Arthur Tansley

Anglický botanik a průkopník ve vědě o ekologii.