350.org

mezinárodní ekologická organizace zabývající se klimatickou krizí. Jejím stanoveným cílem je ukončit používání fosilních paliv a přechod na energii z obnovitelných zdrojů vybudováním celosvětového hnutí zdola

Chatham House

nezisková nevládní organizace se sídlem v Londýně, jejímž úkolem je analyzovat a podporovat porozumění významných mezinárodních otázek a současným záležitostem. Je původcem Chatham House Rule

People’s Movement of Ukraine

Ukrajinská politická strana a první opoziční strana na sovětské Ukrajině. Často je označována jednoduše jako Hnutí (ukrajinsky Рух, Рух). Strana pod názvem Ruh byla do roku 2013 pozorovatelským členem Evropské lidové strany (EPP).