Douglas J. Feith

byl od července 2001 do srpna 2005 tajemníkem Obrany pro politiku pro amerického prezidenta George W. Bushe. Mezi jeho oficiální zodpovědnosti patřila formulace politiky vedení obrany a ozbrojených sil, vztahy ministerstva obrany Spojených států (DoD) se zahraničními země a role DoD v mediatécké politice USA.