Abe De Vries

Frízský básník, esejista, literární kritik, novinář, redaktor, překladatel, fotograf a jedna z frízských osobností vedoucích kulturní a intelektuální debatu ve Frísku.