Islámský stát

radikální islámská teroristická organizace původem z Iráku. Na dobytém území na částech území států Iráku a Sýrie vyhlásila samozvaný Islámský stát. Ten nebyl mezinárodně uznán žádným jiným státem. Jeho stoupenci vyhlásili toto území za chalífát, který si nárokuje náboženskou autoritu nad všemi muslimy na světě

NATO

euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii. Reakcí na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující v roce 1954 vstup NSR do NATO bylo v roce 1955 založení tzv. východního bloku nazývaného Varšavská smlouva. Ta byla po rozpadu sovětského impéria a zániku NDR v roce 1991 rozpuštěna.

Thomas Hinman Moorer

admirál námořního letectva Spojených států, který sloužil jako náčelník námořních operací v letech 1967 až 1970 a jako předseda náčelníků štábu námořníků od roku 1970 do roku 1974.

USS Liberty

útok na technickou výzkumnou loď Spojených států izraelskými stíhacími letouny a izraelskými námořními torpédovými loděmi, dne 8. června 1967 během šestidenní války.

William McGonagle

Námořní důstojník Spojených států, který získal Čestnou medaili za své činy, zatímco ve velitelství USS Liberty, když byl napaden Izraelem ve východním Středomoří 8. června 1967 během šestidenní války.