Alvin Weinberg

Americký jaderný fyzik, který byl administrátorem v Oak Ridge National Laboratory (ORNL) během projektu Manhattan a po něm. Přišel do Oak Ridge v Tennessee v roce 1945 a zůstal tam až do své smrti v roce 2006. Jako první použil termín „Faustian bargain“ k popisu jaderné energie.