Boris Vadimovich Sokolov

historik a ruský literární vědec (má titul kandidáta vědy v historii a habilitaci doktora vědy ve filologii). V roce 1979 absolvoval katedru geografie Moskevské státní univerzity, obor ekonomická geografie.