Dmitrij Doncov

Ukrajinský nacionalistický spisovatel, vydavatel, novinář a politický myslitel, jehož radikální myšlenky měly velký vliv na Organizaci ukrajinských nacionalistů.