Dr. John Gittinger

Personality Assessment System je popisný model osobnosti formulovaný John W. Gittinger. Systém byl používán vědci při studiu osobnosti a kliniků v klinické praxi. Hlavním rysem PAS je to, že profil osobnosti lze systematicky interpretovat ze souboru testů Wechsler Scale subtest.