Anton Walter Freud

chemický inženýr a člen Royal Pioneer Corps a britské Special Operations Executive.