American Psychiatric Association

hlavní profesní organizace psychiatrů a praktikantů psychiatrů ve Spojených státech