Alejandro Olmos

politik, novinář a argentinský historik, jeden z největších autorit ve studii zahraničního dluhu. Se silně nacionalistickou ideologií se během svého dlouhého politického života mobilizoval proti četným projektům privatizace národních aktiv a uskutečnil dlouhý soudní proces, který odsoudil nelegitimitu dluhu uzavřeného s mezinárodními úvěrovými agenturami několika Argentinskými vládami což je největší podvod vůči argentinským, protože tento vnější dluh je nelegitimní dluh nebo oddaný dluh.