Alex Carey

Australský spisovatel a sociální psycholog. V roce 1988 publikovali Noam ChomskyEdward Herman své dílo Výroba souhlasu: Politická ekonomie sdělovacích prostředků se snahou vzpomenout na Careyho. Tvrdí, že to byl Carey, který inspiroval jejich práci, Chomsky řekl: „Skvělý význam Careyovy práce spočívá v tom, že je to první snaha a až dosud velké úsilí přinést některé z historie firemní propagandy „Měl obrovský vliv na práci, kterou jsem udělal.“  Novinář John Pilger nazval Careyho „druhým Orwellem ve svých proroctvích“ Podle Noam Chomsky se Carey stala průkopníkem studia firemní propagandy.