Egyptian Islamic Jihad

Egyptská islamistická teroristická skupina působící od konce sedmdesátých let. Je pod celosvětovým embargem Organizace spojených národů jako přidružená strana al-Káidy.  To je také zakázáno několika jednotlivými vládami po celém světě. Tato skupina je prohlášená teroristická organizace ve Spojeném království podle zákona o terorismu z roku 2000.

Tálibán

radikální nábožensko-politické hnutí v Afghánistánu. V letech 19962001 reálně vládlo na většině území Afghánistánu, byť diplomatického uznání se mu dostalo pouze od tří zemí: Saúdské ArábieSpojených arabských emirátů a Pákistánu. Vláda Tálibánu byla svržena díky americké intervenci, hnutí si však i přesto zachovalo kontrolu nad některými odlehlejšími oblastmi a nyní ve spojitosti s klesající americkou vojenskou přítomností jeho síla roste a Tálibán tak postupně rozšiřuje území pod svou kontrolou.

Wahhábismus

sunnitská fundamentalistická forma islámu. Wahhábisté svou školu nazývají „salafíja“  přičemž pojem „wahhábismus“ je mnohdy chápán jako pejorativní. Wahhábisté sami sebe navíc vidí jako jediné nositele pravého nezkaženého islámu, přičemž vyznavači ostatních islámských škol jsou těmi radikálnějšími jedinci označováni za nevěřící. Tato škola je tak vrcholně nepluralitní. V minulosti byla tato škola propojena s dynastií Saúdů a Saúdskou Arábií