odvíjí se od množství udržitelných (obnovitelných) zdrojů v daném místě.

Open Source Ecology

komunita zemědělců, inženýrů, architektů a příznivců, jejímž hlavním cílem je případná výroba Global Village Construction Set (GVCS). Dle Open Source Ecology je GVCS otevřená technologická platforma, která umožňuje snadné zhotovení 50 různých průmyslových strojů, které umožní vybudovat malou civilizaci s moderním komfortem